Publikacje pracowników naukowych WNE.

2018
 • Karolina Safarzyńska, 2018. A higher rebound effect under bounded rationality: Interactions between car mobility and electricity generation.. ENERGY ECONOMICS, 74179-196. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014098831830224X

 • Natalia Nehrebecka, Aneta Dzik-Walczak, 2018. A META-ANALYSIS OF CORPORATE RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENDITURES. Economic and Social Development-Book of Proceedings, 886-897.

 • Juliusz Jabłecki, 2018. A nonparametric local volatility model for swaptions smile. Journal of Computational Finance, 535-62.

 • Dagmara Mycielska, Łukasz Goczek, 2018. Actual monetary policy independence in a small open economy: the Polish perspective. Empirical Economics, . https://link.springer.com/article/10.1007/s00181-017-1370-y

 • Jan Michałek, Iryna Gauger, Andrzej Cieślik, 2018. Agglomeration externalities, competition and productivity: empirical evidence from firms located in Ukraine. ANNALS OF REGIONAL SCIENCE, 1213-233.

 • Wilhelm Kohler, Krzysztof Szczygielski, Oded Stark, Ewa Zawojska, 2018. An adverse social welfare effect of a doubly gainful trade. JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS, 77-84.

 • Natalia Nehrebecka, 2018. AN EVALUATION OF THE DISCRIMINATORY POWER OF SELECTED POLISH BANKRUPTCY PREDICTION MODELS AS PART OF THE VALIDATION PROCESS. Nauki o Finansach, .

 • Tomasz Żylicz, 2018. Artykuł 6 Porozumienia Paryskiego. AURA, 22-23.

 • Robert J. Johnston, John Rolfe, Ewa Zawojska, 2018. Benefit Transfer of Environmental and Resource Values: Progress, Prospects and Challenges. INTERNATIONAL REVIEW OF ENVIRONMENTAL AND RESOURCE ECONOMICS, 2-3177-266.

 • Ireneusz Miernik, Tomasz Kopczewski, Maciej Sobolewski, 2018-08-17. Bundling or unbundling? Integrated simulation model of optimal pricing strategies. INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS, October 2018328-345. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527318303359?via%3Dihub

 • Renata Gabryelczyk, 2018-05-29. Business Process Management Success Framework for Transition Economies. INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT, 3234-253.

 • Grażyna Bukowska, Joanna Siwińska, 2018-07. Can Higher Tax Autonomy Enhance Local Fiscal Discipline? Evidence from Tax Decentralization in Poland. PUBLIUS-THE JOURNAL OF FEDERALISM, 1-26.

 • Krzysztof Drachal, 2018. Causality in the Polish housing market: Evidence from biggest cities. Financial Assets and Investing, 15-20. http://fai.econ.muni.cz/2018/1/86

 • Tomasz Żylicz, 2018. Chiński handel emisjami. AURA, 5/201818-19.

 • Jerzy Śleszyński, 2018. Circular economy in the natural and anthropocentric approach. Biblioteka Ekonomia i Środowisko, 423-35.

 • Katarzyna Kopczewska, 2018-09. Cluster-based measures of regional concentration. Critical overview. Spatial Statistics, October 201831-57. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211675317302956?via%3Dihub

 • Krzysztof Szczygielski, Oded Stark, Marcin Jakubek, 2018-09-18. Community cohesion and assimilation equilibria. JOURNAL OF URBAN ECONOMICS, 79-88.

 • Krzysztof Drachal, 2018. Comparison between Bayesian and information-theoretic model averaging: Fossil fuels prices example. ENERGY ECONOMICS, 208-251.

 • Mateusz Buczyński, Marcin Maciej Chlebus, 2018. COMPARISON OF SEMI-PARAMETRIC AND BENCHMARK VALUE-AT-RISK MODELS IN SEVERAL TIME PERIODS WITH DIFFERENT VOLATILITY LEVELS. E-FINANSE, .

 • Marek Giergiczny, Tomasz Żylicz, Sviataslau Valasiuk, Agata Klimkowska, Per Angelstam, 2018-10. Conservation of disappearing cultural landscape’s biodiversity: are people in Belarus willing to pay for wet grassland restoration?. WETLANDS ECOLOGY AND MANAGEMENT, 5943-960.

 • Daniele Curzi, Jan Fałkowski, Alessandro Olper, 2018. Contracting institutions, agro-food trade and product quality. JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS, .

 • Łukasz Goczek, Andrzej Cieślik, 2018. Control of corruption, international investment, and economic growth–Evidence from panel data. WORLD DEVELOPMENT, 323-335. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X15312705

 • Tomasz Żylicz, 2018. COP w Katowicach a Porozumienie Paryskie. Czasopismo Techniczne. Środowisko, 4-5.

 • Joanna Wiśniewska-Paluszak, Grzegorz Paluszak, 2018. Corporate social responsibility of the leading Bank Institutions in Poland. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, .

 • Łukasz Goczek, Andrzej Cieślik, 2018. Corruption, Privatisation and Economic Growth in Post-communist Countries. EUROPE-ASIA STUDIES, 81303-1325.

 • Krzysztof Makarski, Michał Brzoza-Brzezina, Marcin Paweł Bielecki, Marcin Kolasa, 2018. Could the Boom-Bust in the Eurozone Periphery Have Been Prevented?. JCMS-Journal of Common Market Studies, . https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jcms.12795

 • Karolina Kuligowska, Paulina Stachura, 2018. Coworking - geneza zjawiska i perspektywy rozwoju. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, 2153-160. http://journals.umcs.pl/h/article/view/6623/5379

 • Michał Brzozowski, 2018. Credit volatility and productivity growth. EQUILIBRIUM, 2215-232. http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/772/744

 • Dariusz Dziuba, 2018. Crowdfunding Platforms in Invoice Trading as Alternative Financial Markets. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 49455-464.

 • Tomasz Żylicz, 2018. Czy ekosystemy świadczą usługi?. AURA, 1/201819-20.

 • Olga Kiuila, 2018. Decarbonisation perspectives for the Polish economy. ENERGY POLICY, 69-76. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421518301824

 • Tao Song, Andrzej Cieślik, 2018. Determinants of City Choice of Foreign Direct Investment into China: The Role of Specialisation, Diversification and Competition Externalities. TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE GEOGRAFIE, 3449-462.

 • Andrzej Cieślik, 2018. Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych z krajów pozaeuropejskich w Polsce. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, .

 • Andrzej Cieślik, 2018. Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych z nowych krajów członkowskich UE w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 33-43.

 • Andrzej Cieślik, 2018. Determinanty bilateralnych obrotów handlu zagranicznego Polski: Czy integracja europejska ma znaczenie?. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 223-34.

 • Andrzej Cieślik, 2018. Determinanty działalności przedsiębiorstw międzynarodowych z krajów OECD w Polsce. International Business and Global Economy, 374-385.

 • Natalia Nehrebecka, Fryderyk Mirota, 2018. Determinanty transakcyjnej rezerwy płynności w spółkach giełdowych w Polsce. Gospodarka Narodowa, 375–102. http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2018_03_04.pdf

 • Agnieszka Kopańska, Mateusz Kopyt, 2018-10. Determinanty zadłużenia polskich gmin i miast na prawach powiatu. Analiza dla lat 2006–2016. Finanse Komunalne, 10/20185-22.

 • Anna Białek-Jaworska, Anna Włodarczyk, 2018-10. Determinanty zastrzeżeń w opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 338157-187. https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/2954/pdf

 • Krzysztof Drachal, 2018. Determining time-varying drivers of spot oil price in a Dynamic Model Averaging framework. Energies, 51207. http://www.mdpi.com/1996-1073/11/5/1207

 • Michał Brzeziński, 2018. Diagnosing unhappiness dynamics: Evidence from Poland and Russia. Journal of Happiness Studies, .

 • Michał Krawczyk, 2018. Do gender and physical attractiveness affect college grades. Assessment & Evaluation in Higher Education, 1151-161. http://srhe.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02602938.2017.1307320#.WoCIVqjiY2w

 • Tomasz Żylicz, 2018. Dorobek COP-21 w Paryżu. AURA, 3/1824-25.

 • Roma Keister, Piotr Lewandowski, Wojciech Stefan Hardy, 2018. Educational upgrading, structural change and the task composition of jobs in Europe. ECONOMICS OF TRANSITION, 2201-231.

 • Marcin Dwórznik, 2018-12. Efektywność i jakość czołowych publicznych uczelni funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego na tle największych uczelni działających w Polsce. MAZOWSZE Studia Regionalne, 2729-42. https://mazowszestudiaregionalne.pl/images/pdf/27/MSR_27_Dworznik.pdf

 • Jacek Lewkowicz, 2018. Efektywność instytucji organizacji pracodawców w Polsce. Polityka Społeczna, .

 • Jacek Lewkowicz, 2018. Ekonomia kosztów transakcyjnych w teorii i praktyce - integracja pionowa elektrowni z kopalnią węgla brunatnego. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 45.

 • Tomasz Żylicz, 2018. Ekonomia środowiska na świecie. AURA, 11/201824-25.

 • Tomasz Żylicz, 2018. Ekonomia środowiska w Polsce. AURA, 12/201826-27.

 • Mikołaj Czajkowski, Milan Ščasný, Iva Zvěřinová, 2018-11-13. Electric, Plug-in Hybrid, Hybrid or Conventional? Polish Consumers' Preferences for Electric Vehicles. Energy Efficiency, .

 • Paulina Stachura, 2018-11. Energy efficiency of polish economy in years 2000-2016. Economic and Social Development-Book of Proceedings, . http://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdLisbon2018_Online.pdf

 • Marcin Maciej Chlebus, Jan Gietka, 2018. Epidemiologia czynników ryzyka różnych chorób wątroby w warunkach polskich na podstawie ankiety internetowej. Terapia, .

 • Marcin Metrycki, Jarosław Górski, 2018-08. Etnocentryzm konsumencki na przykładzie decyzji zakupowych odzieży wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego. MARKETING I RYNEK, 67-84. http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/cd_mir_08_2018.pdf

 • Mateusz Szczurek, 2018-07-02. Euro Area Fiscal Stance And Its Operationalisation Perspective. European Economy - Discussion Papers 2015 -, 40-44. https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/enhanced-fiscal-integration-emu-proceedings-joint-workshop-organised-european-commission-european-stability-mechanism-and-german-council-economic-experts_en

 • Marcin Maciej Chlebus, 2018. EWS-GARCH: New Regime Switching Approach To Forecast Value-At-Risk. Central European Economic Journal, . https://www.degruyter.com/view/j/ceej.2017.3.issue-50/ceej-2017-0014/ceej-2017-0014.xml

 • Krzysztof Drachal, 2018. Exchange rate and oil price interactions in selected CEE countries. Economies, 2ID 31. http://www.mdpi.com/2227-7099/6/2/31

 • Michał Brzozowski, 2018. Exchange Rate Level, Innovation, and Obstacles to Growth. Who Needs a Weak Zloty?. EKONOMICKY CASOPIS, 2199-222. https://www.sav.sk/journals/uploads/0307130502%2018%20Brzozowski-Tchorek%20+%20RS.pdf

 • Marta Sylwestrzak, Michał Krawczyk, 2018. Exploring the Role of Deliberation Time in Non-Selfish Behavior: the Double Response Method. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 121-134. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214804317301532

 • Marcin Maciej Chlebus, 2018. Expression of matrix metalloproteinase enzymes in endometrium of women with abnormal uterine bleeding. Neuroendocrinology Letters, 8537-543.

 • Wojciech Stefan Hardy, Joanna Tyrowicz, Michał Krawczyk, 2018. File sharing as conditional cooperation. Evidence from a framed field experiment.. APPLIED ECONOMICS LETTERS, .

 • Dariusz Dziuba, 2018. Finansowanie społecznościowe: prognozy długookresowe vs. uwarunkowania rozwoju. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 48121-135.

 • Jan Michałek, Andrzej Cieślik, 2018. Firm-level determinants of direct and indirect exports: empirical evidence for C.E.E. and M.E.N.A. countries. Ekonomska istrazivanja - Economic Research, 1982-996. https://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1436452

 • Jacek Lewkowicz, 2018-03. Firm-Specific Human Capital as a Contract Determining Factor - a Reason of Internal Bilateral Interdependence between Employer and Employee. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 62.

 • Ryszard Kokoszczyński, Stanisław Cichocki, 2018. Guest editorial: Special post-conference section on the shadow economy, tax evasion and informal labour. INTERNATIONAL TAX AND PUBLIC FINANCE, .

 • Joanna Wiśniewska-Paluszak, Grzegorz Paluszak, 2018-07-01. Hipoteza efektywnego rynku versus analiza techniczna rynku finansowego. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, . https://js.wne.sggw.pl/index.php/pefim/article/view/508

 • Lucas Augusto van der Velde, Joanna Tyrowicz, Karolina Marta Goraus, 2018. How (not) to make women work?. SOCIAL SCIENCE RESEARCH, September154-167. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049089X17308487?via%3Dihub

 • Paweł Strawiński, 2018-04. Impact of minimum wage increase on gender wage gap: Case of Poland. ECONOMIC MODELLING, 174-185. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999317306661

 • Michał Brzeziński, 2018. Income inequality and the Great Recession in Central and Eastern Europe. Economic Systems, 2219-247.

 • Krzysztof Makarski, Joanna Tyrowicz, Marcin Paweł Bielecki, 2018. Inequality in an OLG economy with heterogeneous cohorts and pension systems. Journal of Economic Inequality, 4583–606.

 • Łukasz Goczek, Andrzej Cieślik, 2018. Initial conditions and privatization as causes of post-communist corruption. POST-COMMUNIST ECONOMIES, . https://doi.org/10.1080/14631377.2017.1361693

 • Yi Qu, Ting Qu, Andrzej Cieślik, 2018. Innovations and Export Performance: Firm Level Evidence from China. Entrepreneurial Business and Economics Review, 427-47.

 • Karolina Safarzyńska, 2018. Integrating behavioural economics into climate-economy models: some policy lessons. CLIMATE POLICY, 25485-498.. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14693062.2017.1313718

 • Leszek Wincenciak, Andrzej Cieślik, 2018. Intra-Industry trade in differentiated and homogenous commodities: Brander and Krugman models unified. EQUILIBRIUM, 129-53. https://doi.org/10.24136/eq.2018.002

 • Tomasz Żylicz, 2018. Inwestycje w węgiel. AURA, 24-24.

 • Iryna Gauger, Katarzyna Śledziewska, 2018. Is a model of Comprehensive Regionalism Trade-Increasing for V4 Countries? Sectoral Approach.. Prague Economic Papers, .

 • Mikołaj Czajkowski, Askill H. Halse, Marek Giergiczny, Iratxe Landa Mata, Tomasz Żylicz, Sviataslau Valasiuk, Marine Elbakidze, Per Angelstam, Knut Visten, 2018. Is Forest Landscape Restoration Socially Desirable? A Discrete Choice Experiment Applied to the Scandinavian Transboundary Fulufjället National Park Area. RESTORATION ECOLOGY, 2370–380.

 • Monika Serafin, Ewa Chlebus, Marcin Maciej Chlebus, 2018. Is maintenance treatment in adult acne important? Benefits from maintenance therapy with adapalene, and low doses of alpha and beta hydroxy acids. JOURNAL OF DERMATOLOGICAL TREATMENT, .

 • Dominika Gadowska, 2018. Istota i skala finansjalizacji rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w latach 2000–2015. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 165111-140. http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/07_Gadowska_165.pdf

 • Aneta Kiełczewska, Piotr Lewandowski, Wojciech Stefan Hardy, Iga Magda, 2018. Job retention among older workers in central and Eastern Europe. Baltic Journal of Economics, .

 • Andrzej Cieślik, 2018. Leader-Follower Model of Reciprocal FDI and International Trade. Argumenta Oeconomica, 291-112.

 • Janusz Gajda, Witold Śmigielski, Elżbieta Pakos, Wojciech Drygas, Janusz Śmigielski, 2018. Longevity and cardiovascular mortality of Polish elite football players. Kardiologia Polska, .

 • Marcin Stępniak, Bartłomiej Rokicki, 2018. Major transport infrastructure investment and regional economic development – An accessibility-based approach.. Journal of Transport Geography, 36-49.

 • Karolina Kuligowska, Aleksandra Włodarz, Paweł Kisielewicz, 2018-07-27. Managing Development of Speech Recognition Systems: Performance Issues. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, 271-78. http://journals.umcs.pl/h/article/view/6818/5373

 • Anna Cyganek, Christopher Kobierzycki, Filip Dąbrowski, Barbara Grzechocińska, Marcin Maciej Chlebus, Barbara Górnicka, Mirosław Wielgoś, Łukasz Michałowski, 2018. Matrix metalloproteinases-2,-7 and tissue metalloproteinase inhibitor-1 expression in human endometrium. Folia Histochemica et Cytobiologica, .

 • Paulina Stachura, 2018-12. Measuring energy efficiency – structural and index decomposition analysis. Central European Review of Economics and Management, 471-86. http://www.cerem-review.eu/wp-content/uploads/2018/12/cerem_2_4_art_04.pdf

 • Piotr Wójcik, 2018. Metody quasi-eksperymentalne i ich zastosowanie w badaniu wpływu historii na współczesność. Ekonomista, 156-184. http://www.ekonomista.info.pl/openaccess/?rok=2018&nr=2&strona=156&sw=1653

 • Ewa Zawojska, 2018. Mitigating strategic misrepresentation of values in open-ended stated preference surveys by using negative reinforcement. Journal of Choice Modelling, 153-166.

 • Marek Sylwestrzak, Anna Białek-Jaworska, Krzysztof Opolski, 2018. Motywy fałszowania sprawozdań finansowych a zasady etyczne. STUDIA I MATERIAŁY. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, 1 (cz. 2)79-89. http://www.sim.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/marek_sylwestrzak_anna_bialek-jaworska_krzysztof_opolski.pdf

 • Tomasz Żylicz, 2018. Najlepsza Dostepna Technika. AURA, 20-21.

 • Paweł Strawiński, 2018-05. Occupational segregation and wage differences: the case of Poland. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER, 3378-397. https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJM-07-2016-0141

 • Oded Stark, Jan Fałkowski, 2018. On structural change, the social stress of a farming population, and the political economy of farm support. ECONOMICS OF TRANSITION, .

 • Marcin Maciej Chlebus, 2018. One-day-ahead forecast of state of turbulence based on today's economic situation. EQUILIBRIUM, .

 • Tomasz Zwijacz-Kozica, Marek Giergiczny, 2018. Optymalny społecznie model ochrony lasów Tatrzańskiego Parku Narodowego dotkniętych zjawiskami klęskowymi. STUDIA I MATERIAŁY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ, 5670-75.

 • Tomasz Żylicz, 2018. Opłaty za świadczenia ekosystemowe. AURA, 2/1820-21.

 • Tomasz Żylicz, 2018. Oszustwa ekologiczne. AURA, 24-25.

 • Agnieszka Kopańska, 2018-12. Partial fiscal decentralization and local government spending policy. E-FINANSE, 321-31. https://e-finanse.com/current-issue/?number=58&id=411

 • Tomasz Żylicz, 2018. Partyzantka w Kolumbii a wylesianie. AURA, 24-25.

 • Barbara Liberda, 2018-07-19. Performance of male and female led firms. International Journal of Contemporary Management, No. 285-95. http://www.ejournals.eu/ijcm/2018/Numer-17(2)/art/12085/

 • Mikołaj Czajkowski, Christopher Boyce, Nick Hanley, 2018-12-24. Personality and economic choices. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND MANAGEMENT, .

 • Anna Białek-Jaworska, 2018-06. Pitching non-English language research: A dual-language application of the Pitching Research Framework. Journal of Accounting and Management Information Systems, 17266-290. http://cig.ase.ro/jcig/art/17_2_5.pdf

 • Łukasz Postek, Jakub Growiec, Michał Gradzewicz, Paweł Strzelecki, Marcin Kolasa, 2018-01-03. Poland’s uninterrupted growth performance: new growth accounting evidence. POST-COMMUNIST ECONOMIES, 2238-272. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14631377.2017.1398519

 • Marek Sylwestrzak, Anna Stolarczyk, 2018. Potencjalne możliwości współpracy operatorów wyznaczonych z e-administracją. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 130193-202.

 • Łukasz Hardt, 2018-04-01. Prawa ceteris rectis w ekonomii. Gospodarka Narodowa, 1/20189-31. http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2018_01_01.pdf

 • Natalia Nehrebecka, 2018. Predicting the default risk of companies. Comparison of credit scoring models: LOGIT vs Support Vector Machines. Ekonometria, 60.

 • Iwona Kukulak-Dolata, Marek Bednarski, 2018-05-31. Problemy prognozowania rynku pracy w Polsce. Potrzeby i oczekiwania publicznych służb zatrudnienia.. Polityka Społeczna, 5 - 624 -32.

 • Jan Michałek, Andrzej Cieślik, 2018. Process and product innovations, multi-product status and export performance: firm-level evidence from V–4 countries. EQUILIBRIUM, 2233-250.

 • Anna Białek-Jaworska, Krzysztof Opolski, 2018-08. PROVISION OF LOANS AS A STRATEGIC CHOICE OF AN ENTERPRISE. E-FINANSE, 1412-26.

 • Leszek Wincenciak, Gabriela Grotkowska, Tomasz Gajderowicz, 2018. Public–Private Wage Differential in a Post‐Transition Economy: A copula approach to the switching regression model. ECONOMICS OF TRANSITION, 3495-522.

 • Grażyna Bukowska, Beata Łopaciuk-Gonczaryk, 2018. Publishing patterns of Polish authors in domestic and foreign economic journals. Ekonomista, 442-466. http://www.ekonomista.info.pl/

 • Mikołaj Czajkowski, Maciej Sobolewski, 2018. Receiver benefits and strategic use of call externalities in mobile telephony markets. INFORMATION ECONOMICS AND POLICY, 16-27.

 • Jacek Lewkowicz, 2018. Referendum strajkowe w polskim prawie pracy. Monitor Prawa Pracy, .

 • Geoffrey J.D. Hewings, Bartłomiej Rokicki, 2018. Regional price deflators in Poland – Evidence from NUTS2 and NUTS3 regions.. Spatial Economic Analysis, .

 • Jacek Lewkowicz, Tomasz Kopczewski, 2018. Relacje między pracodawcą a pracownikiem - the gift exchange game. e-mentor, 75.

 • Dariusz Tadeusz Dziuba, 2018-03. Rozwój systemów pożyczek społecznościowych, determinowany potrzebami użytkownika IT (konsumenta). Problemy Zarządzania, 4 / 2017116-126.

 • Natalia Nehrebecka, 2018. Sectoral risk assessment with particular emphasis on export enterprises in Poland. Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci-Proceedings of Rijeka Faculty of Economics, 2677 - 700.

 • Krzysztof Drachal, 2018. Some novel Bayesian model combination schemes: An application to commodities prices. Sustainability, 8ID 2801. http://www.mdpi.com/2071-1050/10/8/2801/pdf

 • Michał Brzozowski, Joanna Siwińska-Gorzelak, 2018. Sovereign external debt and private sector entry in international financial markets. Economics and Business Review, 224-40. http://www.ebr.edu.pl/pub/2018_2_24.pdf

 • Karolina Kuligowska, Aleksandra Włodarz, Paweł Kisielewicz, 2018-05-17. Speech synthesis systems: disadvantages and limitations. International Journal of Engineering and Technology, 2.28234-239. https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/12933/5168

 • Mikołaj Czajkowski, Laure Kuchfuss, Michela Faccioli, 2018. Stated Preferences for Conservation Policies under Uncertainty: Insights on the Effect of Individuals' Risk Attitudes in the Environmental Domain. ENVIRONMENTAL & RESOURCE ECONOMICS, .

 • Tomasz Łyziak, Joanna Mackiewicz-Łyziak, 2018. Sustainability of Public Finances in European Economies: Fiscal Policy Reactions and Market Pricing. EASTERN EUROPEAN ECONOMICS, .

 • Marek Bednarski, 2018-01. Szara strefa a rynek pracy. RYNEK PRACY, 19-17.

 • Maciej Wilamowski, Michał Krawczyk, 2018. Task difficulty and overconfidence. Evidence from distance running. JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY, .

 • Olga Kiuila, 2018-08-28. Taxing air pollutants and carbon individually or jointly: results from a CGE model enriched by an emission abatement sector. Economic Systems Research, .

 • Dariusz Dziuba, 2018. Technologia blockchain crowdfunding: zastosowania, korzyści i oczekiwania. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, 261-69.

 • Tomasz Żylicz, 2018. Technologie końca rury. AURA, 6/201826-27.

 • Erik Bonsdorff, Marianne Zandersen, Berit Hasler, Frank Melzner, Sara Kurland, Harri Kuosa, Annica Sandström, Thorsten B. H. Reusch, Monika Winder, Kerstin Johannesson, Jan Dierking, Jens Christian Refsgaard, Michele Casini, Helen C. Andersson, Piotr Margonski, Linda Laikre, Kari Hyytiäinen, Klaus Hinsby, Mikołaj Czajkowski, Jacob Carstensen, Henn Ojaveer, Daniel Oesterwind, Brian R. MacKenzie, Veijo Jormalainen, Seifeddine Jomaa, Gerald Schwarz, Karin Tonderski, 2018. The Baltic Sea as a time machine for the future coastal ocean. Science Advances, 5. http://advances.sciencemag.org/content/advances/4/5/eaar8195.full.pdf

 • Natalia Nehrebecka, Aneta Dzik-Walczak, 2018. The dynamic model of partial adjustment of the capital structure. Meta-analysis and a case of Polish enterprises. Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci-Proceedings of Rijeka Faculty of Economics, 1163 - 190.

 • Mark Horridge, Bartłomiej Rokicki, 2018. The impact of European Union accession on regional income convergence within the Visegrad countries. REGIONAL STUDIES, 4503-515. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2017.1333593

 • Karolina Safarzyńska, 2018. The impact of resource uncertainty and intergroup conflict on harvesting in the common-pool resource experiment. ENVIRONMENTAL & RESOURCE ECONOMICS, 1001-1025.

 • Anna Lewandowska, Katarzyna Kopczewska, 2018-06-05. The price for subway access: spatial econometric modelling of office rental rates in London. URBAN GEOGRAPHY, . https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02723638.2018.1481601?journalCode=rurb20

 • Michał Krawczyk, Joanna Rachubik, 2018. The representativeness heuristic and the choice of lottery tickets: A field experiment. Judgment and Decision Making, .

 • Jan Fałkowski, 2018. Together we stand, divided we fall? Smallholders’ access to political power and their place in the Poland’s agricultural system. Journal of Agrarian Change, 4893-903.

 • Łukasz Goczek, Karol Jarosław Partyka, 2018. Too small to be independent? On the influence of ECB monetary policy on interest rates of the EEA countries. ECONOMIC MODELLING, . https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.09.019

 • Jan Fałkowski, 2018. US food aid and American exports to recipient countries during the Cold War. AGRICULTURAL ECONOMICS, 5659-668.

 • Mikołaj Czajkowski, Nick Hanley, Danny Campbell, Wiktor Budziński, Urska Demsar, 2018. Using geographically weighted choice models to account for spatial heterogeneity of preferences. JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS, 3606-626.

 • Tomasz Gajderowicz, 2018. Valuation of employment decision criteria. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER, 39.

 • Krzysztof Drachal, 2018. Volatility patterns of the largest Polish companies: Some evidence from high-frequency data. REVIEV OF INNOVATION AND COMPETITIVENESS, 147-72. https://hrcak.srce.hr/198714

 • Karolina Kuligowska, Aleksandra Włodarz, Paweł Kisielewicz, 2018-06-11. Wady i ograniczenia systemów rozpoznawania mowy. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 49307-317. http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z49_22.pdf

 • Paweł Strawiński, 2018. Wage Returns to Different Education Levels. Evidence from Poland. Ekonomista, 125-49. http://www.ekonomista.info.pl/openaccess/?rok=2018&nr=1&strona=25&sw=1893

 • Jacek Lewkowicz, 2018. What is Law & Economics and How Could It Have Contributed to Preventing the Global Crisis?. Entrepreneurial Business and Economics Review, 389-101. https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/375

 • Mikołaj Czajkowski, Nick Hanley, Jacob LaRiviere, Katherine Needham, 2018-10-01. What is the Causal Impact of Information and Knowledge in Stated Preference Studies?. RESOURCE AND ENERGY ECONOMICS, 69-89.

 • Leszek Wincenciak, 2018-01. Wpływ poziomych i pionowych niedopasowań edukacyjnych na wynagrodzenia. Ekonomista, 50-67. http://ekonomista.info.pl/openaccess/?rok=2018&nr=1&strona=50&sw=1024

 • Nikolaus Wolf, Maciej Tymiński, Piotr Koryś, Maciej Bukowski, Cecylia Leszczyńska, 2018. Wzrost gospodarczy ziem polskich w okresie pierwszej globalizacji (1870-1910). Ekonomista, 2127-153.

 • Jacek Lewkowicz, 2018. Znaczenie czynnika czasu w sporach zbiorowych. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, .

 • Piotr Koryś, 2018. Złote łany, ziemniaczane pola i zagony buraków. Roślinny krajobraz polskiej wsi w perspektywie historii gospodarczej. PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY, 1 (460)33-43.

 • Katarzyna Zagórska, Anna Kukla-Gryz, 2018-01-02. ‘If I can set my own price for tonight’s show I will pay more after watching it!’ – evidence from Pay What You Want experiment. APPLIED ECONOMICS LETTERS, 1-4. http://dx.doi.org/10.1080/13504851.2017.1422593


2017 (z listy JCR i ERIH)
 • Bartczak A. Liebe U., Meyerhoff J. (2017). A turbine is not only a turbine: The role of social context and fairness characteristics for the local acceptance of wind power. ENERGY POLICY 107, 300−308, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.04.043
 • Bartczak A., Czajkowski M., Chilton S., Meyerhoff J. (2017). Gain and loss of money in a choice experiment. The impact of financial loss aversion and risk preferences on willingness to pay to avoid renewable energy externalities. ENERGY ECONOMICS 65, 326−334, https://doi.org/10.1016/j.eneco.2017.04.020
 • Brzozowski M, Tchorek G. (2017). The “Euro Effect” and outward foreign direct investment. REVISTA DE ECONOMIA MUNDIAL 45, 121−142, abstract
 • Brzozowski M, Tchorek G., Śliwiński P. (2017). Determinants of capital flows to emerging and advanced economies between 1990 and 2011. PORTUGUESE ECONOMIC JOURNAL 16(1), 17−48, https://doi.org/10.1007/s10258-016-0126-5
 • Budziński W., Czajkowski M., Campbell D., Demsar U., Hanley N. (2017). Using geographically weighted choice models to account for spatial heterogeneity of preferences. JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS, https://doi.org/10.1111/1477-9552.12260
 • Chlebus M., Cyganek A., Pietrzak B., Dąbrowski F.A., Jabiry-Zieniewicz Z., Wielgoś M., Grzechocińska B. (2017). Fetal hypotrophy is an important marker in diagnosis of preeclampsia in pregnant patients after solid organ transplantation. ANNALS OF TRANSPLANTATION 20(22), 370−377, abstract
 • Cichocki S., Tyrowicz J., Van der Velde L. (2017). Cyclical trend of labor reallocation in poland: transition and structural change. EASTERN EUROPEAN ECONOMICS 55(6), 543−556, https://doi.org/10.1080/00128775.2017.1381027
 • Cukrowska-Torzewska E. (2017). Cross-country evidence on motherhood employment and wage gaps: The role of work–family policies and their interaction. SOCIAL POLITICS 24(2), 178−220, https://doi.org/10.1093/sp/jxx004
 • Czajkowski M., Armstrong C.W., Kahui V., Vondolia G., Aanesen M. (2017). Use and non-use values in an applied bioeconomic model of fisheries and habitat connections. MARINE RESOURCE ECONOMICS 32(4), 351−369, https://doi.org/10.1086/693477
 • Czajkowski M., Barbier E., Hanley N. (2017). Is the income elasticity of the willingness to pay for pollution control constant? ENVIRONMENTAL & RESOURCE ECONOMICS 68 (3), 663−682, https://doi.org/10.1007/s10640-016-0040-4
 • Czajkowski M., Boyce Ch., Hanley N., Noussair Ch., Townsend M., Tucker S. (2017). Sad or happy? The effects of emotions on stated preferences for environmental goods ENVIRONMENTAL & RESOURCE ECONOMICS 68(4), 821−846, https://doi.org/10.1007/s10640-016-0048-9
 • Czajkowski M., Budziński W., Giergiczny M., Campbell D., Hanley N. (2017).Spatial heterogeneity of willingness to pay for forest management. ENVIRONMENTAL & RESOURCE ECONOMICS 68(3), 705−727, https://doi.org/10.1007/s10640-016-0044-0
 • Czajkowski M., Hanley N., Nyborg K. (2017). Social norms, morals and self-interest as determinants of pro-environment behaviours: The case of household recycling ENVIRONMENTAL & RESOURCE ECONOMICS 66(4), 647−670, https://doi.org/10.1007/s10640-015-9964-3
 • Czajkowski M., Zagórska K., Scasny M., Zverinowa I., Kysela E. (2017). Public acceptability of climate change mitigation policies: A discrete choice experiment. CLIMATE POLICY 17 (sup1), S111−S130, https://doi.org/10.1080/14693062.2016.1248888
 • Czajkowski M., Zawojska E., Budziński W., Wiśniewska A., Vossler C. (2017). Addressing empirical challenges related to the incentive compatibility of stated preferences methods. JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION 142, 47−63, https://doi.org/10.1016/j.jebo.2017.07.023
 • Czajkowski M., Zawojska E., Pakalniete K., Aigars J., Strake S., Hanley N. (2017). Understanding the distribution of economic benefits from improving coastal and marine ecosystems. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 584−585, 29−40, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.01.097
 • Czajkowski, Ahtianen H., Artell J., Meyerhoff J. (2017). Choosing a functional form for an international benefit transfer: Evidence from a nine-country valuation experiment. ECOLOGICAL ECONOMICS 134, 104−113, https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.01.005
 • Drachal K. (2017). Volatility clustering, leverage effects and risk-return trade-off in the selected stock markets in the CEE countries. ROMANIAN JOURNAL OF ECONOMIC FORECASTING 20(3), 37−53, pdf
 • Fałkowski J., Chlebicka A., Łopaciuk-Gonczaryk B. (2017). Social relationships and governing collaborative actions in rural areas: some evidence from agricultural producer groups in Poland. JOURNAL OF RURAL STUDIES 49, 104−116, https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.11.010
 • Fałkowski J., Malak-Rawlikowska A., Milczarek-Andrzejewska D. (2017). Farmers’ self-reported bargaining power and price heterogeneity: Evidence from the dairy supply chain. BRITISH FOOD JOURNAL 119(8), 1162−1686, https://doi.org/10.1108/BFJ-11-2016-0570
 • Giergiczny M., Dekker T., Hess S., Chintakayala P. (2017). Testing the stability of utility parameters in repeated best, repeated best-worst and one-off best-worst studies. EUROPEAN JOURNAL OF TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE RESEARCH 17(4), 457−476, pdf
 • Goraus-Tańska K., Tyrowicz J., Van der Velde L. Which gender wage gap estimates to trust? A comparative analysis. REVIEW OF INCOME AND WEALTH 63(1), 118−146, https://doi.org/10.1111/roiw.12209
 • Górny A. (2017). All circular but different: Variations in patterns of Ukraine-to-Poland migration. POPULATION SPACE AND PLACE 23(6), https://doi.org/10.1002/psp.2074h
 • Górny A. (2017). Eastwards EU enlargements and migration transition in Central and Eastern Europe. GEOGRAFIE 122(4), 476−499, pdf
 • Hagemejer J., Makarski K., Tyrowicz J. (2017). Analyzing the efficiency of pension reform: the role of the welfare effects of fiscal closures. MACROECONOMIC DYNAMICS 21(5), 1205−1234, https://doi.org/10.1017/S1365100515000383
 • Jakubowski M., Białecki I., Wiśniewski J. (2017). Education policy in Poland: The impact of PISA (and other international studies). EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION 52(5), 167−174, https://doi.org/10.1111/ejed.12216
 • Kalbarczyk M., Miśta R., Morawski L. (2017). Subjective equivalence scales using EU-SILC panel data for Poland, the Czech Republic, and Hungary. ACTA OECONOMICA 67(4), https://doi.org/10.1556/032.2017.67.4.5
 • Koryś P. (2017). Adam Teller, Money, power, and influence in eighteenth-century Lithuania: the Jews on the Radziwiłł estates (Stanford: Stanford University Press, 2016). ECONOMIC HISTORY REVIEW 70(4), 1457−1459, https://doi.org/10.1111/ehr.12635
 • Krawczyk M., Tyrowicz J., Kukla-Gryz A., Hardy W. (2017). Do pirates play fair? Testing copyright awareness of sports viewers. BEHAVIOUR & INFORMATION TECHNOLOGY 36(6), 650−661, https://doi.org/10.1080/0144929X.2016.1272635
 • Safarzyńska K. (2017). Intergroup cooperation prevents resource exhaustion but undermines intragroup cooperation in the common-pool resource experiment. ECOLOGY AND SOCIETY 24(4), 10, https://doi.org/10.5751/ES-09681-220410
 • Safarzyńska K. (2017). The impact of resource uncertainty and intergroup conflict on harvesting in the common-pool resource experiment. ENVIRONMENTAL & RESOURCE ECONOMICS, https://doi.org/10.1007/s10640-017-0193-9
 • Safarzyńska K., Berg J. (2017). Integrated crisis-climate policy: Macro-evolutionary modelling of interactions between technology, finance and energy systems. TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE 114, 119−137, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.07.033
 • Stark O. (2017). Migration when social preferences are ordinal: Steady-state population distribution and social welfare. ECONOMICA 84(336), 647−666, https://doi.org/10.1111/ecca.12245
 • Szczygielski K., Grabowski W., Pamukcu M.T., Tandogan V.S. (2017). Does government support for private innovation matter? Firm-level evidence from two catching-up countries. RESEARCH POLICY 46(1), 219−237, https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.10.009
 • Śledziewska K., Akhvlediani T. (2017). Implications of the European integration: Revisiting the hypothesis of ‘hub-and-spokes’ model. BALTIC JOURNAL OF ECONOMICS 17, 45−56, https://doi.org/10.1080/1406099X.2017.1298876
 • Śledziewska K., Brodzicki T., Ciołek D. (2017). What really determines Polish exports? The semi-mixed effects gravity model for Poland. ARGUMENTA OECONOMICA 2(39), 5−19, https://doi.org/10.15611/aoe.2017.2.01
 • Valasiuk S., Czajkowski M., Giergiczny M., Żylicz T., Veisten K., Elbakidze M., Angelstam P. (2017). Are bilateral conservation policies for the Białowieża Forest unattainable? Analysis of stated preferences of Polish and Belarusian public. JOURNAL OF FOREST ECONOMICS 27, 70−79, https://doi.org/10.1016/j.jfe.2017.03.001
 • Wilamowski M., Jemielniak D. (2017). Cultural diversity of quality of information on Wikipedias. JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 68(10), 2460−2470, https://doi.org/10.1002/asi.23901

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw