Badania statutowe młodych (DSM)

2016
Nazwisko Tytuł grantu
Akhvlediani Tinatin International Trade in the era of Internet - Does Internet Decrease Trade Costs?
Celińska Dorota Zastosowanie teorii grafów i analizy sieci społecznych w badaniach ekonomicznych
Chlebus Marcin Rozwijanie metod pomiaru ryzyka rynkowego za pomocą miary Value at Risk przy wykorzystaniu podejścia dwuetapowego
Cukrowska Ewa The Motherhood Wage Penalty: a Meta-Analysis
Gołębiowska Bernadeta Zarządzanie stroną popytową z wykorzystaniem "grywalizacji"
Gyodi Kristof Sharing Economy: Analysis of Business Model and Potential Impact on Polish Economy
Partyka Karol Mierzenie faktycznej interwencji Banków Centralnych przy pomocy modeli dynamicznych wspólnych czynników
Smyk Magdalena Dziedziczenie przekonań dot. zawodów a segregacja na rynku pracy - badanie eksperymentalne
Szkop Zbigniew Ekonomiczna wycena usług ekosystemowych dostarczanych przez drzewa miejskie w Warszawie
Van der Velde Lucas Changes in the task content of occupations and its impact on the labor market
Zagórska Katarzyna Wpływ informacji o normach społecznych na preferencje konsumentów odnośnie dóbr publicznych - ujęcie behawioralne

2015
Nazwisko Tytuł grantu
Celińska Dorota Wpływ efektów sieciowych na współpracę pomiędzy programistami tworzącymi oprogramowanie Open Source
Chlebus Marcin Rozwijanie metod pomiaru ryzyka rynkowego za pomocą miary Value at Risk przy wykorzystaniu podejścia dwuetapowego
Cukrowska Ewa Investigating for motherhood gaps in the labor force participation and wages from an institutional perspective: is there a paradox?
Ćwiakowski Piotr Dekompozycja wartości ekonomicznej użytkowania wieczystego na podstawie preferencji deklarowanych
Goraus Karolina Analiza różnic płacowych kobiet i mężczyzn w ramach firmy
Górski Jarosław Wpływ efektu kraju pochodzenia i postaw etnocentrycznych na wycenę dóbr konsumpcyjnych (na przykładzie produktów spożywczych polskiego pochodzenia)
Lopez Ramirez Martin Alfonso Mitigation and Adaptation Synergies in the Land Use Sector: An Economic Approach
Mazloum Bilandi Majid Cost-effective  analysis of hospitals in Poland using DEA method
Smyk Magdalena Samoocena i sytuacja rodzinna w kontekście decyzji zawodowych kobiet i mężczyzn
Van der Velde Lucas Inquiring the properties of DiNardo, Fortin and Lemieux decomposition
Wilamowski Maciej Wpływ zróżnicowania popytu na strukturę i dynamikę rynku
Wiśniewska Aleksandra Nierynkowa wycena dóbr kultury: przypadek teatrów w Warszawie
Zagórska Katarzyna Wpływ zasobu wiedzy, dostarczonej informacji i przekonań na preferencje konsumentów – ujęcie behawioralne
Zawojska Ewa Poprawność motywacyjna w badaniach metodą wyceny warunkowej opartych na deklarowanych preferencjach
Żukowski Marek Reakcja inwestorów na ujawnienie informacji o sukcesie działalności badawczo-rozwojowej i decyzję o komercjalizacji wyników prac B+R. Analiza wpływu na wycenę rynkową i koszt pozyskania źródeł finansowania

2014
Nazwisko Tytuł grantu
Bielecki Marcin Innovation and Growth - a Welfare Analysis
Cukrowska Ewa The Inter-Sector Wage Differentials in the Post-Transition Ukraine: the Role of unobserved Skills
Dzik-Walczak Aneta Konwergencja płac w krajach Unii Europejskiej
Gajderowicz Tomasz Korzyści z zatrudnienia: dekompozycja i wycena
Goraus Karolina Analiza nierówności dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem różnic w sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy
Górski Jarosław Skuteczność konkursów marketingowych adresowanych do gmin w ocenie ich użytkowników - na przykładzie godła "Teraz Polska"
Hardy Wojciech Wpływ dostępności serwisu YouTube na legalną sprzedaż muzyki. Naturalny eksperyment.
Mazloum Bilandi Majid Determinants of Income Inequality: Case of Iran and Turkey
Nicińska Anna Physical Activity and Dynamics of Daily Life
Postek Łukasz Nonlinearity and state-dependency of the monetary transmission mechanism and asymmetric impulse responses – some evidence from the Greenspan era
Strzeliński Karol Badanie pro-cykliczności bazylejskich regulacji bankowych i niektórych narzędzi zarządzania ryzykiem w bankach
Zawojska Ewa Znaczenie poprawności motywacyjnej w badaniach preferencji konsumentów wykorzystujących metodę wyboru warunkowego
Żukowski Marek Determinanty aktywowania w bilansie nakładów na prace rozwojowe w przedsiębiorstwach prowadzących działalność badawczo-rozwojową

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw