Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.
Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.

                   

WNE w rankingach

rzeczpospolita-logo.jpg

Studia ekonomiczne Uniwersytetu Warszawskiego są na pierwszym miejscu w Polsce, w Rankingu Studiów Ekonomicznych dziennika Rzeczpospolita (2019).

Więcej o rankingu Rzeczpospolitej
 
 • Uniwersytet Warszawski jest zdecydowanym liderem w kategorii "potencjał naukowy", na którą składają się liczba grantów otrzymanych w stosunku do wnioskowanych, liczba stopni naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych, liczba artykułów naukowych oraz środki przyznane na realizację projektów badawczych. 
 • Ważnym komponentem Rankingu jest umiędzynarodowienie -  twórcy rankingu podkreślili wysokie umiędzynarodowienie Wydziału Nauk Ekonomicznych, wyrażające się m.in. liczbą studentów cudzoziemców do liczby wszystkich studentów,
 • W najwyżej punktowanej kategorii rankingu - karier absolwentów – 40 procent udziału w końcowym wyniku rankingu, Uniwersytet Warszawski zajął I miejsce, w podkategorii „średnie zarobki Absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu” oraz „najwyższe średnie zarobki w relacji do średniego wynagrodzenia w powiatach ich zamieszkania”.

Wiceliderem zestawienia została w tym roku Politechnika Gdańska, na trzecim miejscu uplasował się Uniwersytet Łódzki.

Więcej informacji o rankingu znajduje się tutaj.


logoRSW.pngUniwersytet Warszawski prowadzi najlepsze studia w Polsce według Perspektyw. Uniwersytet Warszawski zdobył w 2019 roku 1. miejsce w rankingu uczelni akademickich w Polsce. 

Kierunek "Ekonomia" WNE znajduje się na I miejscu w Polsce, "Finanse i Rachunkowość" na II pozycji, w rankingu kierunków studiów magazynu Perspektywy 2019.


MNISW.jpgWydział Nauk Ekonomicznych posiada najwyższą kategorię naukową A+ przyznawaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czołowym instytucjom naukowym w Polsce. 

Więcej o Kategorii A+ od MNiSW

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, ciało opiniodawczo-doradcze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uznało na podstawie kompleksowej oceny jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej, że WNE UW przoduje wśród krajowych jednostek badawczych w kategorii nauk ekonomicznych. Oceniane instytucje otrzymać mogły: A+, A, B, C. Kategorię A+ otrzymało 4,7% instytucji badawczych w kraju i tylko 2,2% w dziedzinie nauk ekonomicznych.


eduniversal.jpgStudia magisterskie w języku angielskim WNE UW wśród najlepszych. Quantitative Finance 14. na świecie, Data ScienceInternational Economics oraz Informatyka i Ekonometria zostały uznane za najlepsze programy w Europie Wschodniej według rankingu z 2019 r. 

Więcej o Eduniversal

Studia magisterskie w języku angielskim prowadzone na WNE UW znalazły się w czołówce rankingu Eduniversal Best Masters and MBA Worldwide 2019, zorganizowanym przez francuską agencję ratingową specjalizującą się w edukacji.

Głównymi kryteriami oceny rankingowej są: prestiż programu studiów, wysokość wynagrodzenia absolwentów, opinie absolwentów oraz dziekanów wydziałów o takim samym profilu studiów. 

 • Quantitative Finance - 14. Program  na świecie

 • Finanse, Inwestycje i rachunkowość - 18. Program  na świecie
 • International Economics – 1. Program w Europie Wschodniej 
 • Data Science – 1. Program w Europie Wschodniej  
 • Informatyka i Ekonometria – 1. Program w Europie Wschodniej   

pka.jpg

Pozytywna ocena instytucjonalna PKA. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uznało, że WNE UW realizuje strategię rozwoju spójną ze strategią Uczelni, uwzględniającą politykę zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, spełnia wymagania dotyczące konstrukcji, efektywności i doskonalenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także zapewnia właściwą jakość kształcenia na prowadzonych studiach doktoranckich i podyplomowych. Działalność prowadzona przez WNE UW spełnia kryteria jakościowe w stopniu uzasadniającym wydanie oceny pozytywnej. Uchwała nr 469/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej.


QS_ranking_logo.png

Uniwersytet Warszawski na 394. miejscu (na 1001) na świecie w rankingu QS World University Rankings.

W rankingu kierunkowym z 2020 roku ekonomia i ekonometria znalazły się na miejscach 251-300 na świecie. Sprawdź pełny raport o kierunkach UW według QS.

Więcej o QS World University Ranking

Quaquarelli Symmonds World University Ranking (QS) jest jednym z trzech najważniejszych rankingów na świecie, obok Times Higher Education World University Ranking (THE) oraz Academic Ranking of World Universities (ARWU, zw. rankingiem szanghajskim).

Uniwersytet Warszawski uplasował się w rankingu z 2020 roku na 394. miejscu na świecie na 1001 miejsc. UW wszedł do 33% najlepszych uczelni w tym rankingu. W zestawieniu 500 najlepszych uczelni na świecie oprócz UW sklasyfikowano także UJ, który zajął 411 miejsce.


THE_ranking.jpg

Uniwersytet Warszawski w pierwszej 600-tce uniwersytetów na świecie według THE World University Rankings. Uniwersytet Warszawski jako jedyna polska uczelnia wyższa znalazła się w pierwszej sześć setce najlepszych uczelni na świecie. 

Więcej o THE World University Ranking

Times Higher Education World University Ranking (THE)  jest jednym z trzech najważniejszych rankingów na świecie, obok Quaquarelli Symmonds World University Ranking (QS) oraz Academic Ranking of World Universities (ARWU, zw. rankingiem szanghajskim). Uniwersytet Warszawski uplasował się w rankingu z 2016 roku w pierwszej sześć setce uniwersytetów na świecie (na 978 miejsc). W rankingu znalazły się także inne polskie uczelnie: Politechnika Warszawska (501-600), AGH (601-800), Uniwersytet Jagielloński (601-800), UAM (801+), Politechnika Gdańska (801+), Uniwersytet Łódzki (801+), Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika (801+), Uniwersytet <Śląski (801+).


ARWU.png

UW jedną z dwóch polskich uczelni w tzw. rankingu szanghajskim: Academic Ranking of World Universities Top 500.


Oferta WNE UW

                   

Studia I stopnia

Możliwości:

 • Wybór kierunku/specjalności po 1. roku wspólnego programu. Rekrutacja na "Ekonomia; Finanse i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria" - tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (wieczorowy)
 • Studia po angielsku (Finance, International Investment and Accounting) - tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (wieczorowy)
 • Studia międzykierunkowe - tylko tryb stacjonarny (dzienny) 

Więcej

Studia podyplomowe

Studia II stopnia

Kierunki:

 • Ekonomia (międzynarodowa, przedsiębiorstwa) - studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)
 • Ekonomia (przedsiębiorczości) - studia niestacjonarne (zaoczne)
 • Finanse i Rachunkowość (finanse publiczne i podatki) - studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)
 • Informatyka i Ekonometria  - studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)
 • Data Science and Business Analictics - studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)
 • Quantitative Finance - studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)
 • International Economics - studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)

Więcej

Studia III stopnia

Kursy i szkolenia

                   

Nasi wykładowcy

Na WNE UW zajęcia prowadzą między innymi:

 • dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW - członek Zarządu NBP od 2015 r.
 • dr hab. Łukasz Hardt - członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2016–2022.
 • dr Maciej Jakubowski - wiceminister edukacji w latach 2012-2014
 • dr Tomasz Jeruzalski - członek Zarządu Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.
 • dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek - ekspertka Konfederacji Lewiatan
 • dr Mateusz Szczurek - minister finansów w latach 2013-2015
 • dr Robert Ślepaczuk - szef zespołu ilościowego zarządzania aktywami w Union Investment TFI S.A.

Znajdź dofinansowanie studiów

 

Nasi Absolwenci

    

Informacje dla niepełnosprawnych

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw