Minigranty dla studentów WNE UW - zgłoszenia do końca 2019 r.

1 października 2019

Dziekan WNE UW ogłasza konkurs na mini-granty dla studentów WNE UW. Celem programu jest wspieranie badań prowadzonych przez studentów. W ramach tego konkursu dofinansowane mogą zostać działania naukowe studentów WNE UW, takie jak:

 • wyjazdy na konferencje naukowe, warsztaty (udział z referatem)
 • proof-reading tekstów składanych do czasopism zagranicznych,
 • wyjazdy na konkursy branżowe,
 • wyjazdy na szkoły letnie,
 • inne działania o charakterze naukowym.

Nabór w trybie ciągłym. O środki mogą aplikować wszyscy obecni studenci WNE UW. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesyłać do p. Aleksandry Szczeciny (Dziekanat Studiów pok.K4, /]8pn=56bog0X1k.x$!ftq}L]#[kQ3TizszQQ~'Gqt~p/eKjzn5 ). Wnioski rozpatruje kolegium dziekańskie. Łączna kwota w ramach konkursu – 15 000 zł.

Warunki rozliczenia finansowego projektu:

 • przedstawienie faktury wystawionej na:

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
NIP 525-001-12-66

Warunki rozliczenia merytorycznego projektu:

 •  w przypadku wyjazdów na konferencje, konkursy, szkoły letnie, warsztaty etc. – przedstawienie w ciągu 14 dni od zakończenia podróży:
  •  potwierdzenia udziału w dofinansowanym wydarzeniu
  •  krótkiej notatki z wydarzenia wraz ze szkicem wystąpienia (np. slajdy) (jeśli dotyczy)
 •  w przypadku proofreadingu tekstu – przedstawienie w ciągu 21 dni od zakończenia usługi:
  •  skorygowanego tekstu
  • potwierdzenia zgłoszenia tekstu do czasopisma zagranicznego
 • w przypadku innych działań – przedstawienie w ciągu 14 dni od zakończenia wydarzenia lub wydatkowania środków potwierdzenia realizacji tych działań

 Prosimy o skorzystanie z formularza aplikacyjnego. 

Tags

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw