Seminaria

Research Seminar

Research Seminar to seria seminariów badawczych z zaproszonymi gośćmi - ekspertami i praktykami ekonomii z Polski i z zagranicy - obejmująca szeroki zakres zagadnień z dziedziny ekonomii i finansów. Seminaria te oferują możliwość spojrzenia na istotne zagadnienia ekonomiczne z perspektywy ekonomistów w różny sposób zaangażowanych w praktyczną działalność ekonomiczną oraz podjęcia z nimi dyskusji na temat ich badań.


Research Seminar stanowi istotny składnik programu anglojęzycznych studiów II stopnia wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych, przygotowujący studentów pierwszego roku do pisania prac magisterskich.

Spotkania Research Seminar odbywają się co tydzień w okresie od października do czerwca na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW w języku angielskim. Każde spotkanie składa się z prezentacji oraz dyskusji. Są one również dostępne dla osób spoza WNE zainteresowanych ekonomią i finansami.

Szczegółowe informacje o tych seminariach znaleźć można na stronie www Research Seminar.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw