Paweł Bochniarz

bochniarz.jpg

Rok ukończenia studiów:
1995
Obecnie zajmowane stanowisko:
Marketing and Business Development Director at PwC Polska
Praca magisterska:
Tytuł pracy: Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu a Rolnictwo Meksyku
Promotor: dr Jarosław Pietras
Przebieg kariery zawodowej:
  • od 01.2008 – członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera RP
  • 1995-obecnie IDEA! Management Consulting, Prezes Zarządu
  • 1993-1995 Take it Doradztwo Personalne, Prezes Zarządu
Osiągnięcia:
  • 2005, współautor z K. Gugałą książki „Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego firm”, wyd. Poltext
  • 2008, Koordynator projektu „Raport o kapitale intelektualnym Polski”,
    www.innowacyjnosc.gpw.pl/kip
Absolwent o sobie:

Kiedy rozpoczynałem studia w r. 1989 zdecydowałem się studiować matematykę, i dopiero na drugim roku studiów przeniosłem się na Długą. Uważam, że była to trafna decyzja, która umożliwiała mi głębsze poznanie podstaw analizy matematycznej i algebry liniowej, a także przeczekanie trudnego okresu przejściowego, kiedy poprzedni system polityczny ustępował stopniowo pola demokracji rynkowej, co znajdowało też odzwierciedlenie w zmianach w programie nauczania na WNE. Było dla mnie ważne, że nie musiałem, tak jak starsi koledzy uczyć się ekonomii politycznej, a mogłem pracować na zachodnich podręcznikach mikro- i makroekonomii. Szczególnie dobrze wspominam zajęcia z dr Kubielasem i dr Pietrasem - moim późniejszym promotorem. Pasjonujące było poznawanie mechanizmów gospodarki międzynarodowej, której częścią stawała się Polska.
Bardzo cenne było coraz większe otwieranie się WNE na wiedzę pracowników akademickich z Zachodu. WNE był wówczas jednym z niewielu wydziałów UW, gdzie wybrane seminaria prowadzone były przez zachodnich wykładowców, według nowoczesnych programów. Z drugiej strony, czas przełomu politycznego stwarzał naturalne pole dla aktywności społecznej i politycznej organizacji studenckich. Ja wybrałem NZS, mniej aktywny na WNE niż chociażby AIESEC, ale w większym stopniu partycypujący w debacie politycznej, szalenie wówczas ważnej.
Dziś myślę o sobie, z pewną dozą humoru, jako o ekonomiście „wierzącym, acz nie praktykującym”. Moja działalność w NZS – m.in. organizacja pierwszych w Polsce targów pracy dla studentów, biura pośrednictwa pracy dla absolwentów uczelni warszawskich, pchnęła mnie w stronę kariery doradczej. Od 14 lat zajmuję się zagadnieniami kapitału ludzkiego doradzając organizacjom w sektorze prywatnym i publicznym.
WNE dało mi dobry start w życiu zawodowym, gdybym miał dziś decydować o wyborze kierunku studiów, pewnie ponownie trafiłbym na Długą.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw