Kierunki badań

Problematyka badań naukowych prowadzonych na WNE UW w sposób ciągły

Badania naukowe prowadzone w Katedrach i Zakładach Wydziału Nauk Ekonomicznych UW dotyczą problemów mikro- i makroekonomicznych, w ujęciu teoretycznym i empirycznym, problemów gospodarki światowej, rozwoju, w tym zrównoważonego, procesów ludnościowych, problemów finansowych zwłaszcza przedsiębiorstw, choć także finansów publicznych (m.in. samorządowych), wyboru publicznego i funkcjonowania sektora publicznego, tworzenia i zastosowania metod ilościowych i narzędzi informatycznych w analizach ekonomicznych i innych. Część badań prowadzona jest we współpracy z wieloma ośrodkami zagranicznymi.

szczegóły

Projekty badawcze skoncentrowane są wokół następujących zagadnień:

  1. Rozwój teorii ekonomii i jej zastosowań w badaniach ekonomicznych, zwłaszcza w zakresie ekonomii eksperymentalnej, ekonomii instytucjonalnej, wyceny nierynkowej, kosztów transakcyjnych, efektów sieciowych, ekonomii prawa, ekonomii procesów ludnościowych.

  2. Otwarcie gospodarki. Procesy integracyjne w obrębie UE. Włączanie się gospodarki polskiej w rynek światowy.

  3. Transformacja i restrukturyzacja gospodarki polskiej na tle porównawczym:
   • makroekonomiczna polityka stabilizacyjna, zwłaszcza polityka pieniężna,
   • prywatyzacja,
   • kształtowanie rynków czynników produkcji (rynek pracy, rynek kapitałowy),
   • problemy sektorowe: rolnictwo, handel zagraniczny, małe i średnie przedsiębiorstwa, zdrowie, edukacja, ochrona środowiska, ubezpieczenia społeczne,
   • społeczne koszty transformacji: bezrobocie, zmiany w dochodach i konsumpcji gospodarstw domowych
  4. Ewolucja i efektywność procesów finansowych. Instytucje i rynki finansowe.

  5. Polityki gospodarcze ? zwłaszcza makroekonomiczne (pieniężna, fiskalna), polityka handlowa, polityki rynku pracy, polityka edukacyjna, polityka ochrony zdrowia, polityka rolna.

  6. Ekonometryczne modele procesów gospodarczych.

  7. Zastosowanie informatyki w organizacjach gospodarczych.

  8. Demograficzne przemiany w Polsce i Europie Wschodniej. Migracje.

  9. Długofalowe zmiany w gospodarce polskiej XIX i XX wieku.


Informacja o kierunkach badań i projektach obecnie prowadzonych na WNE
pdf.png

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw