Kursy i szkolenia

Kursy internetowe (Platforma COME)

Spis kursów dostępnych dla studentów UW oferowanych za pośrednictwem Internetu przez Wydział Nauk Ekonomicznych znaleźć można na stronie platformy edukacji multimedialnej COME Uniwersytetu Warszawskiego.

Uniwersytet Otwarty UW

Uniwersytet Otwarty UWUniwersytet Otwarty UW to projekt spełniający założenia kształcenia ustawicznego. W ramach UO UW osoby dorosłe, bez względu na wiek i wykształcenie, mogą wybierać dowolne zajęcia z przygotowanej dla nich specjalnie oferty dydaktycznej zgrupowanej w sześciu działach tematycznych.

W dziale Biznes, Gospodarka i Prawo można znaleźć kursy prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Szczegółowa oferta kursów dostępna jest na stronie UO UW: www.uo.uw.edu.pl. Zajęcia Uniwersytetu Otwartego prowadzone są stacjonarnie w systemie trymestralnym, obejmują 30 godzin nauki. Oferta zajęć jest stale poszerzana. Po ukończeniu kursu słuchacze mogą podejść do egzaminu i uzyskać certyfikat Uniwersytetu Warszawskiego. Zapisy na zajęcia odbywają się we wrześniu, grudniu i kwietniu.

Szkoła letnia

Edukacja Aktuarialna

WNE UW stał się od początku lat dziewięćdziesiątych silnym ośrodkiem edukacji aktuarialnej (zastosowań matematyki w ubezpieczeniach). Więcej na temat Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych.

Dzięki uczestnictwu pracowników WNE w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, udostępniamy na naszym serwerze zadania z egzaminów aktuarialnych.


Inne

Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument finansowania zadań sektora publicznego

Studium Zawodowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z doradcami samorządowymi z firmy Investment Support oraz Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zaprasza do udziału w studium zawodowym: Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument finansowania zadań sektora publicznego.

Więcej


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw