Wymiana studencka i stypendia

Erasmus

erasmus_wne.jpgZ każdym rokiem coraz więcej studentów WNE UW korzysta z możliwości rocznego wyjazdu w ramach Europejskiego programu wymiany studenckiej Erasmus.
Informacje o funkcjonowaniu wymiany Erasmus i instytucjach partnerskich WNE (ponad 50) można znaleźć na stronie internetowej Wydziałowego Koordynatora Erasmus.

 

MOST

most_logo.pngWydział bierze udział w programie MOST, który pozwala studentom studiować przez pewien czas (semestr, rok) na innym uniwersytecie krajowym. Ilość studentów przyjeżdżających przewyższa jak dotąd liczbę naszych studentów na innych uniwersytetach, niemniej niektórzy korzystają z tej możliwości studiując w Krakowie, Gdańsku, czy Toruniu.
Więcej o programie MOST.

Oferta NAWA 

NAWA - Narodowa Agencja Wymiany Międzynarodowej jest instytucją, której celem jest prowadzenie długofalowej polityki na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej tak z Polski, jak i z zagranicy.

Agencja przyznaje środki finansowe: studentom i doktorantom, uczestnikom kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim, pracownikom uczelni lub jednostek naukowych, osobom posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora, doktora sztuki lub równorzędny stopień uzyskany za granicą.

Oferta programów NAWA.

Informacje Biura Współpracy z Zagranicą UW 

BWZ UW jest uczelnianą komórką administracji odpowiedzialną za programy wymiany studenckiej, w których uczestniczy Uniwersytet Warszawski.
Strona www.bwz.uw.edu.pl zawiera informacje o wielu ofertach stypendialnych, wymiany studenckiej, staży i praktyk za granicą adresowane do studentów i pracowników UW.

Inne oferty wymiany stypendialnej

Euraxess

 

 

    European_funding_guide.png

 

 


Podwójny dyplom WNE UW oraz CUL (Louvain, Belgia)

Od r.ak. 2009/2010 studenci angielskojęzycznych studiów II stopnia na kierunku Ekonomia, specjalność International Economics na WNE mają możliwość uzyskania podwójnego dyplomu: dyplomu magistra nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz analogicznego dyplomu uczelni partnerskich w Belgii.
W tym roku rozpocznie się nabór na wspólne studia prowadzone wraz z L'Université catholique de Louvain oraz Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix w Namur, w ramach którego pierwszy rok studiów odbywa się na WNE, a drugi w Belgii. Absolwenci otrzymają dyplom magistra UW oraz Master's UCL.
Wyjazd w ramach wspólnych studiów ma miejsce po zaliczeniu pierwszego roku specjalności International Economics na WNE w przypadku każdej z uczelni partnerskich.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw