Habilitacje

Postępowania w toku 

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, prof.dr hab. Jan Jakub Michałek zawiadamia, że trwają postępowania habilitacyjne:

(z dokumentami wymienionymi w art. 18a ust. 12 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003r., nr 65, poz. 595 z późn. zm.) można zapoznać się poniżej).

 

dr Krzysztof Szczygielski - Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW
dr Piotr Koryś - Katedra Historii Gospodarczej


dr Joanna Mackiewicz-Łyziak - Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW

 

Archiwum postępowań habilitacyjnychdr hab. Łukasz Hardt - Katedra Ekonomii Politycznej WNE UW / 2014


dr hab. Andrzej Kondratowicz - Zakład Ekonomii Sfery Publicznej WNE UW / 2014

dr hab. Bartłomiej Rokicki - Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW / 2017dr hab. Jan Hagemejer - Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW / 2017


dr hab. Gabriela Grotkowska - Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW / 2018

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw