Studia Ekonomiczne UW na I miejscu w rankingu dziennika „Rzeczpospolita”

13 grudnia 2019

18 grudnia 2019 r. zostały ogłoszone szczegółowe wyniki Rankingu Uczelni i Studiów Ekonomicznych dziennika „Rzeczpospolita”, z udziałem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studia ekonomiczne na Uniwersytecie Warszawskim zwyciężyły w rankingu studiów ekonomicznych, prowadzonych przez uczelnie nieekonomiczne. Wiceliderem zestawienia została w tym roku Politechnika Gdańska, na trzecim miejscu uplasował się Uniwersytet Łódzki.

Ranking uczelni i studiów ekonomicznych „Rzeczpospolitej”, którego partnerem merytorycznym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, bazuje na danych z ogólnopolskiego Systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA) oraz zestawieniach z systemu POL-on, czyli Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Uniwersytet Warszawski jest zdecydowanym liderem pod względem potencjału naukowego, na który składają się:

  • liczba grantów otrzymanych w stosunku do wnioskowanych dla konkursów Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • liczba stopni naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych
  • liczba artykułów naukowych z listy A, B i C 
  • oraz środki przyznane na realizację projektów badawczych. 

Studia ekonomiczne Uniwersytetu zostały także wysoko ocenione w pozostałych trzech kategoriach rankingu: kariery absolwentów, jakości nauczania oraz umiędzynarodowienia jednostek.

W najwyżej punktowanej kategorii rankingu - karier absolwentów – 40 procent udziału w końcowym wyniku rankingu, Uniwersytet Warszawski zajął I miejsce, spośród 23 ocenianych uczelni, w podkategorii „średnie zarobki Absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu” - 4539,30 zł oraz „najwyższe średnie zarobki w relacji do średniego wynagrodzenia w powiatach ich zamieszkania”.

W kategorii  ‘Umiędzynarodowienie’, twórcy rankingu podkreślili  wysokie umiędzynarodowienie Wydziału Nauk Ekonomicznych, wyrażające się m.in. liczbą studentów cudzoziemców do liczby wszystkich studentów.

W 2019 r. roku nastąpiła zmiana metodologii rankingu. W 2017 oraz 2018 r., kiedy oceniane były wydziały ekonomiczne, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zwyciężał w zestawieniach najlepszych wydziałów ekonomicznych. W bieżącym roku, ranking obejmował uczelnie ekonomiczne oraz uczelnie nieekonomiczne, oferujące najlepszą edukację z zakresu ekonomii. Zmiana podyktowana była zapisami Konstytucji dla Nauki, która stanowi, iż kierunki studiów są przypisane nie do wydziałów, a do szkół wyższych. Studia ekonomiczne Uniwersytetu Warszawskiego są reprezentowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Wydział Zarządzania UW.

Przedstawiciele najlepszych szkół wyższych podczas uroczystości w redakcji „Rzeczpospolitej” odebrali pamiątkowe dyplomy i wzięli udział w debacie o przyszłości edukacji ekonomicznej w Polsce. Uniwersytet Warszawski reprezentowała prof. ucz. dr hab. Katarzyna Kopczewska, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Więcej informacji znajduje się na stronie dziennika "Rzeczpospolita".  (12.12.2019 r.)

fot.jpg

Fot. Robert Gardziński, Fotorzepa

Na zdj. od lewej: wręczający dyplomy: Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Sebastian Skuza i prezes CFA Society, prof. Krzysztof Jajuga oraz reprezentanci nagrodzonych uczelni: prof. Katarzyna Kopczewska – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Jacek Prokop – Prorektor ds. współpracy z zagranicą Szkoły Głównej Handlowej, prof. Jan Szambelańczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, prof. Robert Tomanek – JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw