Stypendium dla Studenta/Doktoranta w ramach projektu NCN

9 grudnia 2020

Wydział Nauk Ekonomicznych ogłasza konkurs na zatrudnienie studenta studiów II stopnia/studenta studiów doktoranckich w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki SONATA 15: “Zagregowane i redystrybucyjne skutki świadczeń pieniężnych nieuzależnionych od kryteriów dochodowych”.

Głównym celem projektu jest ocena długookresowego wpływu uniwersalnych świadczeń pieniężnych na dobrobyt i nierówności. Badanie przeprowadzone będzie w oparciu o model równowagi ogólnej cyklu życia skalibrowany dla polskiej gospodarki z wykorzystaniem analiz przeprowadzonych na danych jednostkowych. Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie NCN: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/461009-pl.pdf

Do zadań stypendysty będzie należała:

  • praca w programie R lub Python (do wyboru),
  • obróbka danych empirycznych, w tym danych jednostkowych (Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych, Diagnoza Społeczna),
  • statystyczna i ekonometryczna analiza danych jednostkowych, ze wsparciem kierownika projektu,
  • prezentacja empirycznej części projektu na konferencjach.

Aplikacje należy przesyłać drogą mailową na adres: E9.i$_LG1RFnT]UBHj8rk\Ag7#3!6]#[}$nUtA7'~0Of]IE#$^t/SJyQ~4qo~ do 31 grudnia 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami w ogłoszeniu.

W dniu 14.01.2021 komisja rekrutacyjna po ocenie nadesłanych zgłoszeń i przyznaniu kandydatom punktów w poszczególnych obszarach oceny sporządziła ranking kandydatów, a na jego podstawie zdecydowała o przydzieleniu stypendium Pani Ewie Letycji Weychert

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw