Listy i życzenia

Życząc Państwu dalszych sukcesów i cudownych chwil świętowania tak znakomitego jubileuszu, przesyłam pozdrowienia!

Izabela Staszewska-Ferens
Dyrektor Uniwersytetu Otwartego
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Życzę Pani Dziekan, członkom Rady Wydziału i całej społeczności Wydziału dynamicznego rozwoju i dalszych sukcesów na polu naukowym i dydaktycznym. Mam także nadzieję na kolejne możliwości spotkań.

Prof. dr. hab. Dagmara Lewicka
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Gratuluję pięknego jubileuszu i życzę kolejnych dziesięcioleci pełnych wyzwań i sukcesów.

dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK

W imieniu dr. hab. Wawrzyńca Konarskiego, Rektora AFiB Vistula życzymy Wydziałowi Nauk Ekonomicznych UW dalszych sukcesów.

Bożena Okraszewska
Kierownik Biura Rektora AFiB Vistula

Proszę o przyjęcie moich serdecznych gratulacji oraz wyrazów uznania za dotychczasową działalność. 

Monika Wojtaś
Dyrektor LXVII LO
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego