Postępowania w tokumgr Paweł Radwański - zaoczne studia doktoranckie


Doktoraty obronione na WNE UW

Poniżej zamieszczone są informacje o doktoratach obronionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w roku ak. 2008/2009 i kolejnych. Doktoraty podane są w według daty obrony. Ikona .pdf stanowi odnośnik do autoreferatu doktoranta lub streszczenia rozprawy.

2020/2021
Data obrony Imię i nazwisko, Tytuł rozprawy Promotor, Recenzenci
12-11- 2020 dr Fryderyk Mirota dr hab. Marian Wiśniewski
promotor pomocniczy: dr Natalia Nerhbecka
pdf.pngTransakcyjna rezerwa płynności przedsiębiorstw oraz dynamika jej dostosowań do poziomu optymalnego dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
prof. dr hab. Marek Gruszczyński, SGH
18-11- 2020 dr Paulina Stachura prof. dr hab. Jerzy Śleszyński
pdf.pngWskaźnikowa ocena rozwoju zrównoważonego Warszawy dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof.UŁ
dr hab. Barbara Kryk, prof. US
24-11- 2020 dr Agnieszka Wiszniewska prof. dr hab. Janusz Kudła
pdf.pngProblem synchronizacji cykli koniunkturalnych a perspektywa wprowadzenia waluty euro w krajach kandydujących do Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej” prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz, SGH
prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski, UTH w Radomiu

2019/2020
Data obrony Imię i nazwisko, Tytuł rozprawy Promotor, Recenzenci
29-01- 2020 dr Zbigniew Szkop prof. dr hab. Tomasz Żylicz
pdf.pngWartość ekonomiczna usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa miejskie. Problem optymalnego zarządzania zielenią miejską prof. dr hab. Stanisław Czaja
dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ
3-02- 2020 dr Krzysztof Drachal prof. dr hab. Janusz Kudła
pdf.pngNovel Bayesian model combination schemes with model uncertainty: An application to prices of selected energy commodities prof. dr hab. Małgorzata Doman
prof. dr hab. Jacek Osiewalski
25-02- 2020 dr Sylwia Domańska prof. dr hab. Krzysztof Opolski
pdf.pngInwestycje venture capital w krajach Unii Europejskiej prof. dr hab. Jerzy Nowakowski
prof. dr hab. Oskar Starzeński
26-05- 2020 dr Gilbert Mbara dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. ucz.
pdf.pngCommodity price dynamics through time scales prof. dr hab. Małgorzata Doman
prof. dr hab. Paweł Miłobędzki
29-06- 2020 dr Igor Jakubiak dr hab. Paweł Kaczmarczyk
pdf.pngWelfare systems and migration patterns in European Union - microeconomic determinants of mobility decisions prof. dr hab. Marek Góra
dr hab. Jan Brzozowski, prof. UEK

2018/2019
Data obrony Imię i nazwisko, Tytuł rozprawy Promotor, Recenzenci
18-01- 2019 dr Karol Partyka dr hab. Łukasz Goczek
pdf.pngEmpirical patterns in central bank interest rates policy dr hab. Bartosz Witkowski, prof. SGH
dr hab. Paweł Baranowski, prof. UŁ
19-02- 2019 dr Marcin Dwórznik prof. dr hab. Krzysztof Opolski
pdf.pngEfektywność i jakość w szkolnictwie wyższym prof. dr hab. Jerzy Wilkin
dr hab. Cezary Kochalski, prof. UEP
27-02- 2019 dr Stanisław W. Ceran prof. dr hab. Dariusz Dziuba
pdf.pngInnowacje technologiczne w transformacji i rozwoju obszarów peryferyjnych gospodarek. Studium podregionu suwalskiego prof. dr hab. Krzysztof Opolski
prof. dr hab. Jerzy Parysek
27-03- 2019 dr Paulina Ziembińska dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW
pdf.pngAnaliza prognoz makroekonomicznych dla polskiej gospodarki z uwzględnieniem procesu rewizji danych prof. dr hab. Wojciech Charemza
dr hab. Paweł Baranowski, prof. UŁ
17-04- 2019 dr Dorota Celińska-Kopczyńska prof. dr hab. Dariusz Dziuba
dr Tomasz Kopczewski
pdf.pngOpen Source software and the network effects dr hab. Ewa Wędrowska, prof. UMK
prof. Fragkiskos Papadopoulos
14-05- 2019 dr Tinatin Akhvlediani prof. dr hab. Andrzej Cieślik
pdf.pngInternational Trade and Economic Growth in the EU. The Role of ICT in Central and Eastern European Countries dr hab. Marcin Kolasa, prof. SGH
dr hab. Ewa Lechman, prof. PG
11-06- 2019 dr Aleksandra Wiśniewska prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski
pdf.pngNon-market valuation of cultural goods: the case of performing arts dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ
prof. Trine Bille
20-09- 2019 dr Wojciech Hardy dr hab. Katarzyna Śledziewska
pdf.pngDigital disruption in the creative industries: the case of the American comic book market prof. dr hab. Bogdan Mróz, prof. zw.
dr hab. Patryk Gałuszka
23-09- 2019 dr Łukasz Matuszczak prof. dr hab. Jan Jakub Michałek, prof. zw.
dr hab. Jan Hagemejer
pdf.pngAnaliza wymiany usługami w świetle współczesnej teorii handlu prof. dr hab. Janusz Świerkocki, prof. zw.
prof. zw. dr hab. Stanisław Umiński, prof. ucz.
23-09- 2019 dr Małgorzata Kłobuszewska dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. ucz.
dr Leszek Wincenciak
pdf.pngWydatki rodziców na edukację dzieci a publiczny system oświaty prof. dr hab. Aldona Andrzejczak, prof. zw.
dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. ucz.

2017/2018
Data obrony Imię i nazwisko, Tytuł rozprawy Promotor, Recenzenci
8-11- 2017 dr Aleksandra Kolasa dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW
pdf.pngMakroekonomiczne skutki przemiany edukacyjnej i demograficznej w Polsce prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz, SGH
dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. nadzw. PG
29-11- 2017 dr Eyal Ronen prof. dr hab. Jan Jakub Michałek
dr hab. Jan Hagemejer
pdf.pngPolicy Implications of Non-Tariff Measures on International Trade prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, UG
prof. Alfred Tovias, Hebrew University
30-05- 2018 dr Marek Sylwestrzak prof. dr hab. Krzysztof Opolski
dr Anna Białek-Jaworska
pdf.pngMetody diagnozowania fałszowania sprawozdań finansowych na przykładzie spółek amerykańskich w latach 2000-2007 prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, SGH
prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, USz
13-06- 2018 dr Marcin Bielecki prof. dr hab. Andrzej Cieślik
pdf.pngSelected Issues on the Optimal Endogenous Growth Policies dr hab. Jakub Growiec, prof. SGH
dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. PG
25-09- 2018 dr Ewa Zawojska prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski
pdf.pngIncentive compatibility in stated preference valuation methods dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ
prof. Danny Campbell
10-10- 2018 dr Łukasz Byra prof. dr Oded Stark
pdf.pngMigration as a Tale of Skills: Analytical Perspectives, and Policy Design prof. Wilhelm Kohler
prof. Glenn Rayp
16-10- 2018 dr Martín López Ramírez prof. dr hab. Tomasz Żylicz
pdf.pngClimate Policy Integration in the Land Use Sector: The Role of Environmental Services Interactions prof. dr hab. Andrzej Mizgajski
dr hab. David Ramsey, prof. PWr

2016/2017
Data obrony Imię i nazwisko, Tytuł rozprawy Promotor, Recenzenci
21-12- 2016 dr Łukasz Postek dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński
pdf.pngNieliniowy model mechanizmu transmisji monetarnej w gospodarce amerykańskiej ery Alana Greenspana dr hab. Andrzej Kondratowicz, SWPS
dr hab. Joanna Bruzda, UMK
11-01- 2017 dr Jacek Lewkowicz dr hab. Łukasz Hardt
pdf.pngRegulacje rynku pracy i ich efektywność prof. dr hab. Juliusz Gardawski, SGH
prof. dr hab. Jerzy Wilkin, PAN
11-01- 2017 dr Ewa Cukrowska-Torzewska dr hab. prof. UW Urszula Sztanderska
pdf.pngOn the Parenthood Decisions and Gender Wage Differentials: The Case of Poland prof. dr hab. Irena Kotowska, SGH
dr hab. Leszek Morawski, PAN
11-01- 2017 dr Marcin Jakubek prof. dr dr h. c. Oded Stark
pdf.pngNetworks, assimilation, and employer sanctions prof. dr Wilhelm Kohler, Uniwersytet w Tybindze
prof. dr Franz Rendl, Uniwersytet w Klagenfurcie
25-01- 2017 dr Karolina Goraus-Tańska dr hab. Joanna Tyrowicz
pdf.pngMicroeconomics of Gender Inequality: Selected Issues dr hab. Małgorzata Knauff, SGH
dr hab. Michał Myck, CenEA
28-02- 2017 dr Magdalena Smyk dr hab. Joanna Tyrowicz
pdf.pngSelf-selection in occupation choice: family and gender issues prof. dr hab. Irena A. Kotowska, SGH
prof. Karsten Staehr, Tallin University of Technology
28-02- 2017 dr Lucas van der Velde dr hab. Joanna Tyrowicz
pdf.pngThe effects of technological change on inequity: A microeconometric perspective on selected issues dr hab. Adam Szulc, SGH
prof. Jan Svejnar, Columbia University
21-06- 2017 dr Joanna Sawicka dr hab. Wojciech Otto, prof. UW
pdf.pngKalkulacja składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych a zależność między liczbą i wartością szkód prof. dr hab. Jacek Osiewalski, UE w Krakowie
dr hab. Agata Boratyńska, prof. SGH

2015/2016
Data obrony Imię i nazwisko, Tytuł rozprawy Promotor, Recenzenci
30-11- 2015 dr Karol Pogorzelski dr hab. prof. UW Zbigniew Hockuba
pdf.pngRozwój teorii ryzyka finansowego. Interpretacja prawdopodobieństwa a pojęcie ryzyka i niepewności prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński, WNE UW
02-12- 2015 dr Tomasz Gajderowicz dr hab. prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska
pdf.pngKorzyści z zatrudnienia: dekompozycja i wycena prof. dr hab. Tomasz Szapiro, SGH
prof. dr hab. Marek Bednarski, WNE UW
11-12- 2015 dr Agnieszka Strużyńska-Świst prof. dr hab. Janusz Kudła
pdf.pngOptymalne opodatkowanie w warunkach konkurencji podatkowej dr hab. Feliks Grądalski, prof. SGH
dr hab. Jan Sobiech, prof UEP
02-03- 2016 dr Konrad Dymarski prof. dr hab. Wojciech Maciejewski
pdf.pngEstymacja rozmiaru szarej strefy w oparciu o dane ankietowe gospodarstw domowych dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM
prof. dr hab. Bogdan Mróz, SGH
02-03- 2016 dr Mohammad Mahdi Ghodsi prof. dr hab. Jan Jakub Michałek
pdf.pngTrade Policy, Trade Conflicts, Determinants, and Consequences of Protectionism prof. dr hab. Elżbieta Czarny, SGH
prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, UG
22-05- 2016 dr Rafał Woźniak dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński
pdf.pngEkonometryczne modelowanie popytu na energię elektryczną za pomocą danych wysokiej częstotliwości dr hab., prof UW Wojciech Otto, WNE UW
prof. dr hab. Dorota Witkowska, UŁ
22-06- 2016 dr Tomasz Skoczylas dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński
pdf.pngMoelowanie i prognozowanie wariancji stóp zwrotu. Wykorzystanie kursów dziennych w modelach klasy GARCH prof. dr hab. Ryszard Doman, UAM, Poznań
dr hab. prof. UMK, Piotr Fiszeder
28-06- 2016 dr Robert Dyczkowski dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński
pdf.pngPrognozowanie stóp zwrotu na rynku kapitałowym z wykorzystaniem metod ślepej separacji sygnałów (blind source separation) prof. dr hab. Wojciech Maciejewski, WNE UW
dr hab. Krzysztof Piontek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
28-06- 2016 dr Mahri Hamydova dr hab. Marian Wiśniewski, prof. UW
pdf.pngWpływ ubezpieczeń na wzrost gospodarczy na przykładzie wybranych krajów OECD dr hab. Filip Chybalski, prof. PŁ
prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, SGH
9-11-
2016
dr Dorota Mirowska-Wierzbicka prof. dr hab. Jerzy Wilkin
pdf.pngDeterminanty efektywności postępowań upadłościowych przedsiębiorstw w Polsce prof. dr hab Elżbieta Mączyńska, SGH
prof. dr hab. Krzysztof Opolski, WNE UW

2014/2015
Data obrony Imię i nazwisko, Tytuł rozprawy Promotor, Recenzenci
15-10- 2014 dr Marta Anacka prof. dr hab. Marek Okólski
pdf.pngMigracje wewnętrzne a migracje zagraniczne. Przypadek Polski okresu transformacji prof. dr hab. Romuald Jończy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Jerzy Wilkin, WNE UW
22-10- 2014 dr Milena Balcerzak prof. dr hab. Brunon Górecki
pdf.pngZmiany na rynkach akcji w krajach wchodzących do strefy euro a psychologiczne uwarunkowania natury inwestorów prof. dr hab. Tadeusz Tyszka, Akademia Leona Koźmińskiego
prof. dr hab. Wojciech Maciejewski, WNE UW
03-12- 2014 dr Marcin Chlebus dr hab. prof UW Ryszard Kokoszczyński
pdf.pngPomiar ryzyka rynkowego za pomocą miary Value at Risk - podejście dwuetapowe dr hab. prof.UMK Piotr Fiszeder, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. prof. UW Marian Wiśniewski, WNE UW
14-01- 2015 dr Maciej Wilamowski dr hab. prof. UW Mikołaj Czajkowski
pdf.pngWpływ zróżnicowania popytu na strukturę i dynamikę rynku prof. dr hab. Tomasz Szapiro, SGH
prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE UW
25-06- 2015 dr Marcin Pietrzak dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński
pdf.pngBadanie percepcji i oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych w Polsce prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz, SGH
prof. dr hab. Jan Czekaj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2013 / 2014
Data obrony Imię i nazwisko, Tytuł rozprawy Promotor, Recenzenci
06-11- 2013 dr Joanna Nestorowicz dr hab., prof. UW Zofia Barbara Liberda
pdf.pngInternational Migration and the Choice of Self-employment prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska, Uczelnia Łazarskiego
dr hab., prof. UW Mieczysław Socha, WNE UW
26-02- 2014 dr Kamil Kucharski prof. dr hab. Dariusz Dziuba
pdf.pngWpływ rozwiązań technologicznych na efektywność gospodarowania zasobami nieruchomocśi w przedsiębiorstwach prof. dr hab. Józef Oleński, Uczelnia Łazarskiego
dr hab., prof. UW Krzysztof Opolski, WNE UW
09-04- 2014 dr Karolina Kowalska prof. dr hab. Marek Okólski
pdf.pngWpływ emigracji poakcesyjnej na polski rynek pracy prof. dr hab. Irena E. Kotowska, SGH
prof.dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, UŁ

2012 / 2013
Data obrony Imię i nazwisko, Tytuł rozprawy Promotor, Recenzenci
11-01- 2013 dr Piotr Mularczyk dr hab., prof UW Marian Wiśniewski
pdf.pngEfektywność ekonomiczna rynku ubezpieczeń katastroficznych na przykładzie ubezpieczeń powodziowych prof.dr hab. Maria Podgórska, Instytut Ekonometrii SGH
dr hab., prof UW Wojciech Otto, WNE UW
05-02- 2013 dr Górski Jarosław prof. dr hab. Aleksander Łukaszewicz
pdf.pngMarketing narodowy i marka kraju a zdolności konkurencyjne gospodarki prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, SGH
prof. dr hab. Krzysztof Opolski, WNE UW
27-02- 2013 dr Szymański Dariusz prof. dr hab. Brunon Górecki
pdf.pngBadanie żywotności nowo powstałych mikro przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2007 dr hab., prof. SGH Anna Skowronek-Mielczarek
dr hab., prof UW Marian Wiśniewski, WNE UW
10-06- 2013 dr Kobus Martyna prof. dr hab. Oded Stark
pdf.pngDecomposition by attributes of multidimensional inequality indices prof. dr hab. Andrzej Malawski, UEK
prof. Patrick Moyes, Université Montesquieu Bordeaux IVm
12-06 2013 dr Różycka Agnieszka prof. dr hab. Krzysztof Opolski
pdf.pngRola kapitału intelektualnego w absorpcji innowacji w przedsiębiorstwie dr hab., prof UW Dariusz Dziuba, WNE UW
dr hab., prof. SGH Agnieszka Sopińska
25-09 2013 dr Aneta Dzik-Walczak prof. dr hab. Wojciech Maciejewski
pdf.pngFormy integracji rynku a konwergencja cenowa w krajach Unii Europejskiej dr hab., prof UW Ryszard Kokoszczyński, WNE UW
dr hab., prof SGH Elżbieta Czarny

2011 / 2012
Data obrony Imię i nazwisko, Tytuł rozprawy Promotor, Recenzenci
03-10- 2011 dr Anna Nicińska prof. dr hab. Oded Stark
pdf.pngThe role of family tradition in bequest behavior: a link between the experience of inheriting and planned bequests prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, Instytut Ekonomii UŁ
dr hab., prof UW Marian Wiśniewski, WNE UW
29-02- 2012 dr Jacek Pawlak prof. dr hab. Krzysztof Opolski
pdf.pngFuzje i przejęcia jako strategia alternatywna dla rozwoju organicznego przedsiębiorstw – badania długookresowych efektów ekonomicznych na przykładzie sektora motoryzacyjnego prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, Katedra Finansów SGH
dr hab., prof UW Dariusz Dziuba, WNE UW
23-05- 2012 dr Juliusz Jabłecki dr hab., prof UW Zbigniew Hockuba
pdf.pngRealizacja polityki pieniężnej a rynek międzybankowy prof. dr hab. Andrzej Sławiński, Katedra Skarbowości SGH
dr hab., prof UW Ryszard Kokoszczyński, WNE UW
04-07- 2012 dr Michał Kurtyka dr hab., prof UW Urszula Sztandar-Sztanderska
pdf.pngOd restrukturyzacji do modernizacji. Opóźniona transformacja polskich przedsiębiorstw energetycznych w latach 1990?2009 prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN)
prof. dr hab.Krzysztof Opolski, WNE UW
21-11- 2012 dr Mateusz Kopyt dr hab., prof UW Ryszard Kokoszczyński
pdf.pngDywergencje nominalne w unii monetarnej. Analiza doświadczenia strefy euro prof. dr hab. Zbigniew Polański, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
prof. dr hab.Włodzimierz Siwiński, WNE UW

2010 / 2011
Data obrony Imię i nazwisko, Tytuł rozprawy Promotor, Recenzenci
10-11- 2010 dr Krzysztof Spirzewskipdf.png prof. dr hab. Witold Koziński
Konsolidacja francuskiego systemu bankowego na przykładzie fuzji banków BNP i Paribas prof. dr hab. Bogusław Pietrzak, Katedra Skarbowości SGH
prof. dr hab. Jerzy Kleer, WNE UW
17-11- 2010 dr Jolanta Brodowska-Szewczukpdf.png prof. dr hab. Witold Koziński
Wpływ Sektorowego Programu Operacyjnego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce prof. dr hab. Agnieszka Alińska, Katedra Skarbowości SGH
prof. dr hab. Krzysztof Opolski, WNE UW
17-11- 2010 dr Magddalena Olender-Skorekpdf.png dr hab., prof. UW Zbigniew Hockuba
Dostęp strony trzeciej do sieci a rozwój efektywnej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce prof. dr hab. Marian Gorynia, Wydział Gospodarki Międzynarodowej UE w Poznaniu
prof. dr hab. Krzysztof Opolski, WNE UW
24-11- 2010 dr Przemysław Kusztelakpdf.png prof. dr hab. Tomasz Żylicz
Lokalizacja przestrzenna a konkurencja cenowa przedsiębiorstw dr hab.,prof. SGH Elżbieta Czarny, Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGH
prof. dr hab. Wojciech Maciejewski, WNE UW
02-12- 2010 dr Barbara Bobrowiczpdf.png dr hab., prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska
Determinanty aktywności zawodowej i domowej kobiet. Alokacja czasu prof. dr hab. Irena E. Kotowska, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH
prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE UW
26-01- 2011 dr Karolina Kuligowskapdf.png prof. dr hab. Mirosława Lasek
Koszty i korzyści implementacji wirtualnych asystentów w przedsiębiorcach oraz ich znaczenie dla rozwoju gospodarki prof. dr hab. Bernard F. Kubiak, Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Krzysztof Opolski, WNE UW
02-02- 2011 dr Magdalena Wereda-Kolasińskapdf.png prof. dr hab. Krzysztof Opolski
Wpływ ryzyka strategicznego na wartość firmy dla akcjonariuszy (na przykładzie sektora bankowego w latach 2008-2009) prof. dr hab. Bogusław Pietrzak, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH
prof. dr hab. Aleksander Łukaszewicz, WNE UW
02-06- 2011 dr Paweł Sakowskipdf.png dr hab., prof UW Ryszard Kokoszczyński
Wycena opcji indeksowych na danych wysokiej częstotliwości. Analiza porównawcza dr hab., prof. UEP Małgorzata Doman, Katedra Matematyki Stosowanej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab., prof. UWJanusz Kudła, WNE UW
22-06- 2011 dr Tomasz Rybnikpdf.png prof. dr hab. Brunon Górecki
Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw oraz dyfuzja innowacji prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH
prof. dr hab. Wojciech Maciejewski, WNE UW

2009 / 2010
Data obrony Imię i nazwisko, Tytuł rozprawy Promotor, Recenzenci
15-10- 2009 dr Bartłomiej Rokickipdf.png dr hab., prof. UW Mieczysław Socha
The role of public spending in the economic development of voivodships prof. Alan Mayhew, Sussex European Institute, University of Sussex
dr hab. prof. UW Andrzej Cieślik, WNE UW
28-10- 2009 dr Adam Pawlikowskipdf.png prof. dr hab. Władysław Baka
Problemy, zakres i kryteria wyboru w kształtowaniu systemu gwarantowania depozytów na przykładzie państw Unii Europejskiej prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Witold Koziński, WNE UW
09-12- 2009 dr Beata Łopaciuk-Gonczarykpdf.png prof. dr hab. Jerzy Wilkin
Kapitał społeczny korporacji prof. dr hab. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. prof. UW Zbigniew Hockuba, WNE UW
09-12- 2009 dr Paweł Znamirowskipdf.png prof. dr hab. Witold Koziński
Ryzyka walutowe i stopy procentowej w działalności przedsiębiorstw prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, Katedra Finansów SGH
prof. dr hab. Krzysztof Opolski, WNE UW
20-01- 2010 dr Grażyna Szymańskapdf.png prof. dr hab. Władysław Baka
Kształtowanie się oraz wpływ rozwoju regulacji dotyczących adekwatności kapitałowej na bezpieczeństwo, aktywność i efektywność banków dr hab. prof. SGH Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Katedra Ubezpieczeń Gospodarczych SGH
dr hab. Włodzimierz Włodarski, WNE UW
25-01- 2010 dr Łukasz Tanajewskipdf.png prof. dr hab. Oded Stark
On the overtime-work consequences of income comparisons: relative deprivation considerations prof. dr hab. Stefan Forlicz, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
prof. dr hab. Jan J. Michałek, WNE UW
24-02- 2010 dr Dagmara Mycielskapdf.png prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński
Ewolucja systemów walutowych w warunkach rosnącej swobody międzynarodowych przepływów kapitału prof. dr hab. Witold Małecki, WSFiZ w Warszawie
dr hab., prof. UW Ryszard Kokoszczyński, WNE UW
09-03- 2010 dr Anna Janickapdf.png prof. dr hab. Marek Okólski
Social Humiliation and Labor Migration prof. dr hab. Tomasz Szapiro, Instytut Ekonometrii SGH
dr hab., prof.UW Urszula Sztandar-Sztanderska, WNE UW
28-04- 2010 dr Natalia Nehrebeckapdf.png dr hab., prof. UW Marian Wiśniewski
Aktywność zawodowa w cyklu życia jednostki prof.dr hab. Teresa Słaby, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
dr hab., prof.UW Urszula Sztandar-Sztanderska, WNE UW
12-07- 2010 dr Grzegorz Ogonekpdf.png prof. dr hab. Wojciech Maciejewski
Oczekiwania adaptacyjne z uczeniem jako alternatywa dla racjonalnych oczekiwań w modelach ekonometrycznych prof.dr hab. Władysław Milo, Instytut Ekonometrii i Statystyki UŁ
dr hab., prof.UW Ryszard Kokoszczyński, WNE UW

2008 / 2009
Data obrony Imię i nazwisko, Tytuł rozprawy Promotor, Recenzenci
02-07- 2008 dr Jan Fałkowskipdf.png prof. dr hab. Jerzy Wilkin
Price transmission and transfers in dairy sector in Poland. Implications for small-scale producers. prof. dr hab. Michał Sznajder, Wydz. Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. dr hab. Wojciech Maciejewski, WNE UW
01-10- 2008 dr Paweł Durkiewiczpdf.png dr hab.  Dariusz T. Dziuba
Rola elektronicznej wymiany danych w dostosowaniu międzybankowych izb rozliczeniowych do rekomendacji Unii Europejskiej prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
prof. dr hab. Witold Koziński, WNE UW
01-10- 2008 dr Tomasz Jeruzalskipdf.png prof. dr hab. Mirosława Lasek
Systemy informatyczne a efektywność oraz skuteczność procesów administracji publicznej na przykładzie służb zatrudnienia prof. dr hab. Elżbieta Kryńska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
prof. dr hab. Marek Bednarski, WNE UW
22-10- 2008 dr Beata Jajkopdf.png prof. dr hab. Jerzy Kleer
Dług publiczny a równowaga fiskalna. Przypadek Polski prof. dr hab. Stanisław Owsiak, UE w Krakowie
prof. dr hab. Michał Gmytrasiewicz, WNE UW
05-11- 2008 dr Katarzyna Rosiak-Ladapdf.png dr hab., prof. UW Ryszard Kokoszczyński
Modelowanie makroekonometryczne a obserwacje nietypowe w danych prof. dr hab. Wojciech Charemza, University of Leicester
prof. dr hab. Wojciech Maciejewski, WNE UW
05-11- 2008 dr Małgorzata Jakubiakpdf.png prof. dr hab. Jan J. Michałek
Rola wymiany handlowej i bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transferze innowacji do Polski prof. dr hab. Marian Gorynia, AE w Poznaniu
prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński, WNE UW
07-11- 2008 dr Piotr Modzelewskipdf.png prof. dr hab. Krzysztof Opolski
Systemy zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej prof. dr hab. Józef Garczarczyk, AE w Poznaniu
prof. dr hab. Aleksander Łukaszewicz, WNE UW
12-11- 2008 dr Joanna Mackiewicz-Łyziakpdf.png dr hab., prof. UW Ryszard Kokoszczyński
Wiarygodność banku centralnego. Determinanty, pomiar i wpływ na skuteczność polityki pieniężnej prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, AE w Poznaniu
prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński, WNE UW
16-11- 2008 dr Piotr Wójcikpdf.png dr hab., prof. UW Zofia Barbara Liberda
Wzorce konwergencji regionalnej w Polsce dr hab., prof. UJ Tomasz Tokarski
prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński, WNE UW
17-12- 2008 dr Agnieszka Pugacewiczpdf.png prof. dr hab. Jan J. Michałek
Neoklasyczna teoria wymiany międzynarodowej a handel zagraniczny Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej dr hab., prof. SGH Elżbieta Czarny; IMSG SGH
prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński, WNE UW
14-01- 2009 dr Jan Hagemejerpdf.png prof. dr hab. Jan J. Michałek
Znaczenie barier technicznych w handlu międzynarodowym. Konsekwencje rozszerzenia wschodniego UE. prof. SGH dr hab. Elżbieta Czarny, IMSG SGH
prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE UW
14-01- 2009 dr Małgorzata Kalbarczykpdf.png dr hab., prof. UW Marian Wiśniewski
Transfery prywatne w budżetach gospodarstw domowych prof. dr hab. Stanisława Golinowska, Collegium Medicum UJ
prof. dr hab. Brunon Górecki, WNE UW
04-03- 2009 dr Dymitr Ogonowskipdf.png prof. dr hab. Igor Timofiejuk
Rosyjsko-chińskie stosunki gospodarcze w okresie transformacji ustrojowej prof. dr hab. Wiesław Iskra, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna
prof. dr hab. Jerzy Kleer, WNE UW
25-03- 2009 dr Agnieszka Fihelpdf.png prof. dr hab. Marek Okólski
Płeć a trwanie życia. Analiza demograficzna. prof. dr hab. Maria Cieślak, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
prof. dr hab. Jacek Kochanowicz, WNE UW
22-04- 2009 dr Łukasz Rawdanowiczpdf.png prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński
Equilibrium Exchange Rates: Theoretical Concepts and Empirical Estimations. An Application to Transition Economies in Central and Eastern Europe. prof.dr hab. Witold Małecki, Akademia Finansów
dr hab., prof. UW Ryszard Kokoszczyński; WNE UW
06-05- 2009 dr Olimpia Markiewiczpdf.png prof. dr hab. Tomasz Żylicz
Analiza opłacalności programów ochrony zdrowia na podstawie wyceny statystycznego życia i wyceny dodatkowego roku przeżycia w Polsce prof. dr hab. Tomasz Hermanowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr hab., prof. UW Jerzy Śleszyński; WNE UW
29-05- 2009 dr Michał Matulpdf.png prof. dr hab. Jerzy Wilkin
Financial Behaviours and Vulnerability to Poverty in Low-Income Households in Transition Context prof. dr hab. Stanisława Golinowska, Collegium Medicum UJ
dr hab., prof. UW Zofia Barbara Liberda; WNE UW
30-09- 2009 dr Agata Kociapdf.png dr hab., prof. UW Zbigniew Hockuba
Tax Systems Competition and Economic Growth in European Union Countries. Institutional-Economic Perspective. prof. dr hab. Stanisław Owsiak, UE w Krakowie
dr hab., prof. UW Janusz Kudła; WNE UW

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw