Międzyuczelniany Ośrodek Kształcenia Doktorantów

Międzyuczelniany Ośrodek Kształcenia Doktorantów (MOKD) powstał w 1999 roku z inicjatywy Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej.

Celem Ośrodka jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry ekonomistów zdolnych do zajęcia czołowych stanowisk w sektorze prywatnym, w nauce i życiu publicznym. Ośrodek oferuje doktorantom Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, a także innych uczelni w Polsce systematyczny program zaawansowanych kursów z ekonomii, na poziomie porównywalnym z czołowymi uniwersytetami europejskimi i amerykańskimi. Poszczególne kursy prowadzone są przez wykładowców polskich i zagranicznych.
kreślenie wymagań dotyczących obowiązku zaliczenia poszczególnych kursów przez doktorantów leży w gestii każdej z uczelni. Kursy, w których uczestnictwo jest nieodpłatne, są przeznaczone przede wszystkim dla doktorantów WNE UW i KAE SGH. Otwarte są również dla wyróżniających się studentów ostatnich lat studiów, a także (w ograniczonym zakresie) dla pozstałych doktorantów UW i SGH oraz innych uczelni krajowych.
Wykłady odbywają się w siedzibie CEEERC, ul. Banacha 2B, Warszawa oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, ul. Dluga 44/50, Warszawa.

Kontakt

Dr Pawel Kaczmarczyk, Kierownik MOKD,SyQ_F=?`aswcDTjgRd]O|tr]#[D'9A$5&BTWr]+k`_[JBE#e_, tel. 228227404, fax 228227405
Katarzyna ThomasSyQ_F=?`aswcDTjgRd]O|]#[?n6O0v/wYb]l6LsM3Zf@i, tel. 228227404, fax 228227405


W semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012 wykłady nie są planowane


Program wykładów w roku akademickim 2010/2011

Semestr zimowy

Lp. Prowadzący Temat Termin Godziny Miejsce
1. Prof. Jan Werner,
University of Minnesota, USA
Introduction to Asset Pricing Theory 
(opis kursusyllabus)
2-17
grudnia 2010 r.
Łącznie 30 godz.:
2.12 – 10.00-14.00
3.12 – 13.00-16.00
7.12 – 10.00-14.00
9.12 – 10.00-14.00
10.12 – 14.00-17.00
14.12 – 10.00-13.00
15.12 – 13.00-16.00
16.12 – 10.00-13.00
17.12 – 13.00-16.00
CEEERC WNE UW,
ul. Banacha 2B

 


Program wykładów w roku akademickim 2009/2010

Semestr zimowy

Lp. Prowadzący Temat Termin Godziny Miejsce
1. Prof. Jan Werner,
University of Minnesota, USA
Theory of Mechanism Design. The Legacy of Leonid Hurwicz 
(opis kursu)
3-18 grudnia 2009 r. Łącznie 30 godz.:
poniedziałki, wtorki, piątki: 10.00-13.00;
czwartki 14.00-17.00
CEEERC WNE UW,
ul. Banacha 2B

Semestr letni

Lp. Prowadzący Temat Termin Godziny Miejsce
1. Prof. Thomas Gresik,
University of Notre Dame, USA
Industrial Organisation* 
(opis kursu)
12-25 maja 2010 r. Łącznie 30 godz.:
9.00-12.00
WNE UW,
ul. Długa 44/50

*) Ten wykład jest prowadzony w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Program wykładów w roku akademickim 2008/2009

Semestr zimowy

Lp. Prowadzący Temat Termin Godziny Miejsce
1. Prof. Jan Werner,
University of Minnesota, USA
Subprime Mortgage Crisis and the Theory of Finance
(sylabus zajęć)
4-19 grudnia 2008 r. Łącznie 30 godz.:
(pon. wt. pt. 10.00-13.00; czw. 14.00-17.00)
CEEERC WNE UW,
ul. Banacha 2B

Program wykładów w roku akademickim 2007/2008

Semestr zimowy

Lp. Prowadzący Temat Termin Godziny Miejsce
1. Prof. Jan Werner,
University of Minnesota, USA
Theory of Mechanism Design
(w oparciu o prace Leonida Hurwicza)
10-21 grudnia 2007 r. Łącznie 30 godz.
(wt., czw., pt. 10:00-13:00;
pon., śr. 14:00-17:00)
CEEERC WNE UW,
ul. Banacha 2B

Program wykładów w roku akademickim 2006/2007

Semestr zimowy

Lp. Prowadzący Temat Termin Godziny Miejsce
1. Prof. Jan Werner,
University of Minnesota
Introduction to Asset Pricing Theory
Notatki do wykładów
27, 28, 30 listopada;
1, 4, 5 , 7, 8, 11, 12 grudnia 2006 r.
10:00-13:00
Łącznie 30 godzin
CEEERC WNE UW,
Ul. Banacha 2B

Program wykładów w roku akademickim 2005/2006

Semestr zimowy

Lp. Prowadzący Temat Termin Godziny Miejsce
1. Gabriel FELBERMAYR, PhD
University of Tuebingen,
Germany
Theory of Trade Policy;
Pure Theory of International Trade
7.10.2005, godz. 8:00-12:00
10.10.2005, godz. 9:00-12:00; 13:00-18:00
11.10.2005, godz. 9:00-13:00
Łącznie 16 godzin Wykłady odbywają się na SGH:
7.10 – s.25, bud.F
10.10 – s.152, bud.G
11.10 – s.151, bud.G
2. Jan WERNER
University of Minnesota,
USA
Public Economics and Competitive Markets 28.11, 29.11, 1.12, 2.12, 5.12, 6.12, 8.12, 9.12, 12.12, 13.12.2005 godz. 10.00-13.00 Łącznie 30 godz. CEEERC WNE UW, ul.Banacha 2B


Semestr letni

Lp. Prowadzący Temat Termin Godziny Miejsce
1. Ass.prof. Jaideep ROY
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Advanced Topics in Game Theory 29/30 marca 2006
5/6/12/13/19/20 kwietnia 2006
15.00-18.00 CEERC WNE UW
ul.Banacha 2B
2. Prof. Wojciech CHAREMZA
University of Leicester
Zastosowania ekonometrii:
analiza szeregów czasowych
9 maja 2006
16/17 maja 2006
6/7 czerwca 2006
9.00-15.00
17.00-19.15
17.00-19.15
WNE UW
ul.Długa 44/50
s.408
3. Dr Svetlana MAKAROVA
St. Petersburg University
Ekonometria 30 maja 2006
2 czerwca 2006
17.00-19.15 WNE UW
ul.Długa 44/50
s.408
Ekonometria:
ćwiczenia komputerowe
31 maja 2006
9 czerwca 2006
17.00-19.15 WNE UW
ul.Długa 44/50
s.H

Program wykładów w roku akademickim 2004/2005

Semestr zimowy/Semestr letni

Lp. Prowadzący Temat Termin Godziny Miejsce
1 prof. Jan WERNER,
University of Minnesota
Rola informacji na rynkach finansowych 29.11, godz. 13:00
30.11, 2/3.12, godz. 10:00
6/13.12, godz. 13:00
7/9/10/14.12, godz. 10:00
Łącznie 30 godz. (10 wykładów po 3 godz.) CEEERC WNE UW, ul. Banacha 2B
2 ass.prof. Jaideep ROY,
Wyższa Szkoła Zarządzania im. Koźmińskiego
Introduction to Auction Theory Piątki, 9:00-12:00
Rozpoczęcie: 4.3.2005 r.
Zakończenie: 20.5.2005 r.
Łącznie 30 godz. (10 wykładów po 3 godz.) CEEERC WNE UW, ul. Banacha 2B
3 Prof. Wojciech CHAREMZA,
University of Leicester
Ekonometria 18.04; 20.04; 25.04; 04.05 (dr Makarova, jęz.ang.); 09.05; 11.05; 18.05 16:45-19:15 WNE UW, ul.Długa 44/50
poniedz.sala D
środy sala 208
4 Dr Svetlana MAKAROVA,
St.Petersburg University
Ekonometria - ćwiczenia 06.05; 10.05 16:45-19:15 WNE UW, ul.Długa 44/50
sala I/J

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw