Kursy i szkolenia

„Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego”

„Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego” to projekt realizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Anglistyki UW w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (program „Trzecia Misja Uczelni”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

W ramach projektu oferowane są następujące programy:

  • aktywizacja społeczna seniorów 65+ za pomocą specjalnie przygotowanego kursu języka angielskiego
  • wdrożenie przyszłych pracowników sektora edukacyjnego w metodę CLIL-VET (nauczanie przedmiotów w języku angielskim)
  • zwiększenie kompetencji z języka angielskiego uczniów w wieku 15-19 lat
  • poszerzenie wiedzy z języka angielskiego u uczniów klas maturalnych

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Projektu.

Mazowiecki Uniwersytet Młodzieżowy

Mazowiecki Uniwersytet Młodzieżowy jest to Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (program „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jego celem jest zwiększenie kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych w obszarach: rozumienia zagadnień finansowych, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia oraz umiejętności uczenia się. Więcej informacji o Projekcie.

Uniwersytet Otwarty UW

Uniwersytet Otwarty UWUniwersytet Otwarty UW to projekt spełniający założenia kształcenia ustawicznego. W ramach UO UW osoby dorosłe, bez względu na wiek i wykształcenie, mogą wybierać dowolne zajęcia z przygotowanej dla nich specjalnie oferty dydaktycznej zgrupowanej w sześciu działach tematycznych.

W dziale Biznes, Gospodarka i Prawo można znaleźć kursy prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Szczegółowa oferta kursów dostępna jest na stronie UO UW: www.uo.uw.edu.pl. Zajęcia Uniwersytetu Otwartego prowadzone są stacjonarnie w systemie trymestralnym, obejmują 30 godzin nauki. Oferta zajęć jest stale poszerzana. Po ukończeniu kursu słuchacze mogą podejść do egzaminu i uzyskać certyfikat Uniwersytetu Warszawskiego. Zapisy na zajęcia odbywają się we wrześniu, grudniu i kwietniu.

Kursy internetowe (Platforma COME)

Spis kursów dostępnych dla studentów UW oferowanych za pośrednictwem Internetu przez Wydział Nauk Ekonomicznych znaleźć można na stronie platformy edukacji multimedialnej COME Uniwersytetu Warszawskiego.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw