Ochrona danych osobowych

Ochrona Danych Osobowych na UW

Zasady Udostępniania Danych Osobowyh na UW

Wprowadzenie do RODO

Ustawa o dokumentach publicznych

12 lipca 2019 r. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, która wprowadza zakaz wytwarzania lub przechowywania replik dokumentów publicznych (art. 58). Dokumentami publicznymi w rozumieniu niniejszej ustawy są m.in. dowód osobisty, dokumenty paszportowe, dokumenty wydawane cudzoziemcowi, Karta Polaka, prawo jazdy, legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Pełen zakres dokumentów publicznych określa art. 5 ww. ustawy.

Repliką dokumentu publicznego w rozumieniu ustawy jest odwzorowanie lub kopia wielkości od 75% do 120% oryginału o cechach autentyczności dokumentu publicznego lub blankietu dokumentu publicznego, z wyłączeniem kserokopii lub wydruku komputerowego dokumentu publicznego wykonanych do celów urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie odrębnych przepisów lub na użytek osoby, dla której dokument publiczny został wydany.

Oznacza to konieczność istnienia WYRAŹNEJ PODSTAWY PRAWNEJ do przechowywania kserokopii, bądź skanów (replik dokumentów) dokumentów tożsamości. Brak takiej podstawy powoduje, iż należy usunąć wszystkie kopie które są w posiadaniu jednostek organizacyjnych. W praktyce oznacza to konieczność usunięcia kopii dokumentów potwierdzających tożsamość z akt studenckich, doktoranckich, słuchaczy studiów podyplomowych.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów nie przewiduje możliwości wykonywania kserokopii dokumentów tożsamości.

Za kopiowanie dokumentów publicznych bez wyraźnej podstawy do takiego działania grozi KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI DO LAT 2.


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw