Warunki oraz regulamin konkursu MINIATURA 2

23 lutego 2018

 Po kilkumiesięcznych dyskusjach dotyczących warunków przeprowadzania kolejnej edycji konkursu MINIATURA, uchwałą nr 4/2018 określono warunki oraz regulamin konkursu MINIATURA 2 na działania naukowe. Członkowie Rady NCN zwrócili uwagę, że podstawowym celem programu MINIATURA jest finansowe wsparcie aktywności naukowej służącej przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. 

Uzgodniono, że w ramach konkursu MINIATURA 2 badacze ze stopniem naukowym doktora będą mogli starać się o finansowanie: badań wstępnych, badań pilotażowych, kwerend, staży naukowych, wyjazdów konferencyjnych, wyjazdów badawczych albo konsultacyjnych.

Rada zdecydowała, że nakład finansowy MINIATURY 2 będzie wynosić 20 mln zł. Ogłoszenie konkursu zaplanowano w kwietniu br.

UCHWAŁA NR 4/2018 RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków  na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 2 na działanie naukowe

ZMIANY W REGULAMINIE MINIATURA 2:

UCHWAŁA NR 11/2018 RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI  z dnia 8 lutego 2018 r.  w sprawie zmiany warunków i regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 2  na działanie naukowe

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw