Bezpłatne kursy WNE UW

19 stycznia 2021

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnych kursów oferowanych przez Wydział Nauk Ekonomicznych w ramach programu „Trzecia Misja Uczelni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferta obejmuje następujące kursy:

  • Matematyka ekonomii - dla uczniów 7. i 8. klas szkół podstawowych. Zajęcia obejmują wybrane praktyczne zastosowania matematyki w analizie danych ekonomicznych i podejmowaniu decyzji w oparciu o te dane. Ich głównym celem jest rozwój wiedzy i kompetencji uczniów w zakresie rozumienia wybranych zagadnień matematycznych i finansowych), wraz z elementami makroekonomii na bazie opracowanego nowatorskiego programu dydaktycznego.
  • Warsztaty ekonomii eksperymentalnej "Pogromcy mitów ekonomicznych" - dla młodzieży w wieku 15-19 lat. Celem zajęć jest wykazanie przydatności analizy ekonomicznej w naukach społecznych i w codziennym życiu. Kurs opiera się na metodach ekonomii eksperymentalnej. Uczestnictwo w eksperymentach on-line pozwala zrozumieć, jak działa ekonomia. Druga część kursu to wykłady, które objaśnią mechanizmy eksperymentu.
  • Akademia umiejętności menedżerskich - cykle szkoleniowe dla osób powyżej 18. roku życia, będących pracownikami przedsiębiorstw, jednostek sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych, pełniących funkcje kierownicze lub przygotowujących się do ich objęcia. Szkolenie dotyczy 4 obszarów kompetencji związanych z umiejętnościami kierowniczymi: Komunikacja i negocjacje; Zarządzanie kapitałem ludzkim; Zarządzanie pracą zespołu; Zarządzanie strategiczne, tworzenie i realizacja planów.
  • Kurs sprawozdawczości finansowej - dla osób powyżej 18. roku życia, aktywnych zawodowo, niepracujących bądź chcących zmienić pracę. Celem kursu jest rozwój kompetencji uczestników w obszarze przygotowania i opracowania dokumentów finansowych. Program szkolenia obejmuje szerokie i elastyczne podejście do problematyki sprawozdawczości finansowej, uwzględniające różne uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w tym odmienne strategie czy modele biznesowe.
  • Praktyczna szkoła innowacyjnej przedsiębiorczości - dla osób powyżej 18. roku życia, rozważających rozpoczęcie działalności gospodarczej bądź zaangażowanych w proces kierowania, zarządzania i tworzenia organizacji, chcących zdobyć i wykorzystywać wiedzę w zakresie budowania modeli biznesowych, budowania i wdrażania strategii oraz stymulowania innowacji w swoich organizacjach.
  • Angielski w miejscu pracy - dla osób powyżej 18. roku życia. Szkolenie dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem na rynku pracy w środowisku anglojęzycznym. Zajęcia obejmują 5 modułów tematycznych: Rekrutacja; Spotkania biznesowe; Telefonowanie i telekonferencje; Wystąpienia publiczne w języku angielskim oraz Angielski dla celów specjalnych.
  • Marketing inicjatyw lokalnych - dla osób powyżej 18. roku życia, realizujących projekty na rzecz tworzenia i promocji oferty związanej ze społecznością lokalną. Zajęcia są podzielone na 4 moduły tematyczne: Od produktu do marki – mechanizmy marketingu miejsc; Nowoczesne metody komunikacji w marketingu miejsc; Partnerstwo w marketingu miejsc; Event marketing, czyli jak wykorzystywać wydarzenia do realizacji celów marketingowych.
  • Kursy dla seniorów - z zakresu przedsiębiorczości i nauk ekonomicznych dla osób powyżej 50. roku życia. Szkolenie ma na celu aktywizację uczestników, z wykorzystaniem opracowanego programu kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych i przedsiębiorczości. Organizowane zajęcia mają charakter spotkań tematycznych, poświęconych różnym zagadnieniom ekonomicznym i psychologicznym.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu mailowego: jX%E_Vl`MZ$La'xb{HIt+SA]#[^Sm1L8[J#qx7G1nZ***j5D*

Aktualności dotyczące kursów są również umieszczane na stronie kursów na Facebooku.

ogólny.png

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw