Plany zajęć - rok akademicki 2019/2020

Studia II stopnia - Data Science

Semestr letni

Plan wykładów dla III roku studiów I stopnia

Semestr letni

Lista seminariów licencjackich

Programy studiów

Studia I stopnia

Ekonomia międzynarodowa
Ekonomia międzynarodowa,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2018/2019
pdf
Ekonomia międzynarodowa,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2019/2020
pdf
Ekonomia międzynarodowa,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2020/2021
pdf
Ekonomia międzynarodowa,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2021/2022
pdf

Ekonomia przedsiębiorstwa
Ekonomia Przedsiębiorstwa,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2018/2019
pdf
Ekonomia Przedsiębiorstwa,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2019/2020
pdf
Ekonomia Przedsiębiorstwa,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2020/2021
pdf
Ekonomia Przedsiębiorstwa,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2021/2022
pdf

Finanse i Rachunkowość
Finanse i Rachunkowość,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2018/2019
pdf
Finanse i Rachunkowość,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2019/2020
pdf
Finanse i Rachunkowość,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2020/2021
pdf
Finanse i Rachunkowość,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2021/2022
pdf

Finanse Publiczne i Podatki
Finanse Publiczne i Podatki
studia I st.
realizowany od roku ak. 2018/2019
pdf
Finanse Publiczne i Podatki
studia I st.
realizowany od roku ak. 2019/2020
pdf
Finanse Publiczne i Podatki
studia I st.
realizowany od roku ak. 2020/2021
pdf
Finanse Publiczne i Podatki
studia I st.
realizowany od roku ak. 2021/2022
pdf

Informatyka i Ekonometria
Informatyka i Ekonometria,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2018/2019
pdf
Informatyka i Ekonometria,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2019/2020
pdf
Informatyka i Ekonometria,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2020/2021
pdf
Informatyka i Ekonometria,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2021/2022
pdf

Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne
Międzykierunkowe Matematyczno-Ekonomiczne
studia I st.
realizowany od roku ak. 2018/2019
pdf
Międzykierunkowe Matematyczno-Ekonomiczne
studia I st.
realizowany od roku ak. 2019/2020
pdf
Międzykierunkowe Matematyczno-Ekonomiczne
studia I st.
realizowany od roku ak. 2020/2021
pdf
Międzykierunkowe Matematyczno-Ekonomiczne
studia I st.
realizowany od roku ak. 2021/2022
pdf

Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie
studia I st.
realizowany od roku ak. 2018/2019
pdf
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie
studia I st.
realizowany od roku ak. 2019/2020
pdf
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie
studia I st.
realizowany od roku ak. 2020/2021
pdf
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie
studia I st.
realizowany od roku ak. 2021/2022
pdf

Finance and International Investment
Finance and International Investment
studia I st.
realizowany od roku ak. 2018/2019
pdf
Finance and International Investment
studia I st.
realizowany od roku ak. 2019/2020
pdf
Finance and International Investment
studia I st.
realizowany od roku ak. 2020/2021
pdf
Finance and International Investment
studia I st.
realizowany od roku ak. 2021/2022
pdf

Minima Programowe dla studentów MISH
Minima Programowe dla studentów MISH
studia I st.
realizowany od roku ak. 2015/2016
pdf
Minima Programowe dla studentów MISH
studia I st.
realizowany od roku ak. 2016/2017
pdf
Minima Programowe dla studentów MISH
studia I st.
realizowany od roku ak. 2017/2018
pdf
Minima Programowe dla studentów MISH
studia I st.
realizowany od roku ak. 2018/2019
pdf

Studia III stopnia

Dzienne

Program studiów w wersji PDF.
Więcej na stronie studiów


Zaoczne

Program studiów w wersji PDF.
Więcej na stronie studiów.


Indywidualne

Uchwała nr 18/2005

Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w sprawie
prowadzenia przewodów doktorskich na WNE UW
dla osób, nie będących studentami studiów doktoranckich
z dnia 9 listopada 2005

  1. Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych dopuszcza postępowanie o nadanie stopnia doktora dla osób, które nie są studentami stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów doktorskich prowadzonych przez WNE.
  2. Doktorant, któremu Rada Wydziału otwiera przewód doktorski, jest zobowiązany w ciągu 5 lat zdać wymagane przepisami egzaminy (z ekonomii, dyscypliny dodatkowej, języka obcego nowożytnego), przygotować pod kierunkiem promotora i złożyć pracę doktorską. W przypadku niespełnienia przez doktoranta ww. wymagań w ciągu 5 lat Rada Wydziału zamyka jego przewód doktorski.
  3. W trosce o jakość doktoratów pisanych i bronionych w tym trybie postępowanie zmierzające do nadania stopnia doktora zawiera pisemny egzamin z ekonomii składający się z trzech części: mikroekonomii, makroekonomii i metod ilościowych w ekonomii. Egzamin obejmuje taki sam program, jaki obowiązuje studentów stacjonarnych studiów doktoranckich. Kierownik stacjonarnych studiów doktoranckich wyznacza termin egzaminu i jest zobowiązany do nadzoru na jego przeprowadzeniem. Do jego kompetencji należą również wszystkie sprawy formalne związane z tym egzaminem, w tym zwolnienia z całości lub części na podstawie świadectw zdania egzaminu obejmującego ten sam program w innej uczelni, gwarantującej wysokie wymagania w stosunku do egzaminowanych.
  4. Z tytułu otwarcia przewodu doktorskiego doktorantowi-eksternowi przysługuje opieka promotora imiennie wyznaczonego w uchwale o otwarciu przewodu doktorskiego, prawo do zdawania egzaminów objętych postępowaniem doktorskim oraz przeprowadzenie procedury obrony pracy doktorskiej włącznie z uzyskaniem recenzji przedłożonej rozprawy.
  5. Wysokość opłat za przewód doktorski ustala się na 10.400 zł. Opłatę wnosi doktorant w 2 równych ratach po 5.200 zł każda. Pierwsza płatna przed wystąpieniem do Rady Wydziału o otworzenie przewodu doktorskiego. Druga przed wystąpieniem do Rady Wydziału o skierowanie pracy doktorskiej do recenzji. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku niespełnienia warunków niezbędnych do uzyskania stopnia doktora.
  6. Doktoranci-eksterni przygotowując się do egzaminów doktorskich z ekonomii mogą brać udział w zajęciach oferowanych doktorantom studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych za odrębną opłatą. Jej wysokość za każdą z trzech części ustala się w wysokości 3.000 zł.

Tryb eksternistyczny uzyskiwania doktoratów na WNE wymaga większego niż do tej pory zdyscyplinowania; z tego powodu zaproponowano: 5-letni okres trwania przewodu doktorskiego oraz wpłatę należności z tytułu postępowania doktorskiego momencie wystąpienia o wszczęcie przewodu doktorskiego.


Studia II stopnia

Ekonomia międzynarodowa
Ekonomia międzynarodowa,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2018/2019
pdf
Ekonomia międzynarodowa,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2019/2020
pdf
Ekonomia międzynarodowa,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2020/2021
pdf
Ekonomia międzynarodowa,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2021/2022
pdf

Ekonomia przedsiębiorstwa
Ekonomia Przedsiębiorstwa,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2018/2019
 pdf
Ekonomia Przedsiębiorstwa,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2019/2020
pdf
Ekonomia Przedsiębiorstwa,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2020/2021
pdf
Ekonomia Przedsiębiorstwa,
studia I st.
realizowany od roku ak. 2021/2022
pdf

Finanse i Rachunkowość
Finanse i Rachunkowość,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2018/2019
pdf
Finanse i Rachunkowość,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2019/2020
pdf
Finanse i Rachunkowość,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2020/2021
pdf
Finanse i Rachunkowość,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2021/2022
pdf

Finanse Publiczne i Podatki
Finanse Publiczne i Podatki
studia II st.
realizowany od roku ak. 2018/2019
pdf

Informatyka i Ekonometria
Informatyka i Ekonometria,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2018/2019
pdf
Informatyka i Ekonometria,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2019/2020
pdf
Informatyka i Ekonometria,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2020/2021
pdf
Informatyka i Ekonometria,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2021/2022
pdf

Ekonomia przedsiębiorczości (zaoczne)

Ekonomia Przedsiębiorczości
studia II st.
program realizowany od roku akademickiego 2018/2019
pdf
Ekonomia Przedsiębiorczości
studia II st.
program realizowany od roku akademickiego 2019/2020
pdf
Ekonomia Przedsiębiorczości
studia II st.
program realizowany od roku akademickiego 2020/2021
pdf
Ekonomia Przedsiębiorczości
studia II st.
program realizowany od roku akademickiego 2021/2022
pdf

International Economics

 

International Economics,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2018/2019
pdf
International Economics,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2019/2020
pdf
International Economics,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2020/2021
pdf
International Economics,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2021/2022
pdf

Development Economics

 

Development Economics,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2014/2015
pdf
Development Economics,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2015/2016
pdf

Quantitative Finance
Quantitative Finance,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2018/2019
pdf
Quantitative Finance,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2019/2020
pdf
Quantitative Finance,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2020/2021
pdf
Quantitative Finance,
studia II st.
realizowany od roku ak. 2021/2022
pdf

Data Science and Business Analytics
Data Science and Business Analytics
studia II st.
realizowany od roku ak. 2018/2019
pdf
Data Science and Business Analytics
studia II st.
realizowany od roku ak. 2019/2020
pdf
Data Science and Business Analytics
studia II st.
realizowany od roku ak. 2020/2021
pdf
Data Science and Business Analytics
studia II st.
realizowany od roku ak. 2021/2022
pdf

Minima programowe dla studentów MISH
Minima Programowe dla studentów MISH
studia II st.
realizowany od roku ak. 2018/2019
pdf
Minima Programowe dla studentów MISH
studia II st.
realizowany od roku ak. 2019/2020
pdf

Przedmioty kluczowe


Studia zaoczne - plan zajęć

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021

Semestr letni roku akademickiego 2020/2021

DISSETTLE

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw