Certyfikat jakości 
kształcenia dla WNE

EBCL
WNE Centrum
Egzaminacyjnym EBC*L 

Kontakt

Kierownik Studiów: dr Agata Kocia 
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego,
00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, pok. 301; 
Konsultacje na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW:
po wcześniejszym ustaleniu mailowym terminu spotkania.
Tel.: +48 22 55 49 155
e-mail: CdBl$!@pO'w]+E[P?c^n]#[{P.PjaWh=h$S~NA11lO[

Obsługa administracyjna

mgr Monika Czechowska - urlop 31.07 - 25.08.2017. Korespondencję prosimy kierować do kierownika Studium CdBl$!@pO'w]+E[P?c^n]#[{P.PjaWh=h$S~NA11lO[
e-mail: CdBl$!@pO'w]+E[P?c^nN09=e]#[-H9Rdh+hCnYt~0AY1[gT/$F#R
Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Ekonomicznych
00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50
pokój K4
tel. 22 55 49 178,
fax 22 831 23 29

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/