Prestiżowy grant ERC - European Research Council realizowany na WNE UW

24 stycznia 2020

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) od 2008 roku przyznaje granty na przełomowe badania prowadzone na terenie Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych. Na liście zdobywców tegorocznych Consolidator Grant znalazło się 301 naukowców z całej Europy, którzy na realizację swoich badań otrzymają łącznie 600 mln euro.

Wśród nagrodzonych znalazła się  dr hab. Anna Matysiak, której projekt „LABFER: Globalizacja i zmiany w rynku pracy a płodność” dotyczy wpływu cyfryzacji, globalizacji i automatyzacji na kwestię posiadania dzieci. Projekt będzie realizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i jest jednym z dwóch realizowanych w Polsce.

Korelacja między pracą 2.0 a wskaźnikiem urodzeń była jak dotąd słabo zauważana w badaniach. Zamierzeniem nowatorskiego projektu dr hab. Anny Matysiak jest zbadanie tej relacji w krajach OECD. Laureatka konkursu chce udzielić odpowiedzi na pytanie czy zachodzące zmiany na rynku pracy, przejawiające się wzrostem elastyczności czasu i miejsca pracy z jednej strony i rosnącą niestabilnością zatrudnienia i wymaganiami wobec pracowników z drugiej strony, przekładają się na decyzje o posiadaniu dzieci oraz czy polityka rodzinna i polityka rynku pracy mogą złagodzić negatywne skutki tych zmian na formowanie i rozwój rodzin. Zespół pod kierunkiem dr hab. Anny Matysiak będzie także badać, czy zwiększające się nierówności na rynku pracy między osobami o wyższych i niższych kwalifikacjach, wynikające m.in. z automatyzacji prac rutynowych, prowadzą do wzrostu nierówności w szansach na posiadanie rodziny. Szczegółowy opis projektu dostępny jest tutaj.

Działalność naukowa dr hab. Anny Matysiak koncentruje się wokół analiz współzależności procesów demograficznych i społeczno-ekonomicznych, w szczególności analizy powiązań pomiędzy procesem formowania i rozpadu rodzin a aktywnością zawodową i statusem społeczno-ekonomicznym ludności, kulturowymi rolami płci, jakością życia oraz polityką rodzinną.

Serdecznie gratulujemy!

Loading the player...

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw