Praca w projekcie badawczym

4 czerwca 2019

Nazwa jednostki: Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski

Nazwa stanowiska: stypendysta

Wymagania:

  • obecni studenci studiów doktoranckich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, preferowani absolwenci kierunku ekonomia oraz osoby zainteresowane karierą naukową
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
  • doświadczenie w pisaniu prac naukowych w języku angielskim
  • zainteresowanie wykorzystaniem geografii w badaniach ekonomicznych lub modelowaniem makroekonomicznym wykorzystującym modele równowagi ogólnej
  • zainteresowanie rozwojem regionalnym
  • doświadczenie w zakresie pracy z oprogramowaniem statystycznym na przynajmniej średniozaawansowanym poziomie - Stata (alternatywnie R)
  • umiejętność pracy indywidualnej i w zespole

Opis zadań:

Do zadań stypendysty będzie należało zbieranie danych, ich analiza i przygotowanie publikacji w czasopismach naukowych. Praca będzie wykonywana w ramach projektu: „Modelowanie wpływu dużych projektów infrastrukturalnych na rozwój regionalny”.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS 6

Termin składania ofert: 17 czerwca 2019 roku, godz. 23:59

Forma składania ofert: elektronicznie

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe: 1000 PLN/miesięcznie finansowane przez nie dłużej niż 18 miesięcy (zaangażowanie 1-2 dni w tygodniu). Co 6 miesięcy nastąpi ocena jakości pracy i podjęta decyzja o ewentualnym przedłużeniu stypendium. Liczba stanowisk: 2.

Dodatkowe informacje:

Kandydaci proszeni są o przesłanie poniższych dokumentów:

  • życiorys oraz list motywacyjny
  • dane kontaktowe opiekuna naukowego, który mógłby wystawić opinię na temat kandydata
  • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883);

Zgłoszenia i pytania proszę przesyłać do kierownika projektu, dr hab. Bartłomieja Rokickiego, na adres mailowy: 73hs/R&x+e8ZU~0O#yo[Du]#[t$X_s2obG]%@^t'Xk^ed1b

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw