• Pracownik naukowy
    • Doktorant
    • Pracownik administracyjny i obsługi
    • Wszystkie grupy
katarzynakowalska
dr Peryt-Kowalska Katarzyna
Katedra Ekonomii Politycznej
Adiunkt
kkowalska@wne.uw.edu.pl