Certyfikat jakości 
kształcenia dla WNE

EBCL
WNE Centrum
Egzaminacyjnym EBC*L 

Kontakt

Kierownik Studiów: prof. dr hab. Hanna Litwińczuk (Wydział Prawa i Administracji UW)
e-mail: u'9#dEUAMycgVZ-/S0}`aWfeo]#[^d'tFNB%BqMV6U}u/&jwYHoV\

Zgłoszenia oraz zapytania prosimy kierować do:
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski
Dziekanat Studiów, pok. K4 
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa 
tel. 22 55 49 143 tel./fax 22 83 12 329
Elżbieta Wilewicz (sekretarz)
e-mail: u'9#dEUAMycgVZ-/S0}`aW]#[[puzZ5?ydqRM_P!85osiRD

W sprawach związanych z zajęciami z zakresu rachunkowości:
dr Anna Białek-Jaworska (Wydział Nauk Ekonomicznych UW)
e-mail: u'9#dEUAMycgVZ-/S0}`a]#[We}gQ%AXEhIpLR6o4$+QN

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw