Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.
Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.

                   

WNE w rankingach

rzeczpospolita-logo.jpg

Nasz Wydział zajął pierwsze miejsce w Rankingu Wydziałów Ekonomicznych Rzeczpospolitej.

Więcej o rankingu Rzeczpospolitej
 • WNE okazało się bezkonkurencyjne w obszarze jakości kadry dydaktycznej. Doceniono, że naukowcy z najwyższymi stopniami naukowymi bezpośrednio angażują się w prace studentów i poświęcają im dużo uwagi i czasu.
 • WNE otrzymało również najwyższą ocenę w kategorii "potencjał naukowy", na którą składały się ocena parmetryczna MNiSW, skuteczność w pozyskiwaniu grantów i liczba publikacji naukowych.
 • Ważnym komponentem Rankingu jest umiędzynarodowienie - liczba zagranicznych studentów i wykładowców oraz liczba studentów wyjeżdżających na stypendia zagraniczne. WNE jest najlepszy również pod tym względem.

W załączeniu komplet materiałów na temat rankingu. Kolejne miejsca w rankingu zajęły Wydział Zarządzania UW i Wydział Ekonomicznych UG.


MNISW.jpgW 2017 WNE UW ponownie otrzymało kategorię naukową A+ przyznawaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czołowym instytucjom naukowym w Polsce. 

Więcej o Kategorii A+ od MNiSW

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, ciało opiniodawczo-doradcze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uznało na podstawie kompleksowej oceny jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej, że WNE UW przoduje wśród krajowych jednostek badawczych w kategorii nauk ekonomicznych. Oceniane instytucje otrzymać mogły: A+, A, B, C. Kategorię A+ otrzymało 4,7% instytucji badawczych w kraju i tylko 2,2% w dziedzinie nauk ekonomicznych.


eduniversal.jpgStudia magisterskie w języku angielskim WNE UW wśród najlepszych. Quantitative Finance 19. na świecie, International Economics 1. w Europie Wschodniej według rankingu z 2016 roku. 

Więcej o Eduniversal

Studia magisterskie w języku angielskim prowadzone na WNE UW znalazły się w czołówce rankingu Eduniversal Best Masters and MBA Worldwide 2015, zorganizowanym przez francuską agencję ratingową specjalizującą się w edukacji. Uniwersytet Warszawski uzyskał 4 na 5 tzw. palmes of excellence. Głównymi kryteriami oceny rankingowej są: prestiż programu studiów, wysokość wynagrodzenia absolwentów, opinie absolwentów oraz dziekanów wydziałów o takim samym profilu studiów. 

 • International Economics - prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW - 1. miejsce w Europie Wschodniej w kategorii Top 200 Best Masters in Economics (w roku 2014/2015 - 2. miejsce, w roku 2013/2014 - 3. miejsce)
 • Quantitative Finance - prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW - 19. miejsce na świecie (w rankingu 2014/2015 miejsce 20, w rankingu 2013/2014 miejsce 23.) w kategorii Top 100 Best Masters in Financial Markets Global Ranking;

wprost-logo.jpgUniwersytet Warszawski na trzecim miejscu w Polsce w ogólnym rankingu Wprost oraz na drugim w rankingu "Ekonomia, finanse i rachunkowość" z 2016. Ranking koncentruje się na opinii pracodawców o absolwentach uczelni. Dowiedz się więcej.


pka.jpg

Pozytywna ocena instytucjonalna PKA. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uznało, że WNE UW realizuje strategię rozwoju spójną ze strategią Uczelni, uwzględniającą politykę zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, spełnia wymagania dotyczące konstrukcji, efektywności i doskonalenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także zapewnia właściwą jakość kształcenia na prowadzonych studiach doktoranckich i podyplomowych. Działalność prowadzona przez WNE UW spełnia kryteria jakościowe w stopniu uzasadniającym wydanie oceny pozytywnej. Uchwała nr 469/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej.


QS_ranking_logo.png

Uniwersytet Warszawski na 366. miejscu (na 916) na świecie w rankingu QS World University Rankings.

W rankingu kierunkowym z 2017 roku ekonomia i ekonometria znalazły się na miejscach 301-350 na świecie. Sprawdź pełny raport o kierunkach UW według QS.

Więcej o QS World University Ranking

Quaquarelli Symmonds World University Ranking (QS) jest jednym z trzech najważniejszych rankingów na świecie, obok Times Higher Education World University Ranking (THE) oraz Academic Ranking of World Universities (ARWU, zw. rankingiem szanghajskim). Uniwersytet Warszawski uplasował się w rankingu z 2016 roku na 366. miejscu na świecie na 916 miejsc. W rankingu znalazły się także inne polskie uczelnie: Uniwersytet Jagielloński (431-440), Politechnika Warszawska (601-650), Uniwersytet Łódzki (701+), Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika (701+), Uniwersytet Wrocławski (701+).


THE_ranking.jpg

Uniwersytet Warszawski w pierwszej 600-tce uniwersytetów na świecie według THE World University Rankings. Uniwersytet Warszawski jako jedyna polska uczelnia wyższa znalazła się w pierwszej sześć setce najlepszych uczelni na świecie. 

Więcej o THE World University Ranking

Times Higher Education World University Ranking (THE)  jest jednym z trzech najważniejszych rankingów na świecie, obok Quaquarelli Symmonds World University Ranking (QS) oraz Academic Ranking of World Universities (ARWU, zw. rankingiem szanghajskim). Uniwersytet Warszawski uplasował się w rankingu z 2016 roku w pierwszej sześć setce uniwersytetów na świecie (na 978 miejsc). W rankingu znalazły się także inne polskie uczelnie: Politechnika Warszawska (501-600), AGH (601-800), Uniwersytet Jagielloński (601-800), UAM (801+), Politechnika Gdańska (801+), Uniwersytet Łódzki (801+), Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika (801+), Uniwersytet <Śląski (801+).


ARWU.png

UW jedną z dwóch polskich uczelni w tzw. rankingu szanghajskim: Academic Ranking of World Universities Top 500.


logoRSW.pngUniwersytet Warszawski prowadzi najlepsze studia w Polsce według Perspektyw. Uniwersytet Warszawski zdobył w 2016 roku 1. miejsce w rankingu uczelni akademickich w Polsce. 

Oferta WNE UW

                   

Studia I stopnia

Możliwości:

 • Wybór kierunku/specjalności po 1. roku wspólnego programu. Rekrutacja na "Ekonomia; Finanse, Inwestycje i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria" - tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (wieczorowy, płatny)
 • Studia po angielsku (Finance and International Investment) - tylko tryb stacjonarny (dzienny, płatny) 
 • Studia międzykierunkowe - tylko tryb stacjonarny (dzienny) 

Więcej

Studia podyplomowe

Studia II stopnia

Kierunki:

 • Ekonomia (międzynarodowa, przedsiębiorstwa, przedsiębiorczości, International Economics)
 • Finanse, Inwestycje i Rachunkowość (finanse publiczne i podatki, Quantitative Finance)
 • Informatyka i Ekonometria (Data Science)

Więcej

Studia III stopnia

Kursy i szkolenia

                   

Nasi wykładowcy

Na WNE UW zajęcia prowadzą między innymi:

 • dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW - członek Zarządu NBP od 2015 r.
 • dr hab. Łukasz Hardt - członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2016–2022.
 • dr Maciej Jakubowski - wiceminister edukacji w latach 2012-2014
 • dr Tomasz Jeruzalski - członek Zarządu Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.
 • dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek - ekspertka Konfederacji Lewiatan
 • dr Mateusz Szczurek - minister finansów w latach 2013-2015
 • dr Robert Ślepaczuk - szef zespołu ilościowego zarządzania aktywami w Union Investment TFI S.A.

Znajdź dofinansowanie studiów

 

Nasi Absolwenci

    

Informacje dla niepełnosprawnych

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw