Sprawozdawczość finansowa, analiza i interpretacja

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego
Ogłasza nabór na VII edycję studiów podyplomowych

Sprawozdawczość finansowa, analiza i interpretacja
w roku ak. 2018/2019

Cel studiów

Analiza finansowa jest istotnym elementem wsparcia dla funkcjonowania instytucji gospodarki rynkowej. Poznanie metod poszukiwania, analizy i interpretacji informacji gospodarczych, ekonomicznych i finansowych pozwoli na zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem oraz przekazywania informacji finansowej.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu identyfikacji, pomiaru oraz analizy finansowej w jednostkach sektora przedsiębiorstw prywatnych oraz w mass mediach dostarczających informacji finansowych. Jednocześnie zaprezentowane zostaną zasady wspomagające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Adresaci studiów

Adresatami studiów podyplomowych są osoby zainteresowane oraz zawodowo zajmujące się tematyką analizy i sprawozdawczości finansowej. Przede wszystkim studia podyplomowe są dedykowane dla członków zarządu i rad nadzorczych, analityków finansowych i ekonomicznych oraz dziennikarzy ekonomicznych oraz osób, które nie ukończyły studiów ekonomicznych lecz mają styczność z tą dziedziną.

Więcej

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw