Kontakt z Biurem Rekrutacji

tel. 22 55 49 190

N*Gb@O]}%\hHS#t4BYsQfEwn]#[Aj/U2D?al=!@Bk}*6bY2\Nh[

 
 

WNE w rankingach

rzeczpospolita-logo.jpg

Studia ekonomiczne Uniwersytetu Warszawskiego są na pierwszym miejscu w Polsce, w Rankingu Studiów Ekonomicznych dziennika Rzeczpospolita (2019).

Więcej o rankingu Rzeczpospolitej
 
 • Uniwersytet Warszawski jest zdecydowanym liderem w kategorii "potencjał naukowy", na którą składają się liczba grantów otrzymanych w stosunku do wnioskowanych, liczba stopni naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych, liczba artykułów naukowych oraz środki przyznane na realizację projektów badawczych. 
 • Ważnym komponentem Rankingu jest umiędzynarodowienie -  twórcy rankingu podkreślili wysokie umiędzynarodowienie Wydziału Nauk Ekonomicznych, wyrażające się m.in. liczbą studentów cudzoziemców do liczby wszystkich studentów,
 • W najwyżej punktowanej kategorii rankingu - karier absolwentów – 40 procent udziału w końcowym wyniku rankingu, Uniwersytet Warszawski zajął I miejsce, w podkategorii „średnie zarobki Absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu” oraz „najwyższe średnie zarobki w relacji do średniego wynagrodzenia w powiatach ich zamieszkania”.

Wiceliderem zestawienia została w tym roku Politechnika Gdańska, na trzecim miejscu uplasował się Uniwersytet Łódzki.

Więcej informacji o rankingu znajduje się tutaj.


logoRSW.pngUniwersytet Warszawski znalazł się na drugim miejscu w Rankingu Uczelni Akademickich w Polsce z 2020 r. 

Kierunek "Ekonomia" prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych znalazł się na I miejscu w kraju, a "Finanse i Rachunkowość" na II pozycji, w rankingu kierunków studiów   magazynu Perspektywy 2020.

Więcej o rankingu uczelni wyższych oraz kierunków studiów magazynu „Perspektywy”


MNISW.jpgWydział Nauk Ekonomicznych posiada najwyższą kategorię naukową A+ przyznawaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czołowym instytucjom naukowym w Polsce. 

Więcej o Kategorii A+ od MNiSW

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, ciało opiniodawczo-doradcze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uznało na podstawie kompleksowej oceny jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej, że WNE UW przoduje wśród krajowych jednostek badawczych w kategorii nauk ekonomicznych. Oceniane instytucje otrzymać mogły: A+, A, B, C. Kategorię A+ otrzymało 4,7% instytucji badawczych w kraju i tylko 2,2% w dziedzinie nauk ekonomicznych.


eduniversal.jpgStudia magisterskie w języku angielskim WNE UW wśród najlepszych. Quantitative Finance 14. na świecie, Data ScienceInternational Economics oraz Informatyka i Ekonometria zostały uznane za najlepsze programy w Europie Wschodniej według rankingu z 2019 r. 

Więcej o Eduniversal

Studia magisterskie w języku angielskim prowadzone na WNE UW znalazły się w czołówce rankingu Eduniversal Best Masters and MBA Worldwide 2019, zorganizowanym przez francuską agencję ratingową specjalizującą się w edukacji.

Głównymi kryteriami oceny rankingowej są: prestiż programu studiów, wysokość wynagrodzenia absolwentów, opinie absolwentów oraz dziekanów wydziałów o takim samym profilu studiów. 

 • Quantitative Finance - 14. Program  na świecie

 • Finanse, Inwestycje i rachunkowość - 18. Program  na świecie
 • International Economics – 1. Program w Europie Wschodniej 
 • Data Science – 1. Program w Europie Wschodniej  
 • Informatyka i Ekonometria – 1. Program w Europie Wschodniej   

pka.jpgTrzy kierunki studiów prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW uzyskały prestiżowe Certyfikaty Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej nagrodziło łącznie 23 kierunki w Polsce, prowadzone przez 15 uczelni, spośród których 5 realizowanych jest przez jednostki Uniwersytetu Warszawskiego, i aż 3 przez nasz Wydział.

Więcej o Certyfikatach Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla WNE UWQS_ranking_logo.png

Uniwersytet Warszawski na 321. miejscu (na 1001) na świecie w rankingu QS World University Rankings.

W rankingu kierunkowym z 2020 roku ekonomia i ekonometria znalazły się na miejscach 251-300 na świecie. Sprawdź pełny raport o kierunkach UW według QS.

Więcej o QS World University Ranking

Quaquarelli Symmonds World University Ranking (QS) jest jednym z trzech najważniejszych rankingów na świecie, obok Times Higher Education World University Ranking (THE) oraz Academic Ranking of World Universities (ARWU, zw. rankingiem szanghajskim).

Uniwersytet Warszawski uplasował się w rankingu z 2020 roku na 394. miejscu na świecie na 1001 miejsc. UW wszedł do 33% najlepszych uczelni w tym rankingu. W zestawieniu 500 najlepszych uczelni na świecie oprócz UW sklasyfikowano także UJ, który zajął 411 miejsce.


THE_ranking.jpg

Uniwersytet Warszawski w pierwszej 600-tce uniwersytetów na świecie według THE World University Rankings. Uniwersytet Warszawski jako jedyna polska uczelnia wyższa znalazła się w pierwszej sześć setce najlepszych uczelni na świecie. 

Więcej o THE World University Ranking

Times Higher Education World University Ranking (THE)  jest jednym z trzech najważniejszych rankingów na świecie, obok Quaquarelli Symmonds World University Ranking (QS) oraz Academic Ranking of World Universities (ARWU, zw. rankingiem szanghajskim). Uniwersytet Warszawski uplasował się w rankingu z 2016 roku w pierwszej sześć setce uniwersytetów na świecie (na 978 miejsc). W rankingu znalazły się także inne polskie uczelnie: Politechnika Warszawska (501-600), AGH (601-800), Uniwersytet Jagielloński (601-800), UAM (801+), Politechnika Gdańska (801+), Uniwersytet Łódzki (801+), Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika (801+), Uniwersytet <Śląski (801+).


ARWU.png

UW jedną z dwóch polskich uczelni w tzw. rankingu szanghajskim: Academic Ranking of World Universities Top 500.


                   

 
 

                   

Nasi wykładowcy

Na WNE UW zajęcia prowadzą między innymi:

 • dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. ucz - członek Zarządu NBP od 2015 r.
 • dr hab. Łukasz Hardt, prof.ucz. - członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2016–2022.
 • dr hab. Maciej Jakubowskipodsekretarz stanu Ministerstwie Edukacji Narodowej w latach 2012–2014  
 • dr Tomasz Jeruzalski - członek Zarządu Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.
 • dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek - ekspertka Konfederacji Lewiatan
 • dr Mateusz Szczurek - minister finansów w latach 2013-2015
 • dr Robert Ślepaczuk - szef zespołu ilościowego zarządzania aktywami w Union Investment TFI S.A.

Znajdź dofinansowanie studiów

 

Nasi Absolwenci

    

Informacje dla niepełnosprawnych

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw