Audyt strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego
Ogłasza nabór na XVIII edycję studiów podyplomowych

Audyt strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych
w roku ak. 2018/2019

EFS UE DKG PARP

Dzięki dofinansowaniu projektu studiów podyplomowych"Audyt strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych" przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Unii Europejskiej zostały przeprowadzone trzy edycje studiów, w których wzięło udział 75 osób (pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw).

Zdaniem większości słuchaczy studiów podyplomowych zrealizowany program szkoleniowy jest przydatny w ich pracy zawodowej, przyczyniając się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, w których pracują. Ponad 27% badanych oceniła poziom zajęć jako bardzo wysoki, zaś 68% uznała poziom zajęć za wysoki.

PARP UW

Cel studiów

Celem studiów jest m.in. przygotowanie słuchaczy do egzaminu na audytora wewnętrznego, oraz wyposażenie w wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu konsultanta.

Adresaci Studiów

Osoby przygotowujące się do pracy w komórkach audytu wewnętrznego przedsiębiorstw, jak również instytucji publicznych, oraz osoby zamierzające podjąć pracę w firmach doradczych.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw