Michał Herbst

herbst.jpg

Rok ukończenia studiów:
1997
Obecnie zajmowane stanowisko:
Adiunkt w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG)
Praca magisterska:
Tytuł pracy: Strategie rozwoju lokalnego jako element transformacji gospodarczej w Polsce
Promotor: prof. Michał Gmytrasiewicz
Przebieg kariery zawodowej:
  • od 1998 asystent w EUROREG UW
  • w 2002 r. doktorat na WNE UW
  • styczeń-grudzień 2003 – stypendysta Universita degli Studi di Trieste
  • od 2004 do dziś adiunkt w EUROREG UW
  • od 2008 r. członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów RP  
Osiągnięcia:
  • Granty badawcze Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Grant CERGE-EI w Pradze
  • Stypendium rektorskie
  • Nagroda Rektora za publikację.
  • Artykuły w wydawnictwach polskich i zagranicznych
Absolwent o sobie:

Moje studiowanie (1992-1997) przypadło na raczej burzliwy okres dla wydziału, który, jak cały kraj, gwałtownie się zmieniał. Mimo to, a może właśnie dlatego, studiowało się świetnie. Miałem szczęście spotkać wielu zdolnych i ciekawych ludzi, z niektórymi z nich  współpracuję. także obecnie. Było też dużo - czasem za dużo – dobrej zabawy.
Wspaniała rzeczą w studiowaniu ekonomii, jest to, że nie ogranicza ona zainteresowań studentów do wąskich, wyspecjalizowanych ścieżek, a raczej oferuje narzędzia potrzebne do rozumienia wielu aspektów współczesnego świata – czasem pozornie z ekonomią nie związanych. Dla wszystkich, którzy uważają że najciekawsze dzieje się między dziedzinami wiedzy ekonomia jest wyborem optymalnym.   
Wykładowcami, którzy zrobili na mnie w tamtym czasie największe wrażenie byli profesor Stanisław Wellisz, gościnnie wykładający wtedy na WNE makroekonomię, a także profesor Jacek Kochanowicz  - świetny historyk gospodarki.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw