Seminaria

Research Seminar

Research Seminar to seria seminariów badawczych z zaproszonymi gośćmi - ekspertami i praktykami ekonomii z Polski i z zagranicy - obejmująca szeroki zakres zagadnień z dziedziny ekonomii i finansów. Seminaria te oferują możliwość spojrzenia na istotne zagadnienia ekonomiczne z perspektywy ekonomistów w różny sposób zaangażowanych w praktyczną działalność ekonomiczną oraz podjęcia z nimi dyskusji na temat ich badań.
Research Seminar stanowi istotny składnik programu anglojęzycznych studiów II stopnia wszystkich specjalności prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych, przygotowujący studenci 1 roku tych specjalności do pisania prac magisterskich.

Spotkania Research Seminar odbywają się co tydzień w okresie od października do czerwca na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW w języku angielskim. Każde spotkanie składa się z prezentacji oraz dyskusji. Są one również dostępne dla osób spoza WNE zainteresowanych ekonomią i finansami.

Szczegółowe informacje o tych seminariach znaleźć można na stronie www Research Seminar.

Once Upon a Time...

Seminaria w ramach Research Seminar uzupełnia cykl Once Upon a Time, którego formuła odwołuje się do mniej formalnych spotkań na temat badań w ramach poszczególnych obszarów ekonomii i perspektyw dla ich rozwoju.

Cykl Once Upon a Time to seria comiesięcznych spotkań z zaproszonymi wiodącymi ekonomistami i praktykami z całego świata, podczas których dzielą się oni ze studentami oraz wszystkimi zainteresowanymi swoją wiedzą i doświadczeniem badawczym w reprezentowanej dziedzinie ekonomii. Spotkania odbywają się w języku angielskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.
Jako seminaria pozaprogramowe, spotkania Once Upon a Time stanowią nie tyle ćwiczenie akademickie co pole do wymiany poglądów i doświadczeń z poszczególnych dziedzin ekonomii oraz przygodą badawczą.

Spotkania mają charakter otwarty dla wszystkich studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz uczestników spoza wydziału.

Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej cyklu Once Upon a Time.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw