Rekrutacja Ukraina 2022


grafika_studiaStudia licencjackie przeznaczone są dla osób mających ukończoną edukację na poziomie średnim oraz posiadające prawo do podjęcia studiów wyższych. Studia magisterskie - dla kandydatów mających ukończone studia wyższe oraz posiadające prawo do podjęcia studiów II stopnia. Studia w trybie kontynuacji studiów - dla osób które przed 23 lutego 2022 r. studiowały na uczelni w Ukrainie, na studiach I stopnia.

Kandydaci z Ukrainy, zapisując się na wybrany kierunek studiów, zobowiązani są do wypełnienia zestawu pytań mającego na celu potwierdzenie ich uprawnień do rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy.

Wymagane jest załączenie potwierdzenia nadania numeru PESEL ze statusem UKR - status ten potwierdza przekroczenie granicy przez obywatela Ukrainy po 23 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz deklarowany zamiar pozostania na terytorium RP,  lub złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL ze statusem UKR.

Każdy obywatel Ukrainy, który zgodnie z prawem przekroczył granicę po 24 lutego 2022, ma zapewniony legalny pobyt w Polsce przez 18 miesięcy. W tym czasie ma zapewnioną darmową edukację w publicznych uczelniach wyższych na studiach stacjonarnych w języku polskim.