Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument finansowania zadań sektora publicznego

Studium Zawodowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z doradcami samorządowymi z firmy Investment Support oraz Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zaprasza do udziału w studium zawodowym: Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument finansowania zadań sektora publicznego.

Cel studiów

Celem Studium jest upowszechnienie wiedzy i standardów, dotyczących realizacji przedsięwzięć za pomocą nowych metod finansowania, przygotowanie wzorcowego montażu finansowego inwestycji oraz ukazanie istniejących możliwości rozwoju infrastruktury oraz realizacji zadań publicznych za pomocą partnerstwa publiczno-prywatnego.


Adresaci

Adresatami są przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego, którzy pragną pogłębić wiedzę na temat nowoczesnego narzędzia zarządzania zadaniami publicznymi jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne.


Wykładowcy

Wykładowcami kursu będą m.in.:

 • Wykładowcy Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
 • Praktycy z Polski i państw zachodnich, mający bogate doświadczenie w zakresie realizacji projektów PPP m.in
  • Grzegorz Dziarski- Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o.
  • Witold Grzybowski - Dolnośląska Grupa Doradcza
  • prof. Michał Kulesza- Baker & McKenzie
  • Agata Kozłowska - Investment Support
  • Małgorzata Surdek - Cameron McKenna
 • Planujemy również wykłady gościnne m.in
  dr Marian Moszoro - obecnie wiceminister finansów, wykład pt. "Ekonomiczne podstawy partnerstwa publiczno-prywatnego - Teoria konsumenta i producenta, teoria gier, teoria wyboru publicznego, neoinstytucjonalizm, optymalizacja wielokryterialna, społeczna stopa dyskonta, opcje rzeczywiste i inne ciekawe wątki".

Rada Programowa Studium
 • prof. dr hab. Michał Klesza
 • prof. dr hab. Krzysztof Opolski
 • prof. dr hab. Marian Wiśniewski
 • dr Agnieszka Kopańska
 • Agata Kozłowska

Organizacja

Studium obejmuje 120 godzin. Zajęcia rozpoczną się w 17 lutego 2006 i odbywać będą się dwa razy w m-cu w piątki i soboty na Wydziale Nauk Ekonomicznych w Warszawie; Długa 44/50.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 3 lutego 2006.


Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w Studium jest złożenie następujących dokumentów:

 • podania o przyjęcie na studia z merytorycznym uzasadnieniem,
 • standardowego kwestionariusza osobowego,
 • kserokopii opłaty administracyjnej (80 zł.),
 • dokonanie opłaty za uczestnictwo w Studiach w wysokości 3 500 zł (po zakwalifikowaniu).

Opłaty za studium

Opłaty administracyjną i za Kurs należy dokonywać na rachunek 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
Kurs: PPP jako instrument Finansowania Zadań Sektora Publicznego
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
Bank Millennium S.A. I Oddział w W-wie, Nr konta: 82 1160 2202 0000 0000 6084 9465


Zgłoszenia i zapytania

Prosimy kierować do p. Beaty Kący i p. Ewy Stachowskiej Wydział Nauk Ekonomicznych UW
00-241 Warszawa
ul. Długa 44/50
tel.: 22 55 49 144, 22 55 49 174
Fax: 22 831 28 46.


Kierownik Studium
prof. dr hab. Krzysztof Opolski


Ramowy program zajęć
Blok tematyczny Zagadnienia szczegółowe Liczba godzin
I. Ekonomia sektora publicznego i samorządu terytorialnego. Ekonomiczna charakterystyka zadań sektora publicznego i ich finansowanie. Sektor publiczny w Polsce i UE. 12
Makroekonomia
II. Sektor publiczny (szczebla centralnego i samorządowego) w Polsce i Europie, podstawy ustrojowe Rozwój lokalny i regionalny 16
Polityka regionalna UE. Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania inwestycji publicznych
Prawo finansowe i budżetowe
Prawo zamówień publicznych w Polsce i w Unii Europejskiej
III. Nowoczesne zarządzanie zadaniami publicznymi Ewolucja systemów zarządzania (NPM, społeczeństwo obywatelskie). 16
Etyka
Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym. Strategie sektorowe
Zagadnienia prawne planowania wieloletniego i budowania strategii przez samorząd terytorialny w Polsce
IV. PPP - zagadnienia podstawowe Wprowadzenie do tematyki PPP. Rodzaje PPP 32
Organizacja i zarządzanie projektem PPP
Finansowanie projektów PPP (instrumenty, źródła wkładu własnego samorządów i metody)
Analiza kosztów i korzyści, jako podstawowa metoda oceny projektów sektora publicznego
Ryzyko i ubezpieczenia w projektach infrastrukturalnych.
Zarządzanie zespołem w procesie PPP
Techniki prowadzenia negocjacji
V. Zagadnienia prawne PPP w Polsce i UE Regulacja prawna PPP w Polsce i UE 12
Regulacja prawna pomocy publicznej w kontekście PPP
Prawo zamówień publicznych a PPP
Prawo i postępowanie administracyjne w procesie inwestycyjnym
VI. Etapy i elementy budowania PPP warsztaty w wybranych dziedzinach poprzedzone analizą prawno- instytucjonalną tych usług w Polsce Analiza i prognoza potrzeb inwestycyjnych samorządu 32
Analiza finansowa projektu PPP
Analiza ekonomiczna projektu PPP
Studium wykonalności projektu PPP
Metodologia procesu wyboru partnera prywatnego
Przygotowanie i negocjacje umowy PPP
Zarządzanie ryzykiem w inwestycjach PPP
Ubezpieczenie projektów PPP
Montaż finansowy
Ocena efektywności projektów PPP
RAZEM: 120

Partnerzy Studium


IS PPP Baker&McKenzie

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw