lutego 11, 2020
stycznia 21, 2020
stycznia 16, 2020
grudnia 10, 2019
listopada 28, 2019
października 10, 2019
września 19, 2019
września 18, 2019
września 13, 2019
września 6, 2019
sierpnia 6, 2019
stycznia 26, 2019
stycznia 2, 2019
listopada 19, 2018
czerwca 28, 2018
Kristóf Gyódi, doktorant na WNE i analityk w DELab UW, o Uniwersytecie Warszawskim
marca 23, 2018
21 marca odbyła się uroczystość z okazji przyznania okresowych zwiększonych wynagrodzeń pracownikom naukowym i dydaktycznym, dzięki którym Uniwersytet rozwija się bardziej dynamicznie.
lutego 12, 2018
lutego 2, 2018
grudnia 20, 2017
Dr hab. Paweł Kaczmarczyk został nagrodzony w Kategorii Osoba oraz w kategorii Nagroda Publiczności. Gratulujemy!
listopada 30, 2017
Praca Małgorzaty Wrotek została napisana i obroniona pod kierunkiem dra hab. Pawła Kaczmarczyka. Gratulujemy!
października 11, 2017
maja 24, 2017
Partnerem merytorycznym konferencji jest WNE UW
marca 28, 2017
W 2016 roku prowadzono na WNE UW 58 projektów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych.
stycznia 12, 2017
Kolekcja Poczty Polskiej „Osiągnięcia polskiej nauki”
grudnia 20, 2016
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wręczył medale 200-lecia pracownikom UW, w tym pracownikom WNE.
listopada 26, 2016
Dziekan i Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych UW pragną serdecznie zaprosić wszystkich pracowników i doktorantów WNE UW na wydziałowe spotkanie świąteczne, które odbędzie 21 grudnia o godzinie 16:45 w łączniku.
listopada 22, 2016
listopada 22, 2016
Już 30.11
listopada 16, 2016
Gratulujemy
sierpnia 5, 2016
Propozycje wystąpień przyjmowane do 9 września!
sierpnia 2, 2016
Kolejny etap remontu lewego skrzydła WNE UW przy ul. Długiej 44/50 za nami.
czerwca 27, 2016
WNE otrzymuje najwięcej środków na pracownika.
czerwca 20, 2016
Relacja z II konferencji dydaktycznej "Unia Europejska i strefa euro - mechanizmy i wyzwania” (WNE UW, 10-11 czerwca 2016 r.)
maja 10, 2016
Dziewięć projektów naukowców z Wydziału otrzymało finansowanie. Gratulujemy!
maja 4, 2016
Zobacz galerię...
kwietnia 4, 2016
Komisja Konkursu ogłasza nabór wniosków DSM na projekty planowane do realizacji w 2016 roku.
marca 25, 2016
Studia cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem pracowników m.in. branży finansowej, telekomunikacyjnej, informatycznej, medycznej, badań rynkowych.
marca 18, 2016
Tytuł pracy: Efficacy of liberalization tools in demonopolizing the European gas industry
marca 4, 2016
Profesor Stanisław Wellisz był jednym z najbardziej znanych i uznanych w międzynarodowym środowisku naukowym ekonomistów polskiego pochodzenia.
marca 1, 2016
Konkursy o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych oraz a najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną.
lutego 19, 2016
Dr hab. Łukasz Hardt, Kierownik Katedry Ekonomii Politycznej WNE, oraz Kamil Zubelewicz, absolwent WNE, nowymi członkami Rady Polityki Pieniężnej.
lutego 17, 2016
Michał Ziembiński, doktorant WNE UW, jest jedynym do tej pory wykładowcą w Polsce, który zdał dwa egzaminy ACCA w ramach programu Academics Sitting Exams. Gratulujemy!
lutego 5, 2016
Jeden Uniwersytet Warszawski. Wiele historii. Opowiedz nam swoją.
stycznia 26, 2016
DELab UW oraz European and Mediterranean (EuroMed) Research Business Institute zapraszają na międzynarodową konferencję.
grudnia 28, 2015
Ekonomia z 13 punktami!
grudnia 20, 2015
Do udziału zapraszamy zwłaszcza seniorów (60+)!
grudnia 16, 2015
Dr Paweł Sakowski, dr Robert Ślepaczuk i Mateusz Wywiał zdobyli III miejsce w konkursie na referat naukowy na IV Kongresie Rynku Kapitałowego organizowanego przez KDPW i WZ UW.
listopada 30, 2015
Finał projektu naukowego dr Katarzyny Metelskiej-Szaniawskiej...
listopada 23, 2015
Tytuł pracy: Optymalizacja podatkowa w warunkach konkurencji podatkowej
listopada 19, 2015
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej naukowej publikacji książkowej z dziedziny bankowości i finansów.
listopada 19, 2015
Tytuł pracy - Rozwój teorii ryzyka finansowego. Interpretacje prawdopodobieństwa a pojęcia ryzyka i niepewności
listopada 18, 2015
Tytuł pracy - Korzyści z zatrudnienia: dekompozycja i wycena
listopada 17, 2015
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9, SONATA 9.
listopada 13, 2015
6 listopada 2015 r. w Pałacu Tyszkiewiczów Potockich odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Jerzego Wilkina.
października 20, 2015
października 5, 2015
Relacja z konferencji „Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej”
września 21, 2015
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia młodym wybitnym naukowcom.
września 7, 2015
4 września 2015 r. Narodowe Centrum Nauki po raz pierwszy zaprezentowało zestawienie aktywności grantowej wnioskodawców pod kątem współczynnika sukcesu, wysokości przyznanego finansowania oraz kategorii naukowej nadanej przez KEJN
września 4, 2015
Narodowy Bank Polski przygotował aplikację mobilną „Encyklopedia pojęć ekonomicznych”.
lipca 28, 2015
Konferencja WNE - Perspektywy rozwoju badań nad finansami sektora publicznego i prywatnego- Sulejów, 25-26 września
lipca 3, 2015
Warsaw International Economic Meeting, 10th annual conference, is being held at the University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences with CenEA (Co-financing institution). All economists, academics and non-academics alike, are invited to submit their unpublished analytical work or new research in all areas of economics.
lipca 3, 2015
W numerze: A. Cieślik, M. Czajkowski, A. Jędruchniewicz, R. Piwowarski, J. Wolszczak-Derlacz, M. Zięba. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.
maja 26, 2015
25 marca Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła uchwałę o powołaniu Zakładu Finansów Ilościowych, którego kierownikiem został dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński
maja 25, 2015
Finał projektu dra Łukasza Goczka finansowanego ze środków NCN. Wyniki badań przeprowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego wskazują, że powszechne stwierdzenia o utracie niezależności w dziedzinie polityki pieniężnej na skutek wejścia do struktur UGW przez kraje regionu są przesadzone. Powodem polityka pieniężna Polski, Czech i Rumunii, która już teraz nie jest w pełni niezależna.
maja 19, 2015
Nowe projekty naukowców z WNE finansowane przez NCN
marca 31, 2015
WNE współorganizatorem konferencji dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie i ekonomii w praktyce.
marca 30, 2015
Wydział Nauk Ekonomicznych UW oraz Narodowy Bank Polski uprzejmie zapraszają do uczestnictwa w konferencji naukowej
marca 30, 2015
Z dumą informujemy, że dr Jarosław Górski (z Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości) w dniu 25 marca 2015 r. został wybrany na członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z grupy innych nauczycieli akademickich w wyborach uzupełniających w kadencji 2012–2016. W drugiej turze oddano 36 głosów, dr Górski otrzymał ich znakomitą większość – 22.
marca 23, 2015
WNE współorganizatorem kongresu "Informatyka ekonomiczna w nauce, gospodarce i administracji publicznej"
marca 17, 2015
WNE współorganizuje konferencję z cyklu "Ekonomia, kultura, wartości"
marca 13, 2015
WNE współorganizuje dyskusję na temat umowy o wolnym handlu między UE a USA...
lutego 6, 2015
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył w środę 28.01.2015 akty nominacyjne 53 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki. Wśród nominowanych znalazła się Zofia Barbara Liberda, profesor nauk ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Barbara Liberda jest zatrudniona w Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych od 1973 roku, a od 2003 pełni funkcję Kierowniczki Katedry Teorii Rozwoju Gospodarczego. Od 2008 jest Przewodniczącą Komisji Metodologicznej Głównego Urzędu Statystycznego. W latach 2009-2010 obejmowała stanowisko Dyrektorki Instytutu Statystyki Publicznej GUS, a w latach 2008-2011 Doradczyni Prezesa GUS. Barbara Liberda jest członkinią European Economic Association, International Association for Research in Income and Wealth, International Atlantic Economic Economic Society, International Association for Feminist Economics, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Profesor Liberda jest autorką wielu książek, m. in., Przezorność. Kto oszczędza w Polsce, Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty, Civilizational Competences and Regional Development in Poland, Konwergencja gospodarcza Polski, Wellbeing and Competences of Individuals in Local Communities in Poland, rozdziałów w książkach oraz licznych artykułów. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół oszczędności i inwestycji makroekonomicznych, systemów emerytalnych, dochodów i oszczędności gospodarstw domowych, innowacyjności i kapitału ludzkiego.
lutego 5, 2015
5 lutego 2015 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW odbyło się uroczyste wręczenie nagrody za wygraną w grze tradingowej OSTC Trading Challenge dla uczestników Konferencji Katedr Finansów 2014. Laureatem, który uzyskał najwyższy poziom P&L, został dr Paweł Sakowski, pracownik Katedry Statystyki i Ekonometrii WNE UW, kierownik programu Quantitative Finance.
stycznia 27, 2015
Fundusz Innowacji Dydaktycznych UW wspomoże powstanie laboratorium analiz ekonomicznych i finansowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
stycznia 25, 2015
W obliczu ostatniego globalnego kryzysu finansowego wielu zarzuca ekonomii, że kryzysu nie przewidziała, nie potrafi go opisać, a co więcej nie potrafi osiągnąć konsensusu co do możliwych środków zaradczych. W rezultacie, pojawiają się zarzuty, iż nie tylko gospodarka jest w kryzysie, ale że sama teoria ekonomii przeżywa kryzys.
grudnia 23, 2014
Większość z nas uznaje problem pożarów lasów w Polsce za ważny i gotowa byłaby płacić za zmniejszenie ich liczby oraz ograniczenie skutków przyjmujących postać głównie strat przyrodniczych – tak wskazują wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na potrzeby projektu naukowego dr Anny Małgorzaty Bartczak (Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski) przez CBOS. Dodatkowo otrzymane w badaniu wyniki sugerują, że ryzyko zagrożenia pożarowego w lasach jest przez respondentów przeszacowywane, a stosunek do ryzyka w kontekście zagrożeń środowiskowych, jak i zdarzeń związanych z utratą majątku finansowego są podobne.
grudnia 8, 2014
3 grudnia 2014 r. mgr Marcin Chlebus obronił na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW rozprawę doktorską pt. Pomiar ryzyka za pomocą miary Value at Risk - podejście dwuetapowe napisaną pod kierunkiem prof. UW dra hab. Ryszarda Kokoszczyńskiego. Autor podjął próbę odpowiedzi na pytanie: za pomocą jakich modeli ekonometrycznych można skutecznie szacować ryzyko rynkowe? Jedną z rekomendacji jest dostosowywanie narzędzi i modeli do stanu analizowanego portfela: innych gdy jest on w stanie spokoju, innych ? w stanie turbulencji.
listopada 20, 2014
Pracownicy WNE wśród grantobiorców: 7 projektów w ramach OPUS, 1 w ramach - PRELUDIUM, 1 - w ramach SONATY. Gratulujemy!
listopada 6, 2014
dr hab. Łukasz Hardt został laureatem tegorocznej edycji nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego na najlepszą pracę wnoszącą nowe wartości do dorobku nauk ekonomicznych.
października 8, 2014
8 października 2014 r. w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego odbył się uroczysty Jubileusz Profesora Witolda Kozińskiego i Profesora Jerzego Wilkina z okazji długoletniej pracy na Uniwersytecie Warszawskim.
września 18, 2014
W dniach 18-19 września na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja naukowa ?Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej?. W konferencji organizowanej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej udział wzięło około dwustu przedstawicieli środowisk akademickich, ekspertów w zakresie integracji europejskiej oraz polityki monetarnej. Dwudniowa konferencja stanowiła podsumowanie piątej edycji ogólnopolskich studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro", realizowanych ze wsparciem finansowym Narodowego Banku Polskiego przez 17 ośrodków akademickich ze wszystkich województw.
lipca 1, 2014
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych UW z satysfakcją informuje, że w dniu 1 lipca br. nastąpiło fizyczne przejęcie całości budynku B przy ul. Długiej 44/50 od Instytutu Tele i Radiotechnicznego (ITR).
czerwca 30, 2014
Marcin Chlebus i Tomasz Skoczylas laureatami konkursu organizowanego przez NBP na najlepsze artykuły podejmujące tematykę związaną z zarządzaniem ryzykiem
czerwca 14, 2014
14 czerwca 2014 roku odbyło się uroczyste zakończenie projektu "Studia Podyplomowe: Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej". Podczas konferencji ewaluacyjnej projektu rozdani świadectw ukończenia Studiów Absolwentom II oraz III edycji Studiów.
czerwca 1, 2014
Pracownicy WNE wśród grantobiorców. Gratulujemy!
maja 1, 2014
Czy płeć ma jeszcze znaczenie, kiedy wyobrażamy sobie naukowca? A kiedy oceniamy jego osiągnięcia lub cały dorobek? W ramach naszego eksperymentu poprosiliśmy studentów, aby ocenili kilka artykułów naukowych.
kwietnia 3, 2014
"The American Economic Review", wiodące czasopismo ekonomiczne wydawane przez American Economic Association, przyjęło do druku artykuł Michała Krawczyka oraz Fabrice'a Le Leca zatytułowany Dictating the Risk: Comment.
kwietnia 3, 2014
Uniwersytet Warszawski i Google tworzą Digital Economy Lab (DELab) ? interdyscyplinarny ośrodek badań nad rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. ? Różne dyscypliny naukowe połączą siły, by wypracować nowe rozwiązania dla biznesu i gospodarki. Tak dzieje się w najbardziej elitarnych ośrodkach badawczych na świecie. Cieszę się, że także w Polsce ? mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska.
kwietnia 2, 2014
W wyniku wspólnej inicjatywy Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego w 2014 r. rozpoczęło działalność nowe, interdyscyplinarne laboratorium Digital Economy Lab (DELab), które zajmować się będzie nowoczesnymi technologiami oraz ich wykorzystaniem dla gospodarki i rozwoju społecznego.
kwietnia 1, 2014
9 kwietnia 2014 r. o godzinie 15:00 w Sali Złotej w Pałacu Kazimierzowskim odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 75-lecia urodzin Profesora Włodzimierza Siwińskiego. W trakcie uroczystości zaprezentowano dedykowaną Profesorowi księgę jubileuszową "Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system gospodarczy wymaga gruntownych reform".
lutego 27, 2014
Biuletyn zawiera wskaźniki polityki rynku pracy oraz komentarz do danych opublikowanych przez GUS. Warto zwrócić uwagę na wzrost liczby osób bezrobotnych usuwanych z rejestrów urzędów pracy z przyczyn innych niż znalezienie zatrudnienia.
stycznia 27, 2014
W poniedziałek 27 stycznia 2014 r. zaprasza na wykład gościnny Prof. Jana Toporowskiego (Uniwersytet Londyński) na temat Kryzysu finansowego w teorii Keynesa i Kaleckiego, który odbędzie się o godz. 11:00 w auli B. na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (ul. Długa 44/50, Warszawa).
grudnia 4, 2013
Rok 2013 jest dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego szczególny. W związku z obchodami Jubileuszu 60-lecia powstania Wydziału, jego pracownicy, studenci, absolwenci mieli okazję uczestniczyć w wielu wydarzeniach: uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Odedowi Starkowi, zjeździe absolwentów, konferencjach naukowych oraz debatach z udziałem wielu znakomitych gości spoza Wydziału. Ukoronowaniem obchodów jest zaplanowane na 4 grudnia 2013 roku odnowienie doktoratu Prof. dra hab. Jerzego Kleera.
listopada 20, 2013
Mateusz Szczurek został powołany na stanowisko ministra finansów. Studia na WNE ukończył w 1998 r.
listopada 6, 2013
6 listopada 2013 o godzinie 14.00 na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Nestorowicz. Praca, której promotorką jest prof. UW dr hab. Zofii Barbary Liberdy nosi tytuł International Migration and the Choice of Self-employment i stanowi analizę mechanizmów wyboru samozatrudnienia przez migrantów.
października 17, 2013
Uroczyste otwarcie Laboratorium Tradingowego firmy OSTC odbędzie się na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie przy ul. Długiej 44/50 w dniu 17 października 2013 r. W związku z tym o godz. 13.30-14.00 w auli A odbędzie się konferencja prasowa z udziałem władz uczelni, władz miasta oraz przedstawicieli OSTC.
września 29, 2013
29 września 2013 roku odbędzie się na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego IV edycja Interaktywnych Warsztatów Ekonomii Eksperymentalnej. Warsztaty kierowane są do licealistów jako interesujący sposób rozwijania ich wiedzy na temat rynku, gospodarki i przedsiębiorczości. Formuła spotkania zakłada przekazanie wiedzy za pośrednictwem gier z zakresu ekonomii eksperymentalnej.
lipca 18, 2013
Ekonomia oraz Finanse i rachunkowość najbardziej obleganymi kierunkami na największych publicznych uczelniach wyższych w Warszawie. Dużą popularnością cieszą się także m.in. Prawo, Geodezja i kartografia oraz Filologia angielska.
czerwca 8, 2013
8 czerwca 2013 roku odbędzie się w Warszawie Zjazd Absolwentów i Bal Ekonomisty zorganizowane w ramach obchodów 60. Jubileuszu Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
maja 18, 2013
W sobotę 18 maja 2013 roku w siedzibie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się konferencja pt. Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system gospodarczy wymaga gruntownych reform?
maja 17, 2013
W 16 i 17 maja 2013 roku w siedzibie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się spotkanie Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetów Polskich. Obrady zakończyły się sukcesem: zapowiedzą intensywniejszej współpracy.
grudnia 12, 2012
Z wielką przyjemnością powiadamiam, że Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyznał w dniu 12 grudnia 2012 doktorat honoris causa Panu Profesorowi Odedowi Starkowi, pracownikowi Wydziału Nauk Ekonomicznych od 2005 roku.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw