Rekrutacja w skrócie

1. Zarejestruj się na www.irk.uw.edu.pl (wprowadź dane, wybierz kierunek)
2. Załącz do konta w systemie wymagane dokumenty
3. Opłać rekrutację (85 PLN za rejestrację)

 

 

Spytaj o szczegóły

tel. 22 55 49 145
tel. 22 55 49 190
&xvalQU\[MgR}#FsiDY@_$AP]#[v^bTbF3@F#~JlkOiaM?{U/.9

Quantitative Finance

Quantitative Finance14. program na świecie (ranking Eduniversal Global TOP 100 Best Masters 2019 w kategorii Financial Markets)

Dwuletnie stacjonarne studia magisterskie II stopnia o specjalności Quantitative Finance (kierunek Finanse, inwestycje i rachunkowość), prowadzone w języku angielskim, oferują unikalny program obejmujący finanse ilościowe z perspektywy najnowszych osiągnięć naukowych i doświadczeń instytucji finansowych. Program skierowany jest do absolwentów studiów I stopnia z wyższych uczelni zagranicznych i krajowych, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z instytucjami finansowymi, organami regulującymi i sprawującymi nadzór nad tymi instytucjami oraz innymi organizacjami funkcjonującymi w środowisku finansowo-bankowym zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Podstawową zaletą specjalności Quantitative Finance jest przejście od ogółu do szczegółu i skupienie się na tematyce finansów ilościowych, niezbędnych przy zaawansowanym podejściu do modelowania rynków finansowych. Celem tych studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej z dziedziny finansów ilościowych w połączeniu z wiedzą praktyczną uwzględniającą najnowsze trendy we współczesnym systemie finansowym. Wielkim atutem jest taka kompozycja programu, która uwzględnia te dwa elementy jednocześnie:

 • wstęp teoretyczny (omawiający niezbędne modele, teorie i narzędzia)
 • praktyczne rozwinięcie tematyki w świecie rzeczywistych finansów, co pozwala absolwentom zapoznać się z procesem implementacji określonych modeli i teorii finansowych na rynkach kapitałowych.

Absolwenci posiądą unikalną umiejętność podejmowania niezależnych decyzji na podstawie danych dostarczanych przez rynki finansowe przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i technik. Rzeczywistość pokazuje, że jest to stosunkowo rzadką umiejętnością (brak specjalistów ujawniają m.in. cyklicznie pojawiające się perturbacje na rynkach kapitałowych).

Przedstawione umiejętności są wzbogacone odpowiednią wiedzą z zakresu

 • teorii ekonomii (Advanced Microeconomics i Advanced Macroeconomics),
 • matematyki i ekonometrii (Mathematical Methods in Finance, Time Series Analysis i Financial Econometrics, High Frequency Data)
 • architektury świata finansów (Central Banking and Monetary Policy i Theory of Finance),

co pozwala absolwentom nie tylko zrozumieć skomplikowany świat modeli finansowych, ale jednocześnie znaleźć w nim odpowiednie dla siebie miejsce.

Szczegółowy program studiów został zaprojektowany w taki sposób, aby dodatkowo umożliwić studentom skuteczne przygotowanie się do egzaminów umożliwiających zdobycie licencji: CFA, Maklera Papierów Wartościowych lub Doradcy Inwestycyjnego. To wielka wartość dodana dla absolwenta, dzięki której już na wstępie przyszli absolwenci zyskują istotną przewagę nad "konkurencją" na rynku pracy.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta kierunku:

 • znajomość zjawisk finansowych poszerzona o podstawy ekonomiczne oraz umiejętność ich rygorystycznego analizowania, przedstawiania oraz oceny,
 • umiejętność zarządzania ryzykiem i jego modelowania z wykorzystaniem metod ilościowych, a także zarządzania portfelem aktywów w zmieniających się warunkach rynkowych,
 • zdolność sprawnego poruszania się w świecie skomplikowanych modeli wyceny instrumentów pochodnych, umiejętność ich wyceny i oceny ryzyka inwestycyjnego z nimi związanego,
 • umiejętność opracowania i optymalizowania systemu inwestycyjnego bazującego na sygnałach generowanych automatycznie; umiejętność wdrożenia takiego systemu w praktyce i właściwej oceny i zarządzania ryzykiem związanym z takim systemem,
 • dzięki umiejętnościom programistycznym (C++, R CRAN) oraz wiedzy z zakresu metod statystycznych i ekonometrycznych potrafi zastosować i zaimplementować w praktyce rozwiązania modelowe,
 • znajomość i rozumienie celów, kontekstu oraz znaczenia standardów etycznych i regulacji prawnych na rynkach finansowych,
 • znajomość najnowszych osiągnięć analitycznych i trendów w światowej literaturze finansowej,
 • sprawne posługiwanie się specjalistycznym językiem angielskim w zakresie zarządzania ryzykiem, procesów inwestycyjnych oraz narzędzi ilościowych,
 • przygotowanie do objęcia stanowisk analitycznych i wykonawczych w sektorze finansowym w kraju i zagranicą
 • przygotowanie do realizacji samodzielnych projektów badawczych i analitycznych

 

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 ECTS, cztery semestry

Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 35

Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 49

Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 36


Tryb studiów

Studia na kierunku Quantitative Finance są studiami stacjonarnymi płatnymi. 

Opłata jednorazowa za rok studiów: 2200 EUR

Płatność w 2 ratach semestralnych: po 1100 EUR każda

Płatność w 10 ratach: po 220 EUR każda

Certyfikat jakości

logo_jpg1.jpg     

 

 

Dowiedz się więcej

Co po studiach

Solidne podstawy teoretyczne edukacji pozwolą absolwentom elastycznie dostosowywać się do wymagań zmieniającego się rynku pracy. Miejscem ich zatrudnienia mogą być w zasadzie wszystkie instytucje finansowe, instytucje regulujące rynek finansowy oraz przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk związanych z finansami ilościowymi. Przykładowe obszary:

 • Risk Management
 • Financial Engineering
 • Financial Products Development
 • Quantitative Asset Management
 • Macroeconomic and financial forecasting
 • Investment Analysis
 • Derivatives Pricing
 • Algorithmic Trading
 • Portfolio Management
 • Financial Consultancy
 • Academic and Industrial Research

Kierownik specjalności

Sakowski.jpgdr Paweł Sakowski
Zakład Finansów Ilościowych
e-mail: &xvalQU\[MgR}#FsiDY@_$]#[wZbQdEAFrEV4+{=|O!OIPm

Biuro Rekrutacji 

ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 145, 190

e-mail: &xvalQU\[MgR}#FsiDY@_$AP]#[v^bTbF3@F#~JlkOiaM?{U/.9   

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw