Wybory uzupełniające do Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse

12 marca 2021

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia, że w dniu 30 marca 2021 roku (wtorek) odbędą się wybory uzupełniające do Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse w grupie profesorów i doktorów habilitowanych. Wybory odbędą się z wykorzystaniem systemu Ankieter. Szczegółowe informacje techniczne zostaną podane 26 marca.

Prosimy o zgłaszanie kandydatów do Rady Naukowej Dyscypliny do 25 marca 2021 r. drogą mailową na adres: -k]`T'K~&^Mp+rIxvg]#[sMABkz6d2TEylW?%gT z tytułem maila WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RN DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE.

Można zgłaszać własne kandydatury oraz kandydatury innych osób, po powiadomieniu ich i uzyskaniu ich zgody. Zgłaszającymi i zgłaszanymi muszą być osoby z tej samej grupy. Kandydatami mogą być osoby wskazujące Uniwersytet Warszawski jako podstawowe miejsce pracy oraz deklarujące przynależność do dyscypliny Ekonomia i Finanse.

 

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej,

dr hab. Marcin Gruszczyński

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej WNE UW

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw