Słownik wydziałowy pl/en

Polsko-angielski słowniczek wydziałowy WNE UW
Słowniczek stanowi pomoc dla pracowników i studentów WNE przy opracowywaniu tekstów anglojęzycznych na potrzeby wydziałowe. Podaje on tłumaczenia terminów specjalistycznych z różnych zakresów działalności Wydziału: edukacyjnej, naukowej, organizacyjnej czy administracyjnej.
Słowniczek jest obowiązujący dla anglojęzycznych informacji publikowanych na stronie internetowej WNE.
Do słowniczka dołączono tłumaczenia komórek organizacyjnych oraz stanowisk WNE oraz listę oficjalnych odpowiedników angielskich nazw kierunków,i specjalności studiów i studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział.

English-Polish glossary of the Faculty of Economic Sciences UW
Glossariusz angielsko-polski WNE opracowany został dla pracowników i studentów WNE nie władających językiem polskim. Składa się ze słowniczka angielsko-polskiego zawierającego w większości te same hasła, co słowniczek polsko-angielski; glosariusza podającego wyjaśnienia pojęć specyficznych dla polskiego systemu kształcenia wyższego z odsyłaczami; oraz dodatków zawierających nazewnictwo jednostek, kierunków i specjalności studiów WNE.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw