Rozstrzygnięcie Konkursu im. A. Semkowa

19 stycznia 2021

12 stycznia 2021 roku zostały ogłoszone wyniki Konkursu im. A. Semkowa na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku 2019/2020 na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Kapituła Konkursu po zapoznaniu się z pracami rekomendowanymi przez Radę Dydaktyczną WNE podjęła jednogłośnie decyzję o przyznaniu nagrody pierwszego stopnia Pani mgr Ewelinie Osowskiej za pracę "The impact of the content of Federal Open Market Committee post-meeting statements on financial markets – text mining approach".

Nagrodzona praca jest analizą wpływ treści komunikatów Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku ogłaszanych bezpośrednio po spotkaniu Komitetu na rynki finansowe przy użyciu metod text mining i modelowania.

Praca została przygotowana i obroniona na kierunku Data Science, pod kierownictwem dr. hab. Piotra Wójcika.

Serdecznie gratulujemy!

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw