Organizacje studenckie

Samorząd studentów.png
Samorząd Studentów
WNE UW

SAIS_logo.jpg

Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WNE UW

Więcej o Samorządzie Studentów WNE UW

Regulamin Zarządu Samorządu Studentów UW oraz inne akty prawne i dokumenty

Kontakt:
pokój U015
samorzad[at]wne.uw.edu.pl

http://samorzad.wne.uw.edu.pl/

Cele

Samorząd Studentów WNE UW stanowią studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych.

*******************************************************************************************************
Obiegowo określenia „Samorząd” używa się dla określenia przedstawicieli Samorządu Studentów, zasiadających w Zarządzie, Radzie Wydziału i Parlamencie Studentów UW.
  • Do podstawowych zadań Zarządu Samorządu Studentów należy reprezentowanie interesów studentów WNE przed władzami uczelni. Samorząd prowadzi czynny udział w pracach komisji regulaminowych i dydaktycznych.
  • Samorząd bierze aktywny udział w pracach Rady Wydziału, gdzie dyskutowane są sprawy dotyczące przyszłości studiów oraz dokonywane są wybory władz WNE. Osoby wybrane do Parlamentu Studentów UW reprezentują nasz wydział na forum społeczności studenckiej całego Uniwersytetu.
  • Samorząd pomaga studentom w rozwiązywaniu podstawowych problemów związanych z organizacją studiów. Zapewnia pomoc opiekunów pierwszych lat studiów, którzy bezpośrednio zajmują się sprawami dotyczącymi odpowiednich roczników (np. interweniowanie ws. zmian planu zajęć, listy na egzaminy zerowe, podania o terminy egzaminów).
  • Samorząd jest animatorem życia kulturalnego wydziału. Organizując wyjazdy integracyjne oraz imprezy kulturalne takie, jak: Otrzęsiny, Andrzejki, Bal Sylwestrowy, jednoczy społeczność studencką.
  • Samorząd Studentów jest organizacją typu non-profit, żaden z jego członków nie czerpie z działalności korzyści majątkowych.

Koła naukowe

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 A także: Koło Naukowe Statystyki Stosowanej i Ekonometrii

Magazyn studencki

"To zależy" jest to magazynem założonym przez studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UniwersytetuWarszawskiego, wydawanym przez Koło Naukowe Strategii Gospodarczej UW od marca 2012 roku.

Poruszane są w nim tematy związanie z finansami, szeroko rozumianą gospodarką, prawem czy technologiami. Jest on dla studentów alternatywą dla obecnych na rynku profesjonalnych mediów ekonomicznych.

Z magazynem zapoznać się można poprzez portal ISSUU.


Przedsiębiorczość na UW

inkubator_logo.jpg

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego (IUW) działa w ramach Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni i możliwości do przekształcania efektów pracy naukowej w praktyczne rozwiązania oraz zdobywania kompetencji i umiejętności miękkich, które składają się na przedsiębiorcze myślenie. Przedsiębiorczość nie jest bowiem prowadzeniem biznesu, a sposobem myślenia człowieka, który przy użyciu różnych narzędzi (w tym biznesowych) rozwiązuje problemy, dostarcza nowych usług i kreuje innowacyjne rozwiązania dla siebie i dla swojej społeczności (lokalnej lub szerszej).

Chcemy, by w Inkubatorze powstawały start-upy czy NGO-sy, ale zależy nam również na rozwoju osób, które wezmą udział w projekcie, by nie bały się inicjowania zmian w firmach czy społecznościach lokalnych. Oferta Inkubatora skierowana jest do studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Bieżące działania IUW będą również obejmowały prezentację efektów pracy otoczeniu biznesowemu, potencjalnym inwestorom oraz wymianę doświadczeń pomiędzy osobami prowadzącymi projekty/start-upy.

Inne organizacje

  • Chór Akademicki UW www.chor.uw.edu.pl
  • Teatr Hybrydy UW www.teatr.hybrydy.uw.edu.pl
  • ZPiT UW „Warszawianka” www.warszawianka.uw.edu.pl
 

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw