Ochrona danych osobowych

Poradnik dotyczący pracy zdalnej

Prosimy o zapoznanie się z:

 poradnikiem dotyczącym pracy zdalnej i ochrony danych

wskazówkami Inspektora Ochrony Danych dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas pracy zdalnej


Obowiązkowe szkolenia z ochrony danych osobowych

Szkolenia z ochrony danych osobowych obecnie prowadzone są wyłącznie w formie e-learningu.

Szkolenie dla:
1. PRACOWNIKÓW, dostępne jest pod adresem https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=39 
do 
zapisu wymagane jest aktywne konto CAS - IOD nie zapisuje indywidualnie nowych użytkowników;

2. STUDENTÓW/DOKTORANTÓW, dostępne jest pod adresem https://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=3655 
do zapisu wymagane 
jest aktywne konto CAS, oraz KLUCZ: odo2020! - IOD nie zapisuje indywidualnie nowych użytkowników.

Szkolenia z ochrony danych osobowych dostępne są w języku polskim oraz angielskim. Ukończenie szkolenia w formie e-learningu jest
równoważne z udziałem w szkoleniu stacjonarnym.

Więcej nt. konta CAS można przeczytać na stronie: https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiMojLoginCAS/ [2]

Osoby które korzystały z poprzedniej wersji szkolenia mogą wyłącznie wygenerować oświadczenie o zapoznaniu z przepisami
regulującymi ochronę danych osobowych.

Nowego szkolenia nie muszą odbywać pracownicy, którzy ukończyli uprzednio szkolenie stacjonarne lub szkolenie e-learningowe na platformie https://kampus.come.uw.edu.pl.


Ochrona Danych Osobowych na UW

Zasady Udostępniania Danych Osobowyh na UW

Wprowadzenie do RODO

Ważne zasady do stosowania w zakresie danych osobowych

Prosimy o zapoznanie się z załączonym pismem Inspektora Ochrony Danych Osobowych i rygorystyczne przestrzeganie zasad w nim ujętych.


Poradnik korzystania z urządzeń IT.

Ustawa o dokumentach publicznych

12 lipca 2019 r. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, która wprowadza zakaz wytwarzania lub przechowywania replik dokumentów publicznych (art. 58). Dokumentami publicznymi w rozumieniu niniejszej ustawy są m.in. dowód osobisty, dokumenty paszportowe, dokumenty wydawane cudzoziemcowi, Karta Polaka, prawo jazdy, legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Pełen zakres dokumentów publicznych określa art. 5 ww. ustawy.

Repliką dokumentu publicznego w rozumieniu ustawy jest odwzorowanie lub kopia wielkości od 75% do 120% oryginału o cechach autentyczności dokumentu publicznego lub blankietu dokumentu publicznego, z wyłączeniem kserokopii lub wydruku komputerowego dokumentu publicznego wykonanych do celów urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie odrębnych przepisów lub na użytek osoby, dla której dokument publiczny został wydany.

Oznacza to konieczność istnienia WYRAŹNEJ PODSTAWY PRAWNEJ do przechowywania kserokopii, bądź skanów (replik dokumentów) dokumentów tożsamości. Brak takiej podstawy powoduje, iż należy usunąć wszystkie kopie które są w posiadaniu jednostek organizacyjnych. W praktyce oznacza to konieczność usunięcia kopii dokumentów potwierdzających tożsamość z akt studenckich, doktoranckich, słuchaczy studiów podyplomowych.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów nie przewiduje możliwości wykonywania kserokopii dokumentów tożsamości.

Za kopiowanie dokumentów publicznych bez wyraźnej podstawy do takiego działania grozi KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI DO LAT 2.


Jak postępować w przypadku fałszywych wiadomości e-mail?

Poradnik  postępowania w przypadku otrzymania fałszywych wiadomości mailowych - PDF


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw