Kaja Golonkiewicz-Rybska, zatrudniona w KPMG

rybska.jpg1. Jakiego typu decyzje musi Pani podejmować w pracy?

W pracy przygotowuję dokumentację, tworzę analizy porównawcze i wykonuję testy racjonalności. Aby wykonywać to jak najlepiej, niezbędne są umiejętności analityczne, umiejętność oceny czy dane przedstawione przez klienta są zgodne z rzeczywistością i obowiązującymi normami. Niejednokrotnie należy ocenić czy dane rozbieżności są na tyle istotne by poddać je dalszej analizie.

2. Czy studia na Uniwersytecie Warszawskim są przydatne w pracy?

Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości nabyta w trakcie studiów licencjackich jest dobrą bazą do wykonywania mojej pracy, jednakże wymaga znacznego poszerzenia. Niestety rzadko znajduję zastosowanie dla pozostałej wiedzy nabytej przeze mnie w toku studiów. Mam jednak nadzieję, że praktyka, którą teraz nabywam pozwoli mi w przyszłości na podjęcie pracy, która pozwoli na wykorzystanie, chociaż niektórych teoretycznych umiejętności nabytych podczas studiów na WNE UW.

3. Jakie przedmioty ze studiów na WNE UW okazały się najbardziej przydatne?

W dotychczasowej pracy przydatne były Research Seminar – przedmiot, dzięki któremu nabyłam łatwość posługiwania się językiem angielskim w piśmie, Rachunkowość, Financial Statement Analysis, jak również w mniejszym stopniu Corporate Finance, czy Theory of Finance.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw