Czy pandemia COVID-19 wpłynęła na poparcie dla Unii Europejskiej?

16 lipca 2021

Z wielką radością informujemy, że dr hab. Michał Krawczyk, prof. ucz. z naszego Wydziałureprezentujący Uniwersytet Warszawski będzie realizował europejski grant COVIDEU.

Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Uniwersytet Warszawski, London School of Economics, Uniwersytet Amsterdamski oraz Uniwersytet Pompeu Fabra, otrzymało wsparcie w wysokości 1,5 mln EURO na projekt badawczy COVIDEU, realizowany w ramach grantu „Challenges for Europe” Fundacji Volskwagena.

Nagrodzony projekt ma na celu zbadanie, w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na postawy eurosceptyczne, solidarność z innymi Europejczykami oraz wyniki wyborcze partii eurosceptycznych.

Badacze wychodząc z założenia, że nastawienie do instytucji unijnych oraz samej organizacji Unii Europejskiej jest kształtowane na szczeblu krajowym przede wszystkim przez partie rządzące oraz inne partie polityczne, a także przekaz mediów, sformułowali plany badawcze skupione wokół trzech głównych pytań:

1. W jaki sposób krajowe i unijne strategie walki z pandemią wpłynęły na postawy eurosceptyczne, solidarność europejską i wyniki partii eurosceptycznych?

2. Jaki wpływ na postawy pro- lub anty-unijne miał sposób działania rządów, partii politycznych, ruchów społecznych?

3. W jaki sposób przekazy medialne oraz rozpowszechniane „fake newsy” wpłynęły na poparcie społeczne dla UE?

Aby odpowiedzieć na te pytania, interdyscyplinarny zespół naukowców z czołowych uczelni, reprezentujących politologię, socjologię oraz ekonomię zastosuje oryginalne podejście łączące m.in. dane ankietowe, obserwacyjne oraz eksperymenty terenowe.

 Konsorcjum projektowe reprezentują:

  • Prof. Heike Kluever  - Humboldt University Berlin
  • Prof. Sara Hobolt  - London School of Economics,
  • Prof. Theresa Kuhn - Uniwersytet Amsterdamski,
  • Dr Toni Rodon  - Uniwersytet Pompeu Fabra oraz
  • Prof. Michał Krawczyk  - Uniwersytet Warszawski.

Serdecznie gratulujemy!

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw