sbutowski

mgr Stanisław Butowski

Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Samodzielny referent

Uwagi

Projekt – Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego ‘’Wiedza Edukacja Rozwój “