Program studiów

Semestr I

 1. Wybrane elementy prawa cywilnego - 15 godz.
 2. Prawo bilansowe - 10 godz.
 3. Rachunkowość - 22 godz.
 4. Sprawozdawczość finansowa - 5 godz.
 5. Materialne prawo podatkowe - 26 godz.
 6. Rachunkowość budżetowa - 10 godz.
 7. Analiza finansowo-ekonomiczna i wycena przedsiębiorstw - 10 godz.
 8. Rewizja finansowa i audyt zewnętrzny - 8 godz.

Semestr II

 1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 2. i Sprawozdawczości Finansowej - 10 godz.
 3. Controlling finansowy na potrzeby rewizji finansowej - 6 godz.
 4. Rachunkowość podatkowa - 15 godz.
 5. Rachunek kosztów - 8 godz.
 6. Rachunkowość grup kapitałowych - 8 godz.
 7. Zobowiązania podatkowe - 8 godz.
 8. Postępowanie podatkowe - 10 godz.
 9. Warsztaty podatkowe - prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów oraz ewidencji podatkowych - 5 godz.
 10. Wybrane elementy prawa pracy - 8 godz.
 11. Instrumenty finansowe rynku kapitałowego - 10 godz.
 12. Seminaria dyplomowe - 8 godz.

Istnieje możliwość uruchomienia uzupełniających zajęć z podstaw rachunkowości dla słuchaczy nie posiadających niezbędnej wiedzy dla uczestnictwa w bloku zagadnień z obszaru rachunkowości.

Wykładowcy studiów

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, Wydziału Prawa i Administracji UW, a także wybitni specjaliści i praktycy z Ministerstwa Finansów i Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Imienny wykaz pracowników Uniwersytetu Warszawskiego wybranych do realizacji programu:

 • prof. dr hab. Hanna Litwińczuk, Wydział Prawa i Administracji UW
 • prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, Wydział Prawa i Administracji UW
 • doc. dr Jerzy Modrzejewski, Wydział Prawa i Administracji UW
 • dr hab. Janusz Kudła, prof. UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • dr Anna Białek-Jaworska, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • dr Piotr Modzelewski, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • dr Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • dr Renata Gabryelczyk, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • dr Maria Supera-Markowska, Wydział Prawa i Administracji UW
 • dr Jacek Wierciński, Wydział Prawa i Administracji UW
 • dr Marek Szubiakowski, Wydział Prawa i Administracji UW
 • dr Michał Raczkowski, Wydział Prawa i Administracji UW
 • mgr Joanna Dadacz, Ministerstwo Finansów-Departament Rachunkowości
 • mgr Barbara Misterska-Dragan, Członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
 • mgr Mariusz Litwińczuk, Doradca Podatkowy

Warunki ukończenia

Egzaminy z:

 • Prawo bilansowe
 • Prawo handlowe
 • Materialne prawo podatkowe
 • Rachunkowość
 • Rachunkowość podatkowa

Pozostałe przedmioty kończą się zaliczeniem.
Przygotowanie pracy dyplomowej. 


Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych niezbędne przy występowaniu do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o wydanie certyfikatu księgowego Ministra Finansów uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, bez obowiązku zdawania stosownych egzaminów kwalifikacyjnych.

Harmonogram zajęć

Szczegółowy plan zajęć oraz materiały dla studentów można znaleźć na stronie poświęconej studiom.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw