Projekt „Mazowiecki Uniwersytet Młodzieżowy”

10 grudnia 2019

Wydział Nauk Ekonomicznych serdecznie zaprasza szkoły średnie do udziału w kolejnej turze rekrutacji do projektu „Mazowiecki Uniwersytet Młodzieżowy", realizowanego przy wsparciu z funduszy Unii Europejskiej.

„Mazowiecki Uniwersytet Młodzieżowyto 30 godzinny kurs z zagadnień finansowych, przedsiębiorczości i krytycznego myślenia skierowany do uczniów szkół średnich.

Udział w szkoleniach jest dla młodzieży bezpłatny. Dodatkowo, uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW oraz zorganizowany zostanie dla nich transport (dotyczy szkół oddalonych od Warszawy o ponad 30 km).

Każdy uczeń ma możliwość wzięcia udziału w 3 modułach szkoleń po 10 godzin dydaktycznych:
•       Financial Literacy (zagadnienia finansowe) – 2 moduły po 5 godzin;
•       Przedsiębiorczość – 2 moduły po 5 godzin;
•       Krytyczne myślenie – 2 moduły po 5 godzin.

Moduł I –  Financial literacy (zagadnienia finansowe)

Zajęcia obejmują zagadnienia z arytmetyki i podstaw matematyki finansowej. Podczas zajęć duży nacisk zostanie położony na zagadnienia i modele z psychologii ekonomicznej (szczególnie finansowej) oraz terminologię angielską prezentowanych zagadnień. W zajęciach zostanie wykorzystany arkusz kalkulacyjny.  Zajęcia przewidują, poza prezentacją wykładowcy i dyskusją moderowaną, podejście eksperymentalne oraz dużo pracy indywidualnej i grupowej uczniów. 

Moduł II –  Przedsiębiorczość

Zajęcia są adresowane do młodzieży, która chce odkryć i rozwijać w sobie talent przedsiębiorczości. Uczestnicy szkolenia przekonają się, że bycie przedsiębiorczym to nie tylko zakładanie i prowadzenie firmy, ale również umiejętności, wiedza i postawy, które umożliwiają tworzenie nowych rzeczy i podejmowanie wyzwań. Kompetencje potrzebne nie tylko przedsiębiorcom, ale wszystkim aktywnym ludziom, którzy chcą mieć wpływ na swoje życie i otoczenie. Program realizowany będzie m.in. w formie ćwiczeń grupowych i dyskusji, z wykorzystaniem gier i materiałów multimedialnych.

Moduł III–  Krytyczne myślenie

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny i obejmują elementy historii, psychologii, logiki i statystyki. W trakcie zajęć duży nacisk zostanie położony na zapoznanie uczestników kursu z angielskimi słowami i terminami, związanymi z problematyką krytycznego analizowania rzeczywistości. Podczas zajęć uczestnicy będą analizować materiały wideo oraz fragmenty artykułów prasowych i internetowych. Będą również pracować nad zlecanymi zadaniami w grupach. 

W pierwszej edycji projektu biorą udział uczniowie ze szkół:

 • XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego
 • LXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 • XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego
 • XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego
 • XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego
 • 2. Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Jasienicy z Oddziałami Międzynarodowymi STO
 • XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego
 • VII Liceum Ogólnokształcącego im. Słowackiego
 • XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Miquela de Cervantesa.

REKRUTACJA

 • W etapie wstępnym rekrutacji - zainteresowana szkoła wypełnienia formularz zgłoszeniowy (prosimy pamiętać o wskazaniu Opiekuna Projektu oraz listy uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie).
 • Skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego Szkoły należy wysłać drogą mailową na adres: nIDPloTZ=4acV[CNu_Y]#[\/47N+LIzAW[_A~D~PF
 • Szkoły, które prześlą formularz zgłoszeniowy zostaną poproszone o wybranie terminów szkoleń.
 • Kolejnym etapem rekrutacji jest zebranie od uczniów wypełnionych i podpisanych formularzy zgłoszeniowych.
 • Następnie uczestnicy otrzymają link do elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który umożliwi wygenerowanie uzupełnionego wzoru umowy do wydruku.
 • Na dalszym etapie rekrutacji szkoły zostaną poproszone o podpisanie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz o przesłanie oryginałów formularzy zgłoszeniowych oraz umów szkoleniowych wraz z załącznikami.

Zajęcia są organizowane we wtorki, środy i czwartki w godzinach porannych (godz. 8.30 – 12.45) lub popołudniowych (godz. 13.15 – 17.30) w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Długa 44/50 w Warszawie, w pobliżu stacji metra Ratusz-Arsenał).

O dostępności terminów decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu: nIDPloTZ=4acV[CNu_Y]#[\/47N+LIzAW[_A~D~PF

Kierownikiem Projektu jest dr Agnieszka Różycka.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  (program „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”) nr umowy: POWR.03.01.00-00-U185/17-00,  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

MUM.jpg

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw