Kontakt

Kierownik Studiów: prof. dr hab. Hanna Litwińczuk (Wydział Prawa i Administracji UW)
e-mail: #gUu%9Xvl=|{yT^mj&IQ[*a7P]#[nIDdcFE`a2fj]OTYJ|2hSuj'9

Zgłoszenia oraz zapytania prosimy kierować do:
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski
Dziekanat Studiów, pok. K4 
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa 
tel. 22 55 49 143 tel./fax 22 83 12 329
Elżbieta Wilewicz (sekretarz)
e-mail: #gUu%9Xvl=|{yT^mj&IQ[*]#[kU3jw-BX&2ka'JVvPh?ZLq

W sprawach związanych z zajęciami z zakresu rachunkowości:
dr Anna Białek-Jaworska (Wydział Nauk Ekonomicznych UW)
e-mail: #gUu%9Xvl=|{yT^mj&IQ[]#[gJ?WnyD3d&b*oLgSOyRBH

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw