FAQ - często zadawane pytania

 1. Co to jest plagiat.pl?
  Jest to program komercyjny w którym UW ma wykupiony abonament. Programu używają też inne uczelnie wyższe w Polsce.

 2. Czy program wykrywa plagiat?
  Nie program wykrywa zapożyczenia z innych tekstów.
  Nie stwierdza, czy są one użyte w sposób uprawniony jako cytaty z podaniem źródła, czy nieuprawniony poprzez zawłaszczenie cudzego tekstu.

 3. To w takim razie kto stwierdza plagiat?
  Jeśli całość lub znaczna część pracy została zapożyczona bez podania źródeł potocznie mówimy o plagiacie.
  O tym czy zapożyczenie jest nieuprawnione może stwierdzić jedynie osoba, która ma odpowiednie przygotowanie merytoryczne.
  Pierwszej analizy raportu generowanego przez program dokonuje operator wydziałowy programu - Pani Edyta Gajcy. Jeśli raport wzbudzi jej wątpliwości przekazuje pełny raport z programu do analizy przez promotora, który podejmuje ostateczną decyzję. Do raportów mają też dostęp recenzenci prac.

 4. Czy mogę przesłać pracę do analizy "na próbę"?
  Promotor, który ma wątpliwości co do "czystości" pracy może albo sam uzyskać dostęp do programu, w ramach abonamentu UW, albo też przesłać ją do operatora wydziałowego z prośbą o sprawdzenie.
  Studenci mogą sprawdzać prace odpłatnie w portalu plagiat.pl jednak nie należy panikować.
  Jeżeli praca została napisana samodzielnie nie ma potrzeby wydawać pieniędzy na analizę.

 5. Jakie bazy danych sprawdza program?
  Program plagiat.pl analizuje zawartość pracy porównując ją z zawartością bazy danych zawierającej inne prace dyplomowe, oraz inne publikacje w tym także fragmenty książek oraz z całymi dostępnymi w danej chwili zasobami internetowymi. Raport generowany jest z uwzględnieniem dziedziny pracy.
  Dlatego nie porównuje np. prac z ekonomii czy fizyki z pracami z muzykologii lub lingwistyki stosowanej.

 6. Co jest w raporcie?
  Raport generowany przez program zawiera dwa współczynniki które, są wynikiem analizy ilościowej zapożyczeń w pracy w stosunku do całości tekstu.
  Wynik podawany jest w formie dwóch współczynników. Program wykrywa również użycie znaków z innych alfabetów.

  • współczynnik pierwszy analizuje zgrupowania po 4 słowa. Ten współczynnik sprawdza samodzielność językową pracy. Dla prac z dziedziny ekonomia ten współczynnik uznajemy za niepokojący jeżeli wynosi powyżej 50%. Współczynnik jest przydatny w sytuacji sprawdzania prac z literatury i lingwistyki, gdzie samodzielność językowa ma znaczenie.
  • współczynnik drugi analizuje zgrupowania po 25 słów. Ten współczynnik wykrywa cytaty lub zapożyczenia. W raporcie współczynnik uznajemy za niepokojący jeżeli wynosi powyżej 5%.
   UWAGA! Współczynnik powyżej normy nie oznacza, że praca jest plagiatem. Wskazuje jedynie, że praca zawiera dużą liczbę zapożyczeń i powinna być powtórnie przeanalizowana pod tym względem przez promotora i uważnie recenzowana. Pomaga w tym Pełny raport, który zawiera pełną treść pracy z podkreślonymi zapożyczeniami wraz z podaniem ich źródła.
  • Informacja o użyciu czcionek innych niż polskie zapobiega stosowaniu np. zastąpienia przez plagiatora literki "b" rosyjskim "w" w całym tekście. Takie metody stosowano aby oszukać starsze programy. W pracach z nauk ścisłych często wykrywa oznaczenia greckie stosowane we wzorach. Informacja ta jest weryfikowana przez operatora podczas wstępnej analizy raportu.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw