Certyfikat jakości 
kształcenia dla WNE

EBCL
WNE Centrum
Egzaminacyjnym EBC*L 

Kontakt

Kierownik Studiów: prof. dr hab. Hanna Litwińczuk (Wydział Prawa i Administracji UW)
e-mail: G+s=yJ'iLF{Ej.Vlq96x2!^K4]#[+hb&[SoSA=e0N&LXQ2}5*pg8{

Zgłoszenia oraz zapytania prosimy kierować do:
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski
Dziekanat Studiów, pok. K4 
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa 
tel. 22 55 49 143 tel./fax 22 83 12 329
Elżbieta Wilewicz (sekretarz)
e-mail: G+s=yJ'iLF{Ej.Vlq96x2!]#[&tU/o=lKc=j%s~NuWx+%}l

W sprawach związanych z zajęciami z zakresu rachunkowości:
dr Anna Białek-Jaworska (Wydział Nauk Ekonomicznych UW)
e-mail: G+s=yJ'iLF{Ej.Vlq96x2]#[!i]vf+n$D1aN`$_RV/Ciy

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw