Granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznane pracownikom WNE UW

2016
Nazwisko Tytuł grantu (okres realizacji) Typ grantu
Czajkowski M. Znaczenie informacji i designu eksperymentu w badaniach z wykorzystaniem preferencji deklarowanych
(2013.06.19-2016.06.18)
Iuventus Plus III
Fałkowski J. Spojrzenie na pomoc żywnościową dla państw rozwijających się z perspektywy ekonomii politycznej
(2015.03.17-2017.03.16)
Iuventus Plus IV
Hardt Ł. Humanistyka zintegrowana jako heurystyka badawcza. Studium kultury modelowania ekonomicznego
(2016.04.26-2019.04.25)
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Kobus M. Konkurencja wśród szkół i mobilność nauczycieli: przypadek szkół przekazywanych w Polsce
(2014.09.01-2016.12.31)
Mobilność Plus II
Komada O. Modelowanie instrumentów polityki prorodzinnej w kontekście stabilnosci systemu emerytalnego
(2016.11.14 - 2020.11.13) 
Diamentowy
Lewczuk A. Ekonomiczna analiza praw człowieka w krajach postsocjalistycznych
(2016.11.15 - 2020.11.14) 
Diamentowy
Lewkowicz J. Ekonomiczna analiza prawa pracy: ocena obowiązujących regulacji oraz opracowanie modeli efektywnych instytucji
(2013.07.17 - 2016.11.16)
Diamentowy
Rokosz W. Model konwoju, jako skuteczny mechanizm transferu wiedzy z gniazd innowacji do gospodarki Polski. Opracowanie metodologii budowy efektywnej infrastruktury usprawniającej proces komercjalizacji wiedzy w warunkach Polski
(2012.06.13-2017.06.12)
Diamentowy

Safarzyńska K. Proces kolektywnego podejmowania decyzji a tragedia wspólnego pastwiska
(2016.10.19 - 2018.10.18)  
Iuventus Plus

2015
Nazwisko Tytuł grantu (okres realizacji) Typ grantu
Białek-Jaworska A. Infrastruktura informatyczna do prowadzenia badań nad wpływem systemu rachunkowości na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową na przykładzie przedsiębiorczości akademickiej 
(2015.04.21-2015.12.31)
Duża Infrastruktura Badawcza
Czajkowski M. Wykorzystanie Optymalnej Kombinacji Instrumentów Stymulujących Rozwój i Innowacyjność dla Osiągnięcia Europejskich Celów Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych do Roku 2050
(2012.09.01-2015.10.31)
międzynarodowy
współfinansowany
Czajkowski M. Znaczenie informacji i designu eksperymentu w badaniach z wykorzystaniem preferencji deklarowanych
(2013.06.19-2015.12.18)
Iuventus Plus III
Fałkowski J. Spojrzenie na pomoc żywnościową dla państw rozwijających się z perspektywy ekonomii politycznej
(2015.03.17-2017.03.16)
Iuventus Plus IV
Fałkowski J. Międzynarodowe porównania łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym: czynniki wpływające na ich konkurencyjność oraz funkcjonowanie w Unii Europejskiej i na rynkach światowych.
(2012.10.01 - 2015.09.30)
międzynarodowy
współfinansowany
Kobus M. Konkurencja wśród szkół i mobilność nauczycieli: przypadek szkół przekazywanych w Polsce
(2014.09.01-2016.08.31)
Mobilność Plus II
Lewkowicz J. Ekonomiczna analiza prawa pracy: ocena obowiązujących regulacji oraz opracowanie modeli efektywnych instytucji
(2013.07.17 - 2016.11.16)
Diamentowy
Rokosz W. Model konwoju, jako skuteczny mechanizm transferu wiedzy z gniazd innowacji do gospodarki Polski. Opracowanie metodologii budowy efektywnej infrastruktury usprawniającej proces komercjalizacji wiedzy w warunkach Polski
(2012.06.13-2016.06.12)
Diamentowy


2014
Nazwisko Tytuł grantu (okres realizacji) Typ grantu
Bartczak A. Nowe sposoby wyceny i urynkowienia efektów zewnętrznych lasów
(2009.12.01-2014.05.31)
międzynarodowy
współfinansowany
Czajkowski M. Wykorzystanie Optymalnej Kombinacji Instrumentów Stymulujących Rozwój i Innowacyjność dla Osiągnięcia Europejskich Celów Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych do Roku 2050
(2012.09.01-2015.08.31)
międzynarodowy
współfinansowany
Czajkowski M. Nowoczesne metody modelowania heterogeniczności preferencji i mechanizmów decyzyjnych konsumentów
(2012.04.10-2014.04.09)
Iuventus Plus II
Czajkowski M. Znaczenie informacji i designu eksperymentu w badaniach z wykorzystaniem preferencji deklarowanych
(2013.06.19-2015.06.18)
Iuventus Plus III
Fałkowski J. Międzynarodowe porównania łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym: czynniki wpływające na ich konkurencyjność oraz funkcjonowanie w Unii Europejskiej i na rynkach światowych.
(2012.10.01 - 2015.09.30)
międzynarodowy
współfinansowany
Kobus M. Konkurencja wśród szkół i mobilność nauczycieli: przypadek szkół przekazywanych w Polsce
(2014.09.01-2016.08.31)
Mobilność Plus II
Krawczyk M. Ekonomiczne skutki emocji w podejmowaniu decyzji w warunkach niepewności w domenie zysków i strat. Podejście eksperymentalne
(2012.04.04-2014.04.03)
Iuventus Plus II
Lewkowicz J. Ekonomiczna analiza prawa pracy: ocena obowiązujących regulacji oraz opracowanie modeli efektywnych instytucji
(2013.07.17 - 2016.11.16)
Diamentowy
Rokicki B. Regionalne determinanty płac w krajach Unii Europejskiej
(2013.09.01-2014.08.31)
Mobilność Plus II
Rokosz W. Model konwoju, jako skuteczny mechanizm transferu wiedzy z gniazd innowacji do gospodarki Polski. Opracowanie metodologii budowy efektywnej infrastruktury usprawniającej proces komercjalizacji wiedzy w warunkach Polski
(2012.06.13-2016.06.12)
Diamentowy

2013
Nazwisko Tytuł grantu (okres realizacji) Typ grantu
Bartczak A. Nowe sposoby wyceny i urynkowienia efektów zewnętrznych lasów
(2009.12.01-2013.11.30)
międzynarodowy
współfinansowany
Białek-Jaworska A. Seminaria z zakresu finansów i rachunkowości skierowane do regionów Europy
(2012.01.01-2013.12.31)
międzynarodowy
współfinansowany
Czajkowski M. Heterogeniczność preferencji - rozwój metodologii badań wyceny ekonomicznej dóbr nierynkowych
(2011.05.04-2013.05.03)
habilitacyjny
Czajkowski M. Nowoczesne metody modelowania heterogeniczności preferencji i mechanizmów decyzyjnych konsumentów
(2012.04.10-2014.04.09)
Iuventus Plus II
Czajkowski M. Znaczenie informacji i designu eksperymentu w badaniach z wykorzystaniem preferencji deklarowanych
(2013-2015)
Iuventus Plus III
Fałkowski J. Międzynarodowe porównania łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym: czynniki wpływające na ich konkurencyjność oraz funkcjonowanie w Unii Europejskiej i na rynkach światowych.
(2012.10.01 - 2015.09.30)
międzynarodowy
współfinansowany
Fałkowski J. Analiza porównawcza rynków czynników produkcji dla rolnictwa w państwach członkowskich UE
(2010.09.01–2013.08.31)
międzynarodowy
współfinansowany
Fałkowski J. Polityka rozwoju obszarów wiejskich z perspektywy ekonomii politycznej: próba nowego spojrzenia na program LEADER
(2012.03.30-2013.09.29)
Iuventus Plus II
Kobus M. Konkurencja wśród szkół i mobilność nauczycieli: przypadek szkół przekazywanych w Polsce
(2013.09.01-2015.08.31)
Mobilność Plus II
Kondratowicz A. Wolność gospodarcza - próby kwantyfikacji i ich praktyczne zastosowania - kontynuacja
(2010.10.22-2012.10.21)
własny
Krawczyk M. Ekonomiczne skutki emocji w podejmowaniu decyzji w warunkach niepewności w domenie zysków i strat. Podejście eksperymentalne
(2012.04.04-2014.04.03)
Iuventus Plus II
Opolski K./
Różycka A.
Rola kapitału intelektualnego w absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach
(2009.06.03-2011.09.15 przedł. 18.03.2013)
promotorski
Opolski K. Metodologia pomiaru funkcjonowania sieci administracji publicznej
(2011.05.30-2013.05.29)
własny
Rokosz W. Model konwoju, jako skuteczny mechanizm transferu wiedzy z gniazd innowacji do gospodarki Polski. Opracowanie metodologii budowy efektywnej infrastruktury usprawniającej proces komercjalizacji wiedzy w warunkach Polski
(2012-2016)
diamentowy
Stark O./
Kobus M.
Dekompozycja wielowymiarowych indeksów nierówności na atrybuty
(2011.06.13-2013.06.12)
promotorski
Sztandar-Sztanderska U./
Siergiejuk M.
Metody poszukiwania pracy a ścieżki wejścia na rynek pracy
(2011.05.19-2013.05.18)
promotorski

2012
Nazwisko Tytuł grantu (okres realizacji) Typ grantu
Bartczak A. Nowe sposoby wyceny i urynkowienia efektów zewnętrznych lasów
(2009.12.01-2013.11.30)
międzynarodowy
współfinansowany
Białek-Jaworska A. Seminaria z zakresu finansów i rachunkowości skierowane do regionów Europy
(2012.01.01-2013.12.31)
międzynarodowy
współfinansowany
Czajkowski M. Heterogeniczność preferencji - rozwój metodologii badań wyceny ekonomicznej dóbr nierynkowych
(2011.05.04-2013.05.03)
habilitacyjny
Czajkowski M. Nowoczesne metody modelowania heterogeniczności preferencji i mechanizmów decyzyjnych konsumentów
(2012.04.10-2014.04.09)
Iuventus Plus
Fałkowski J. Instytucje polityczne i polityka gospodarcza państwa: wpływ konkurencji pomiędzy partiami politycznymi na poziom protekcjonizmu handlowego na przykładzie sektora rolnego
(2010.10.25 -2012.10.24)
własny
Fałkowski J. Analiza porównawcza rynków czynników produkcji dla rolnictwa w państwach członkowskich UE
(2010.09.01–2013.08.31)
międzynarodowy
współfinansowany
Fałkowski J. Polityka rozwoju obszarów wiejskich z perspektywy ekonomii politycznej: próba nowego spojrzenia na program LEADER
(2012.03.30-2013.09.29)
Iuventus Plus
Grotkowska G. Sieć rozwoju systemów zarządzania szkolnictwem wyższym
(2010.10.01-2012.09.30)
międzynarodowy
współfinansowany
Kondratowicz A. Wolność gospodarcza - próby kwantyfikacji i ich praktyczne zastosowania - kontynuacja
(2010.10.22-2012.10.21)
własny
Krawczyk M. Ekonomiczne skutki emocji w podejmowaniu decyzji w warunkach niepewności w domenie zysków i strat. Podejście eksperymentalne
(2012.04.04-2014.04.03)
Iuventus Plus
Michałek J. Wpływ rozwoju społecznego na handel i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
(2011.05.04-2012.05.03)
własny
Opolski K./
Różycka A.
Rola kapitału intelektualnego w absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach
(2009.06.03-2011.09.15 przedł. 18.03.2013)
promotorski
Opolski K. Metodologia pomiaru funkcjonowania sieci administracji publicznej
(2011.05.30-2013.05.29)
własny
Rokosz W. Model konwoju, jako skuteczny mechanizm transferu wiedzy z gniazd innowacji do gospodarki Polski. Opracowanie metodologii budowy efektywnej infrastruktury usprawniającej proces komercjalizacji wiedzy w warunkach Polski
(2012-2016)
diamentowy
Stark O./
Kobus M.
Dekompozycja wielowymiarowych indeksów nierówności na atrybuty
(2011.06.13-2013.06.12)
promotorski
Sztandar-Sztanderska U./
Siergiejuk M.
Metody poszukiwania pracy a ścieżki wejścia na rynek pracy
(2011.05.19-2013.05.18)
promotorski
Wilkin J. Jakość rządzenia i poprawa efektywności zarządzania środkami publicznymi: konceptualizacja, pomiar i instytucjonalizacja zasad dobrego rządzenia (good governance) w Polsce
(2010.10.26-2012.12.25)
własny

2011
Nazwisko Tytuł grantu Typ grantu
Bartczak A. Nowe sposoby wyceny i urynkowienia efektów zewnętrznych lasów współpraca z zagranicą
Brzeziński M. Czy wzrost gospodarczy redukuje ubóstwo? Pomiar i implikacje dla polityki gospodarczej w Polsce - kontynuacja własny
Czajkowski M. Heterogeniczność preferencji - rozwój metodologii badań wyceny ekonomicznej dóbr nierynkowych habilitacyjny
Czajkowski M. Rozwój metod uwzględnienia heterogeniczności preferencji konsumentów w badaniach ekonomicznej wyceny dóbr nierynkowych i modelowaniu Iuventus Plus
Fałkowski J. Instytucje polityczne i polityka gospodarcza państwa: wpływ konkurencji pomiędzy partiami politycznymi na poziom protekcjonizmu handlowego na przykładzie sektora rolnego - kontynuacja własny
Fałkowski J. Analiza porównawcza rynków czynników produkcji dla rolnictwa w państwach członkowskich UE współpraca z zagranicą
Górecki B. Badanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw: warunków ich powstawania, sukcesu i przeżywalności - kontynuacja promotorski
Grotkowska G. Sieć rozwoju systemów zarządzania szkolnictwem wyższym współpraca z zagranicą
Hardt Ł. Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych a wzrostu pluralizmu teoretycznego we współczesnej ekonomii - kontynuacja własny
Kondratowicz A. Wolność gospodarcza - próby kwantyfikacji i ich praktyczne zastosowania - kontynuacja własny
Krawczyk M. Preferencje społeczne w warunkach ryzyka: Podejście eksperymentalne Iuventus Plus
Kula G. Ryzyko ekonomiczne, decyzje o oszczędnościach i emeryturze w starzejących się społeczństwach - empiryczna analiza porównawcza Polski i Niemiec - kontynuacja specjalny
Michałek J. Wpływ rozwoju społecznego na handel i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej własny
Opolski K. Metodologia pomiaru funkcjonowania sieci administracji publicznej własny
Stark O. Integracja państw i regionów - konsekwencje dla dobrobytu społecznego - kontynuacja własny
Stark O. Dekompozycja wielowymiarowych indeksów nierówności na atrybuty promotorski
Sztandar-Sztanderska U. Metody poszukiwania pracy a ścieżki wejścia na rynek pracy promotorski
Wilkin J. Jakość rządzenia i poprawa efektywności zarządzania środkami publicznymi: konceptualizacja, pomiar i instytucjonalizacja zasad dobrego rządzenia (good governance) w Polsce - kontynuacja własny
Żylicz T. Lokalizacja przestrzenna a konkurencja cenowa przedsiębiorstw - kontynuacja promotorski

2010
Nazwisko Tytuł grantu Typ grantu
Żylicz T. Identyfikacja i pomiar efektów sieciowych na podstawie wybranych sektorów własny
Górecki B. Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw i dyfuzja innowacji promotorski
Brzozowski M. Wpływ wahań koniunkturalnych na wzrost gospodarczy z perspektywy krajowej i sektorowej własny
Strawiński P. Opracowanie, oprogramowanie i zastosowanie semi-parametrycznych metod różnic w różnicach jako narzędzia do oceny polityki edukacyjnej i rynku pracy własny
Hockuba Z. Dostęp strony trzeciej do sieci a rozwój efektywnej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce promotorski
Kaczmarczyk P. Współczesne migracje zagraniczne polskich specjalistów medycznych: skala, struktura i wpływ na funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej własny
Górecki B. Badanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw: warunków ich powstawania, sukcesu i przeżywalności promotorski
Brzeziński M. Czy wzrost gospodarczy redukuje ubóstwo? Pomiar i implikacje dla polityki gospodarczej w Polsce własny
Opolski K. Rola kapitału intelektualnego w absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach promotorski
Hardt Ł. Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych a wzrostu pluralizmu teoretycznego we współczesnej ekonomii własny
Kokoszczyński R. Modele wyceny opcji wykorzystujące dane o wysokiej częstotliwości, analiza ich wrażliwości, oraz próba interpretacji ich wyników dla określenia stopnia rozwoju rynku kapitałowego własny
Żylicz T. Lokalizacja przestrzenna a konkurencja cenowa przedsiębiorstw promotorski
Morawski L. Wykorzystanie podatkowo-zasiłkowego modelu mikrosymulacyjnego SIMPL do identyfikacji efektów reform podatkowych i ubezpieczeniowych wprowadzonych w latach 2007-2009 własny
Wilkin J. Wpływ kapitału społecznego na aktywność ekonomiczną gospodarstw rolnych w Polsce promotorski
Kula G. Ryzyko ekonomiczne, decyzje o oszczędnościach i emeryturze w starzejących się społeczństwach - empiryczna analiza porównawcza Polski i Niemiec specjalny
Stark O. Integracja państw i regionów - konsekwencje dla dobrobytu społecznego własny
Wilkin J. Jakość rządzenia i poprawa efektywności zarządzania środkami publicznymi: konceptualizacja, pomiar i instytucjonalizacja zasad dobrego rządzenia (good governance) w Polsce własny
Fałkowski J. Instytucje polityczne i polityka gospodarcza państwa: wpływ konkurencji pomiędzy partiami politycznymi na poziom protekcjonizmu handlowego na przykładzie sektora rolnego własny
Kondratowicz A. Wolność gospodarcza - próby kwantyfikacji i ich praktyczne zastosowania habilitacyjny

2009
Nazwisko Tytuł grantu Typ grantu
Żylicz T. Analiza opłacalności programów ochrony zdrowia na podstawie wyceny statystycznego życia promotorski
Stark O. Społeczno-ekonomiczne konsekwencje relatywnej deprywacji: modelowanie i weryfikacja promotorski
Kleer J. Sektor publiczny w układzie lokalnym własny
Cieślik A. Wpływ przedsiębiorstw międzynarodowych na handel zagraniczny i fragmentaryzację procesów produkcji w Polsce własny
Kubielas S. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania dynamiki luki technologicznej w warunkach globalizacji i gospodarki opartej na wiedzy habilitacyjny
Kokoszczyński R. Wiarygodność banku centralnego - determinanty, pomiar i wpływ na skuteczność polityki pieniężnej promotorski
Liberda Z. Kompetencje cywilizacyjne a zrównoważony rozwój regionów w Polsce własny
Żylicz T. Identyfikacja i pomiar efektów sieciowych na podstawie wybranych sektorów własny
Wilkin J. Kapitał społeczny korporacji - wpływ relacji i norm społecznych istniejących wewnątrz korporacji na jej efektywność promotorski
Hockuba Z. Konkurencja systemów podatkowych a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej. Ujęcie ekonomiczno-instytucjonalne promotorski
Jakubowski M. Ewaluacja efektów programów publicznych za pomocą quasi-eksperymentalnych metod mikroekonometrycznych wykorzystujących obserwowalne i ukryte cechy jednostek. Opracowanie narzędzi metodologicznych oraz ich weryfikacja na danych symulowanych i rzeczywistych dotycząych rynku pracy i edukacji własny
Górecki B. Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw i dyfuzja innowacji promotorski
Stark O. Migracje jako odpowiedź na "piętno zawodu": analityka, prognozy i konsekwencje dla polityki migracyjnej własny
Brzozowski M. Wpływ wahań koniunkturalnych na wzrost gospodarczy z perspektywy krajowej i sektorowej własny
Okólski M. Płeć a trwanie życia. Analiza demograficzna promotorski
Strawiński P. Opracowanie, oprogramowanie i zastosowanie semi-parametrycznych metod różnic w różnicach jako narzędzia do oceny polityki edukacyjnej i rynku pracy własny
Hockuba Z. Dostęp strony trzeciej do sieci a rozwój efektywnej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce promotorski
Kaczmarczyk P. Współczesne migracje zagraniczne polskich specjalistów medycznych: skala, struktura i wpływ na funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej własny
Górecki B. Badanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw: warunków ich powstawania, sukcesu i przeżywalności promotorski
Brzeziński M. Czy wzrost gospodarczy redukuje ubóstwo? Pomiar i implikacje dla polityki gospodarczej w Polsce własny
Opolski K. Rola kapitału intelektualnego w absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach promotorski
Hardt Ł. Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych a wzrostu pluralizmu teoretycznego we współczesnej ekonomii własny
Żylicz T. Lokalizacja przestrzenna a konkurencja cenowa przedsiębiorstw promotorski
Morawski L. Wykorzystanie podatkowo-zasiłkowego modelu mikrosymulacyjnego SIMPL do identyfikacji efektów reform podatkowych i ubezpieczeniowych wprowadzonych w latach 2007-2009 własny
Wilkin J. Wpływ kapitału społecznego na aktywność ekonomiczną gospodarstw rolnych w Polsce promotorski
Kula G. Ryzyko ekonomiczne, decyzje o oszczędnościach i emeryturze w starzejących się społeczństwach - empiryczna analiza porównawcza Polski i Niemiec specjalny

2008
Nazwisko Tytuł grantu Typ grantu
Kopańska A. Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji zadań publicznych w Polsce na poziomie lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem sektora wodno-kanalizacyjnego. Szanse i zagrożenia zwykły
Kokoszczyński R. Rozmiary szarej strefy w Polsce oraz ich zależność od polityki podatkowej i sytuacji budżetu państwa w latach 1995-2005 promotorski
Hockuba Z. Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych. Od koncepcji do operacjonalizacji promotorski
Żylicz T. Nośniki wartości dóbr środowiskowych promotorski
Żylicz T. Analiza opłacalności programów ochrony zdrowia na podstawie wyceny statystycznego życia promotorski
Stark O. Społeczno-ekonomiczne konsekwencje relatywnej deprywacji: modelowanie i weryfikacja promotorski
Kleer J. Sektor publiczny w układzie lokalnym własny
Cieślik A. Wpływ przedsiębiorstw międzynarodowych na handel zagraniczny i fragmentaryzację procesów produkcji w Polsce własny
Wilkin J. Transmisja cen oraz transfery w polskim sektorze mleczarskim. Implikacje dla niewielkich producentów mleka promotorski
Kubielas S. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania dynamiki luki technologicznej w warunkach globalizacji i gospodarki opartej na wiedzy habilitacyjny
Kokoszczyński R. Wiarygodność banku centralnego - determinanty, pomiar i wpływ na skuteczność polityki pieniężnej promotorski
Liberda Z. Kompetencje cywilizacyjne a zrównoważony rozwój regionów w Polsce własny
Żylicz T. Identyfikacja i pomiar efektów sieciowych na podstawie wybranych sektorów własny
Wilkin J. Kapitał społeczny korporacji - wpływ relacji i norm społecznych istniejących wewnątrz korporacji na jej efektywność promotorski
Hockuba Z. Konkurencja systemów podatkowych a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej. Ujęcie ekonomiczno-instytucjonalne promotorski
Jakubowski M. Ewaluacja efektów programów publicznych za pomocą quasi-eksperymentalnych metod mikroekonometrycznych wykorzystujących obserwowalne i ukryte cechy jednostek. Opracowanie narzędzi metodologicznych oraz ich weryfikacja na danych symulowanych i rzeczywistych dotycząych rynku pracy i edukacji własny
Górecki B. Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw i dyfuzja innowacji promotorski
Stark O. Migracje jako odpowiedź na "piętno zawodu": analityka, prognozy i konsekwencje dla polityki migracyjnej własny
Brzozowski M. Wpływ wahań koniunkturalnych na wzrost gospodarczy z perspektywy krajowej i sektorowej własny
Okólski M. Płeć a trwanie życia. Analiza demograficzna promotorski
Strawiński M. Opracowanie, oprogramowanie i zastosowanie semi-parametrycznych metod różnic w różnicach jako narzędzia do oceny polityki edukacyjnej i rynku pracy własny
Hockuba Z. Dostęp strony trzeciej do sieci a rozwój efektywnej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce promotorski
Kaczmarczyk P. Współczesne migracje zagraniczne polskich specjalistów medycznych: skala, struktura i wpływ na funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej własny
Kula G. Ryzyko ekonomiczne, decyzje o oszczędnościach i emeryturze w starzejących się społeczństwach - empiryczna analiza porównawcza Polski i Niemiec specjalny

2007
Nazwisko Tytuł grantu Typ grantu
Kopczewski T. Analiza świadomości ekonomicznej Polaków: wykorzystanie metod ekonomii eksperymentalnej w badaniach i nauczaniu ekonomii zwykły
Okólski M. Migracja z Polski po 1 maja 2004: jej instensywność i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy krajów UE promotorski
Żylicz T. Wzrost gospodarczy a środowisko. Weryfikacja hipotezy o Środowiskowej Krzywej Kuznetsa promotorski
Opolski K. Systemy zarządzania jakością i efktywność funkcjonowania urzędów miast promotorski
Kopańska A. Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji zadań publicznych w Polsce na poziomie lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem sektora wodno-kanalizacyjnego. Szanse i zagrożenia zwykły
Kokoszczyński R. Rozmiary szarej strefy w Polsce oraz ich zależność od polityki podatkowej i sytuacji budżetu państwa w latach 1995-2005 promotorski
Hockuba Z. Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych. Od koncepcji do operacjonalizacji promotorski
Żylicz T. Nośniki wartości dóbr środowiskowych promotorski
Żylicz T. Analiza opłacalności programów ochrony zdrowia na podstawie wyceny statystycznego życia promotorski
Stark O. Społeczno-ekonomiczne konsekwencje relatywnej deprywacji: modelowanie i weryfikacja promotorski

2006
Nazwisko Tytuł grantu Typ grantu
Kasprzak T. Polityka i strategie współdziałania biznesu z technologiami informacyjnymi zwykły
Sztanderska U. Regionalne zróżnicowanie polskiego rynku pracy u progu integracji z Unią Europejską zwykły
Mycielski J. Dynamika wzrostu płac w Polsce w latach 1994-2001 zwykły
Siwińska-Gorzelak J. Kształtowanie instytucjonalnych ram polityki makroekonomicznej państwa w warunkach transformujacej się gospodarki zwykły
Maksimowicz-Ajchel A. Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie umieralności w Polsce w warunkach transformacji ustrojowej zwykły
Socha M. Polska w Unii Europejskiej - dynamika i zagrożenia procesu realnej konwergencji wysokonakładowy
Wilkin J. Efektywność instytucji zarządzających lokalnymi dobrami publicznymi na przykładzie inicjatywy Mała Szkoła promotorski
Wilkin J. Konstytucyjne czynniki reform gospodarczych w krajach postsocjalistycznych. Studium empiryczne promotorski
Kopczewski T. Analiza świadomości ekonomicznej Polaków: wykorzystanie metod ekonomii eksperymentalnej w badaniach i nauczaniu ekonomii zwykły
Żylicz T. Zastosowanie wyboru z eksperymentami do wyboru do wyceny wartości życia ludzkiego promotorski
Okólski M. Migracja z Polski po 1 maja 2004: jej instensywność i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy krajów UE promotorski
Żylicz T. Wzrost gospodarczy a środowisko. Weryfikacja hipotezy o Środowiskowej Krzywej Kuznetsa promotorski
Opolski K. Systemy zarządzania jakością i efktywność funkcjonowania urzędów miast promotorski
Kopańska A. Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji zadań publicznych w Polsce na poziomie lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem sektora wodno-kanalizacyjnego. Szanse i zagrożenia zwykły
Kokoszczyński R. Rozmiary szarej strefy w Polsce oraz ich zależność od polityki podatkowej i sytuacji budżetu państwa w latach 1995-2005 promotorski
Górecki B. Efektywność programów pomocy publicznej promotorski
Hockuba Z. Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych. Od koncepcji do operacjonalizacji promotorski
Liberda Z. Wielowymiarowa analiza kapitału ludzkiego promotorski
Żylicz T. Nośniki wartości dóbr środowiskowych promotorski
Żylicz T. Wycena ekonomiczna ekosystemów leśnych Puszczy Białowieskiej ze szczególnym uwzględnieniem funkci lasów związanych z ochroną różnorodności biologicznej promotorski
Żylicz T. Analiza opłacalności programów ochrony zdrowia na podstawie wyceny statystycznego życia promotorski
Stark O. Społeczno-ekonomiczne konsekwencje relatywnej deprywacji: modelowanie i weryfikacja promotorski

2005
Nazwisko Tytuł grantu Typ grantu
Cieślik A. Determinanty przestrzennej lokalizacji firm z udziałem kapitału zagranicznego zwykły
Hockuba Z. Koordynowana opieka zdrowotna i próby jej wdrażania w Polsce. Ujęcie ekonomiczno-instytucjonalne zwykły
Kasprzak T. Polityka i strategie współdziałania biznesu z technologiami informacyjnymi zwykły
Maksimowicz-Ajchel A. Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie umieralności w Polsce w warunkach transformacji ustrojowej zwykły
Michałek J. Znaczenie norm technicznych i sanitarnych w handlu międzynarodowym. Ich rola w integracji Polski z Unią Europejską. zwykły
Mycielski J. Dynamika wzrostu płac w Polsce w latach 1994-2001 zwykły
Podrażka-Malka A. Przejście epidemiologiczne w polsce w okresie transformacji niskonakładowy
Siwińska J. Kształtowanie instytucjonalnych ram polityki makroekonomicznej państwa w warunkach transformujacej się gospodarki zwykły
Socha M. Polska w Unii Europejskiej - dynamika i zagrożenia procesu realnej konwergencji wysokonakładowy
Sztanderska U. Regionalne zróżnicowanie polskiego rynku pracy u progu integracji z Unią Europejską zwykły
Wilkin J. Efektywność instytucji zarządzających lokalnymi dobrami publicznymi na przykładzie inicjatywy Mała Szkoła promotorski

2004
Nazwisko Tytuł grantu Typ grantu
Aksman E. Redystrybucyjne efekty finansów publicznych a dobrobyt społeczny w polsce (ze szczególnym uwzględnieniem finansów publicznych w ramach systemu opieki zdrowotnej) zwykły
Cieślik A. Determinanty przestrzennej lokalizacji firm z udziałem kapitału zagranicznego zwykły
Hockuba Z. Koordynowana opieka zdrowotna i próby jej wdrażania w Polsce. Ujęcie ekonomiczno-instytucjonalne zwykły
Kasprzak T. Polityka i strategie współdziałania biznesu z technologiami informacyjnymi zwykły
Kleer J. Docelowy zakres sektora publicznego w gospodarce polskiej zwykły
Maciejewski W. Algorytmizacja wybranych metod modelowania ekonometrycznego promotorski
Maciejewski W. Poprawa efektywności polskich prognoz makroekonomicznych zwykły
Maksimowicz-Ajchel A. Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie umieralności w Polsce w warunkach transformacji ustrojowej zwykły
Michałek J. Znaczenie norm technicznych i sanitarnych w handlu międzynarodowym. Ich rola w integracji Polski z Unią Europejską. zwykły
Mycielski J. Dynamika wzrostu płac w Polsce w latach 1994-2001 zwykły
Opolski K. Mierzenie wpływu jakości usług na efektywność funkcjonowania oddziałów bankowych zwykły
Podrażka-Malka A. Przejście epidemiologiczne w polsce w okresie transformacji niskonakładowy
Siwińska J. Kształtowanie instytucjonalnych ram polityki makroekonomicznej państwa w warunkach transformujacej się gospodarki zwykły
Socha M. Polska w Unii Europejskiej - dynamika i zagrożenia procesu realnej konwergencji wysokonakładowy
Sztanderska U. Regionalne zróżnicowanie polskiego rynku pracy u progu integracji z Unią Europejską zwykły
Wilkin J. Efektywność instytucji zarządzających lokalnymi dobrami publicznymi na przykładzie inicjatywy Mała Szkoła promotorski

2003
Nazwisko Tytuł grantu Typ grantu
Aksman E. Redystrybucyjne efekty finansów publicznych a dobrobyt społeczny w polsce (ze szczególnym uwzględnieniem finansów publicznych w ramach systemu opieki zdrowotnej) zwykły
Charemza W. Testowanie i zastosowania w ekonomii procesów autoregresyjnych z zaburzeniem Pareto-Levego promotorski
Czarczyńska A. Konwergencja gospodarki polskiej w latach dziewięćdziesiątych niskonakładowy
Górecki B. Gospodarstwa domowe w Polsce i w Unii Europejskiej. Badania na podstawie międzynarodowego panelu gospodarstw domowych PACO, ECHP, CHER (kontynuacja) zwykły
Gucwa-Leśny E. Związek między subiektywną oceną poziomu życia a zmianami w dynamice dochodów gospodarstw domowych (kontynuacja) zwykły
Hockuba Z. Kryteria oceny dobrobytu społecznego. Z historii współczesnej ekonomii dobrobytu promotorski
Hockuba Z. Koordynowana opieka zdrowotna i próby jej wdrażania w Polsce. Ujęcie ekonomiczno-instytucjonalne promotorski
Kasprzak T. Polityka i strategie współdziałania biznesu z technologiami informacyjnymi zwykły
Kleer J. Docelowy zakres sektora publicznego w gospodarce polskiej zwykły
Kochanowicz J. Prawicowa modernizacja. Polityka gospodarcza w ideologii Narodowej Demokracji w latach 1918-1926 promotorski
Liberda Z. Funkcja oszczędzania gospodarstw domowych w polsce w odniesieniu do badań gospodarstw domowych w Unii Europejskiej (kontynuacja) zwykły
Maciejewski W. Algorytmizacja wybranych metod modelowania ekonometrycznego promotorski
Maciejewski W. Poprawa efektywności polskich prognoz makroekonomicznych zwykły
Maksimowicz-Ajchel A. Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie umieralności w Polsce w warunkach transformacji ustrojowej zwykły
Michałek J. Znaczenie norm technicznych i sanitarnych w handlu międzynarodowym. Ich rola w integracji Polski z Unią Europejską. zwykły
Mycielski J. Dynamika wzrostu płac w Polsce w latach 1994-2001 zwykły
Okólski M. Uwarunkowania migracji zarobkowych. Mobilność zagraniczna mieszkańców wybranych regionów Polski w końcu XX wieku promotorski
Opolski K. Mierzenie wpływu jakości usług na efektywność funkcjonowania oddziałów bankowych zwykły
Opolski K. Mierzenie wpływu jakości usług na efektywność funkcjonowania oddziałów bankowych zwykły
Otto W. Metody badań panelowych - studia porównawcze metod i modeli stosowanych w naukach przyrodniczych i medycznych, ekonomicznych oraz w ubezpieczeniach niskonakładowy
Podrażka-Malka A. Przejście epidemiologiczne w polsce w okresie transformacji niskonakładowy
Siwińska J. Kształtowanie instytucjonalnych ram polityki makroekonomicznej państwa w warunkach transformujacej się gospodarki zwykły
Śledziewska-Kołodziejska K. Przystępowanie do regionalnych ugrupowań integracyjnych niskonakładowy
Topińska I. Dynamika i czynniki sprzyjające utrwalaniu się ubóstwa /analiza na podstawie polskich i węgierskich danych panelowych/ (kontynuacja) zwykły
Wilkin J. Konkurencyjność polskiego rolnictwa w kontekście integracji z Unią Europejską promotorski
Wiśniewski M. Zróżnicowanie dochodów i mobilność dochodowa gospodarstw domowych w Polsce a wzorce zróżnicowania i mobilności w Unii Europejskiej (kontynuacja) zwykły
Żylicz T. Korzyści i koszty wdrożenia przez Polskę wymagań Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych promotorski

2002
Nazwisko Tytuł grantu Typ grantu
Charemza W. Testowanie i zastosowania w ekonomii procesów autoregresyjnych z zaburzeniem Pareto-Levego promotorski
Czarczyńska A. Konwergencja gospodarki polskiej w latach dziewięćdziesiątych zwykły
Górecki B. Koszty utrzymania dzieci w Polsce (kontynuacja) promotorski
Górecki B. Gospodarstwa domowe w Polsce i w Unii Europejskiej. Badania na podstawie międzynarodowego panelu gospodarstw domowych PACO, ECHP, CHER (kontynuacja) zwykły
Gucwa-Leśny E. Związek między subiektywną oceną poziomu życia a zmianami w dynamice dochodów gospodarstw domowych (kontynuacja) zwykły
Hockuba Z. Kryteria dobrobytu społecznego. Z historii współczesnej ekonomii dobrobytu (kontynuacja) promotorski
Kleer J. Docelowy zakres sektora publicznego w gospodarce polskiej zwykły
Kochanowicz J. Prawicowa modernizacja. Polityka gospodarcza w ideologii Narodowej Demokracji w latach 1918-1926 promotorski
Liberda Z. Funkcja oszczędzania gospodarstw domowych w polsce w odniesieniu do badań gospodarstw domowych w Unii Europejskiej (kontynuacja) zwykły
Morawski L. Determinanty wyboru pracy na własny rachunek (kontynuacja) zwykły
Okólski M. Uwarunkowania migracji zarobkowych. Mobilność zagraniczna mieszkańców wybranych regionów Polski w końcu XX wieku promotorski
Otto W. Metody badań panelowych - studia porównawcze metod i modeli stosowanych w naukach przyrodniczych i medycznych, ekonomicznych oraz w ubezpieczeniach (kontynuacja) niskonakładowy
Socha M. Otwieranie gospodarki polskiej i jej integracja z UE w świetle teorii handlu i finansów międzynarodowych (kontynuacja) zwykły
Śledziewska-Kołodziejska K. Przystępowanie do regionalnych ugrupowań integracyjnych niskonakładowy
Topińska I. Dynamika i czynniki sprzyjające utrwalaniu się ubóstwa /analiza na podstawie polskich i węgierskich danych panelowych/ (kontynuacja) zwykły
Wilkin J. Konkurencyjność polskiego rolnictwa w kontekście integracji z Unią Europejską promotorski
Wiśniewski M. Równowaga finansowa polskiego systemu emerytalnego w procesie transformacji. Długookresowa analiza symulacyjna (kontynuacja) promotorski
Wiśniewski M. Zróżnicowanie dochodów i mobilność dochodowa gospodarstw domowych w Polsce a wzorce zróżnicowania i mobilności w Unii Europejskiej (kontynuacja) zwykły
Żylicz T. Koszty zewnętrzne transportu drogowego. Problem optymalnych stawek opłat za korzystanie z autostrad w Polsce (kontynuacja) promotorski
Żylicz T. Korzyści i koszty wdrożenia przez Polskę wymagań Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych promotorski

2001
Nazwisko Tytuł grantu Typ grantu
Górecki B. Koszty utrzymania dzieci w Polsce promotorski
Górecki B. Gospodarstwa domowe w Polsce i w Unii Europejskiej. Badania na podstawie międzynarodowego panelu gospodarstw domowych PACO, ECHP, CHER zwykły
Gucwa-Leśny E. Związek między subiektywną oceną poziomu życia a zmianami w dynamice dochodów gospodarstw domowych zwykły
Hockuba Z. Kryteria dobrobytu społecznego. Z historii współczesnej ekonomii dobrobytu promotorski
Liberda Z. Funkcja oszczędzania gospodarstw domowych w polsce w odniesieniu do badań gospodarstw domowych w Unii Europejskiej zwykły
Michałek J. Instrumenty polityki handlowej: mechanizmy ekonomiczne i (kontynuacja) zwykły
Morawski L. Determinanty wyboru pracy na własny rachunek zwykły
Otto W. Metody badań panelowych - studia porównawcze metod i modeli stosowanych w naukach przyrodniczych i medycznych, ekonomicznych oraz w ubezpieczeniach niskonakładowy
Siwiński W. Niezależność banku centralnego a proces dezinflacji w Polsce promotorski
Socha M. Otwieranie gospodarki polskiej i jej integracja z UE w świetle teorii handlu i finansów międzynarodowych zwykły
Topińska I. Dynamika i czynniki sprzyjające utrwalaniu się ubóstwa (analiza na podstawie polskich i węgierskich danych panelowych) zwykły
Wilkin J. Prywatyzacja w rolnictwie polskim jako proces zmian (kontynuacja) zwykły
Wiśniewski M. Równowaga finansowa polskiego systemu emerytalnego w procesie transformacji. Długookresowa analiza symulacyjna promotorski
Wiśniewski M. Zróżnicowanie dochodów i mobilność dochodowa gospodarstw domowych w Polsce a wzorce zróżnicowania i mobilności w Unii Europejskiej zwykły
Żylicz T. Koszty zewnętrzne transportu drogowego. Problem optymalnych stawek opłat za korzystanie z autostrad w Polsce promotorski

2000
Nazwisko Tytuł grantu Typ grantu
Michałek J. Instrumenty polityki handlowej: mechanizmy ekonomiczne i ich regulacja międzynarodowa (kontynuacja) zwykły
Wieczorkiewicz A. Kapitał zagraniczny w polskim systemie bankowym (kontynuacja) zwykły
Wilkin J. Prywatyzacja w rolnictwie polskim jako proces zmian instytucjonalnych promotorski

1999
Nazwisko Tytuł grantu Typ grantu
Czarczyńska A. Teoria optymalnych obaszarów walutowych a perspektywa członkostwa Polski w Europejskiej Unii Walutowej (kontynuacja) niskonakładowy
Daniluk M. Analiza sektorowa konwersji przemysłu zbrojeniowego w Polsce w okresie transformacji (kontynuacja) zwykły
Hockuba Z. Debata nad rachunkiem ekonomicznym w socjalizmie a rozwój teorii społeczno-ekonomicznej F.A. Von Hayeka (kontynuacja) promotorski
Kasprzak T. Architektury zintegrowancyh systemów informacyjnych organizacji gospodarczych (kontynuacja) zwykły
Michałek J. Instrumenty polityki handlowej: mechanizmy ekonomiczne i ich regulacja międzynarodowa zwykły
Śledziewska-Kołodziejska K. Wpływ procesów integracyjnych na kształtowanie handlu wewnątrzgałęziowego (kontynuacja) niskonakładowy
Wieczorkiewicz A. Kapitał zagraniczny w polskim systemie bankowym zwykły

1998
Nazwisko Tytuł grantu Typ grantu
Czarczyńska A. Teoria optymalnych obaszarów walutowych a perspektywa członkostwa Polski w Europejskiej Unii Walutowej niskonakładowy
Daniluk M. Analiza sektorowa konwersji przemysłu zbrojeniowego w Polsce w okresie transformacji zwykły
Hockuba Z. Debata nad rachunkiem ekonomicznym w socjalizmie a rozwój teorii społeczno-ekonomicznej F.A. Von Hayeka zwykły
Kasprzak T. Architektury zintegrowancyh systemów informacyjnych organizacji gospodarczych zwykły
Lubbe A. Globalizacja i regionalizacja - gospodarka Polska w okresie transformacji zwykły
Morawski L. Dualny charakter rynku pracy w Polsce zwykły
Sadowski Z. Polityka wobec inwestycji zagranicznych zwykły
Śledziewska-Kołodziejska K. Wpływ procesów integracyjnych na kształtowanie handlu wewnątrzgałęziowego niskonakładowy

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw