Organizacja roku akademickiego 2021/2022

20 września 2021

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

Zgodnie z Zarządzeniem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Alojzego Z. Nowaka w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/22, uprzejmie informujemy, że:

  • Kształcenie na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi się w trybie stacjonarnym.
  • Na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia prowadzonych w formie stacjonarnej wybrane, a na studiach prowadzonych w formie niestacjonarnej – nawet wszystkie zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w trybie zdalnym. Wykaz zajęć, które będą prowadzone w trybie zdalnym zostanie ogłoszony do 30 września 2021.
  • Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się oraz egzaminy dyplomowe prowadzone są w trybie stacjonarnym.
  • Konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich powinny odbywać się w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego. W uzasadnionych przypadkach mogą odbywać się zdalnie.
  • Uczestnicy zajęć dydaktycznych oraz egzaminów i zaliczeń kończących zajęcia odbywanych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. O możliwości odkrycia ust i nosa decyduje osoba prowadząca zajęcia, egzamin lub zaliczenie.
  • Studenci i doktoranci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w trybie stacjonarnym, mogą złożyć wniosek o przyznanie indywidualnego trybu kształcenia.

Pełen tekst Zarządzenia jest dostępny na stronie.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw