Program studiów

Program VII edycji studiów Sprawozdawczość finansowa, analiza i interpretacja, w roku akademickim 2018/2019 (realizowany w takiej postaci od II edycji):

 1. Przygotowanie i interpretacja danych statystycznych, 4 h, konwersatorium
 2. Zarządzanie informacją we współczesnej gospodarce, 4 h, konwersatorium
 3. Infrastruktura informacyjna we współczesnej gospodarce, 4 h, konwersatorium
 4. Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez przedsiębiorstwa, 8 h, konwersatorium
 5. Znaczenie reputacji i systemy jakości w przedsiębiorstwach, 8 h, konwersatorium
 6. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, 24 h, wykład
 7. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, 6 h, ćwiczenia
 8. Analiza sprawozdań finansowych, 16 h, wykład
 9. Analiza sprawozdań finansowych, 6 h, ćwiczenia
 10. Biznes międzynarodowy, 8 h, konwersatorium
 11. Zarządzanie strategiczne, 8 h, konwersatorium
 12. Gospodarka światowa, 6 h, konwersatorium
 13. Relacje inwestorskie, 8 h, konwersatorium
 14. Międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz Amerykańskie standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, 16 h, wykład
 15. Compliance, 8 h, konwersatorium
 16. Analiza techniczna spółek, 6 h, konwersatorium
 17. Audyt wewnętrzny, 8 h, konwersatorium
 18. Instrumenty rynku finansowego, 8 h, konwersatorium
 19. Źródła i metody pozyskiwania kapitału zewnętrznego, 8 h, konwersatorium
 20. Inwestowanie na rynku finansowym, 8 h, konwersatorium
 21. Negocjacje biznesowe, 8 h, konwersatorium
 22. Zarządzanie ryzykiem, 8 h, konwersatorium
 23. Seminarium dyplomowe, 10 h, konsultacje

Wykładowcy studiów

Wykładowcami są osoby o uznanym w kraju autorytecie, wywodzące się ze środowisk akademickich, naukowych oraz praktycy związani zawodowo ze sprawozdawczością finansową i rachunkowością, reprezentujący resorty i instytucje finansowe.

Do grona wykładowców zostali zaproszeni m.in.:

 • prof. dr hab. Krzysztof Opolski,
 • prof. dr hab. Józef Oleński,
 • prof. dr hab. Jan Jakub Michałek
 • dr Piotr Modzelewski,
 • dr Tomasz Potocki,
 • dr Anna Białek Jaworska,
 • dr Agata Kocia,
 • dr Krzysztof Czerkas,
 • dr hab. Janusz Kudła, prof. UW,
 • mgr Jarosław Górski,
 • mgr Piotr Borowski,
 • mgr Marzena Maselewska,
 • mgr Krzysztof Pernach,
 • dr Magdalena Wereda-Kolasińska,
 • mgr Ewa Opolska.

Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia Studium jest uzyskanie zaliczeń przedmiotów objętych programem studiów, zdanie egzaminu śródsemestralnego oraz napisanie pracy dyplomowej pod kierunkiem wybranego promotora. Po zakończeniu Studium uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowego Studium Uniwersytetu Warszawskiego.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw