Zgłoszenie potrzeby zmiany

Poniższy formularz stworzony został na potrzeby optymalizacji jakości procesów na WNE UW. Zachęcamy pracowników, doktorantów i studentów do zgłaszania propozycji modyfikacji sposobu funkcjonowania Wydziału w zakresie dydaktycznym, badawczym, administracyjnym, gospodarczym lub finansowym. Formularz dotyczy zarówno wskazania na niezgodności proceduralne/procesualne, jak i propozycji korygująco-doskonalących. Formularz jest anonimowy. Zgłoszenia przyjmowane są jedynie za pośrednictwem formularza. Zgłoszenia potrzeby zmiany przekazane zostaną bezpośrednio do Dziekanów, którzy po zapoznaniu się z wnioskiem decydują o konieczności wprowadzenia zmiany.

Miej wpływ na to, jak działa WNE. Wypełnij formularz. 


 Jestem pracownikiem naukowym
 Jestem pracownikiem administracyjnym
 Jestem pracownikiem sekcji gospodarczej
 Jestem studentem/-ką studiów I stopnia
 Jestem studentem/-ką studiów II stopnia
 Jestem studentem/-ką studiów III stopnia
 Jestem studentem/-ką studiów podyplomowych
 Jestem inaczej związany/-a z WNE
 Nie jestem związany/-a z WNE
 1 (pilne, ważne)
 2 (niepilne, ważne)
 3 (pilne, nieważne)
 4 (niepilne, nieważne)
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach optymalizacji procesów na WNE UW. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski (ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
 
 

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw