Program "Szkoła Orłów" na WNE UW

15 grudnia 2020

Serdecznie zapraszamy studentów, przyjętych na pierwszy rok studiów licencjackich Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w 2019 i 2020 roku jako olimpijczycy (olimpiady sportowe i przedmiotowe) do zgłaszania się do programu „Szkoła Orłów”.

Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNISW) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na podstawie umowy numer MNiSW/2020/142/DIR/KH.

1. Na czym polega program?

Istotą programu jest objęcie studenta tutoringiem, czyli indywidualnym wsparciem opiekuna naukowego. Student pod kierunkiem opiekuna prowadzi badania naukowe uczestnicząc w projekcie badawczo-dydaktycznym. Efektem tej współpracy będzie publikacja naukowa, złożona do czasopisma. Do rozliczenia wystarcza tekst, który jest w recenzji w czasopiśmie naukowym, nie jest konieczna publikacja.

Jest to prestiżowe stypendium, ufundowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, i ma na celu wesprzeć najlepszych studentów w rozwoju naukowym. Przygotowana publikacja naukowa oczywiście wyróżnia na rynku pracy, ale przede wszystkim staje się ważnym atutem w aplikowaniu o stypendium naukowe rektora, o stypendium naukowe ministra, o Diamentowy Grant, a także w aplikacji na studia doktoranckie.

2. Jakie są warunki finansowe i czasowe?

Student zakwalifikowany do programu podpisuje umowę i otrzymuje stypendium w kwocie 1370 zł brutto miesięcznie, wypłacane w ratach kwartalnych. Publikacja musi powstać do 31.07.2022 r.

3. Kto może być tutorem i jak wygląda współpraca?

Każdy z tutorów reprezentuje wysoki poziom naukowy. Najlepszą strategią jest wybrać temat, który się naprawdę lubi. Sylwetki potencjalnych tutorów przedstawione są w folderze. Są to osoby, które chętnie będą współpracować ze studentami w ramach tego programu. Współpraca polega na systematycznych konsultacjach i rozwijaniu umiejętności badawczych. Z tutorem określa się temat, cel badawczy i szczegółowy plan działań oraz konsultuje się co tydzień postępy w pracy. Przypomina to seminarium dyplomowe – choć jest na nieco wyższym poziomie, jest indywidualne i trwa dłużej. Kierownik programu monitoruje stałe postępy w pracy stypendystów.

4. Jak wygląda aplikacja do programu?

W terminie do 12 stycznia 2021 roku na adres mailowy nuT.+jcxqZI=$r\1]b6VsJ{#Di]#[bp@xsLlhdG52AjKqfX._Y#q41V należy przesłać komplet dokumentów, obejmujący:

  • Życiorys, z uwzględnieniem osiągnięć w ramach krajowych lub międzynarodowych olimpiad przedmiotowych lub sportowych,
  • List motywacyjny, uwzględniający zainteresowania i plany na przyszłość,
  • Temat badawczy z krótkim opisem planu badawczego oraz wskazaniem opiekuna naukowego, który jest gotowy poprowadzić ten temat – nie dłuższy niż jedna strona A4.

 Ramowy plan badawczy powinien zawierać tematykę i cel naukowy (max. 1 strona A4) z określeniem tutora, który może taki temat prowadzić. Plan badawczy powinien być skonsultowany z tutorem  - można załączyć akceptację mailową od potencjalnego tutora. Można złożyć maks. trzy plany badawcze – powiązane z trzema różnymi tutorami. Dodatkowo należy złożyć CV oraz list motywacyjny, w którym opisane są zainteresowania i plany na przyszłość.

Komisja programu oceni dokumentację i przeprowadzi w styczniu 2021 rozmowy z kandydatami do stypendium. Na tej podstawie powstanie lista rankingowa, w ramach której komisja zakwalifikuje studentów do opieki u konkretnego tutora. Tutorzy mogą mieć pod opieką ok. 2-3 studentów.


Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie Programu "Szkoła Orłów". Adres mailowy Programu: nuT.+jcxqZI=$r\1]b6VsJ{#Di]#[bp@xsLlhdG52AjKqfX._Y#q41V

W sprawach naukowych związanych z tematem badawczym, prosimy o kontakt mailowy, u poszczególnych tutorów.

W sprawach administracyjnych i warunków konkursu, informacji udziela dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof.ucz.

 

 

 

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw