Program studiów

Program Studiów obejmuje:

 • zasady audytu,
 • audyt strategiczny,
 • audyt finansowy,
 • audyt organizacyjny,
 • audyt systemów informatycznych,
 • audyt funduszy strukturalnych,
 • audyt personalny,
 • audyt systemów zarządzania jakością,
 • techniki wykrywania, badania i zapobiegania nieprawidłowościom w firmie.

Ponadto w programie znajdują się takie zagadnienia, jak:

 • administracja publiczna,
 • finanse publiczne,
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego, oraz
 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne.

Zajęcia prowadzone przez osoby dysponujące bogatym doświadczeniem, w przeważającej mierze mają charakter warsztatowy. Podczas zajęć rozwiązywane będą liczne studia przypadków, w których słuchacze rozwiązywać będą rzeczywiste problemy pojawiające się w pracy audytora bądź konsultanta. Unikatową wartością Studiów jest zawarty w nich aspekt strategiczny audytu, ukazujący jego znaczenie nie tylko w bieżącej działalności instytucji, ale także w procesie budowy jej strategii; szczególnie przydatny dla kadry zarządzającej instytucji publicznych i prywatnych
Zwracamy uwagę na takie czynniki, jak określanie szans i zagrożeń instytucji, oraz poszukiwanie źródeł trwałej przewagi konkurencyjnej w dłuższym horyzoncie czasowym.
Pragniemy równocześnie podkreślić, że zdobyta wiedza może być szczególnie przydatna osobom, których organizacje korzystają ze środków Unii Europejskiej.
Obecnie w instytucjach Unii Europejskiej można zauważyć tendencję do wprowadzania kolejnych wymogów dotyczących gospodarowania funduszami strukturalnymi. Instytucje, które obecnie korzystają ze środków unijnych, w niedalekiej przyszłości będą musiały rozliczyć się z realizacji przedsięwzięć i z przyznanych pieniędzy. Stwarza to konieczność przeprowadzania audytu środków unijnych. Istotne staje się m.in. poprawne nadzorowanie procesów związanych z realizacją projektów i ich budżetami. Błędy w realizacji projektów mogą doprowadzić do konieczności zwrócenia pieniędzy. W celu uniknięcia tego typu sytuacji warto zadbać o zdobycie praktycznej wiedzy na temat audytu strategicznego, organizacyjnego i finansowego.

Szczegółowy program studiów wraz z opisem zajęć znajduje się w załączniku.

Wykładowcy Studiów

Wykładowcami Studiów są pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, jak również praktycy biznesu.

 • prof. dr hab. Krzysztof Opolski, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • prof. dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • prof. dr hab. Marian Wiśniewski, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • dr hab. Włodzimierz Włodarski, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • dr hab. Agnieszka Kopańska, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • doc dr Andrzej Rutkowski, Wydział Zarządzania UW
 • dr Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • dr Małgorzata Winter, Wydział Zarządzania UW
 • dr Piotr Modzelewski, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • dr Jacek Jaworski, Wykładowca UKSW
 • dr Irena Ożóg, Spółka Doradztwa Podatkowego Ożóg i sp. z o.o.
 • dr Tadeusz Mojsa, Urząd Zamówień Publicznych
 • mgr Henrik Grocholski, były Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wykładowca w Szkołach Wyższych
 • dr Witold Witowski, Instytut Lotnictwa
 • mgr Piotr Zimmermam, Kancelaria Prawna Zimmerman i Wspólnicy Sp. K., specjalizuje się w prawie upadłościowym i naprawczym
 • dr Jarosław Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • mgr inż. Daria Bochnar, EUROPEAN COURT of AUDITORS - Luxembourg

Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia Studium jest uzyskanie zaliczeń przedmiotów objętych programem Studiów oraz napisanie pracy dyplomowej u wybranego promotora.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw