Komunikaty

lipcu i sierpniu Pracownia Informatyczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00 
(w soboty oraz niedziele - nieczynna).

Manager

Jeruzalski Tomasz
Degree: Ph.D.
Email: ljM8$v4Bnbe/f{C'EyqaS~&rX]#[aU/#vqp#bNOJ^j!17qzG4t2cE
Post: Assistant Professor Manager
Office hours:

Dyżur online - dzień tygodnia: wtorek godz. 20:00-20:45 pod poniższym linkiem w MS Teams (proszę kliknąć link albo skopiować go do przeglądarki):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU0MTMwMzEtYmJiNi00MTNmLThkMDYtY2Y2NzhlNDA4MjAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22848626e1-3584-41c0-b8a8-3f5a43c0027e%22%2c%22Oid%22%3a%223b9f2b1f-9b45-4dcd-8344-d5f661415532%22%7d

UWAGA: W dniu 5.01.2021 dyżur odwołany

W pilnych tematach w okresie pracy zdalnej proszę o kontakt mailowyComments :

The staff


Marcin Bąba
Degree: M.A.
Email: ljM8$v4Bnbe/f{C'Eyq]#[ZM#ub3+-Tk[%oa~xNj^
Post: Webmaster
Radosław Hoffmann
Degree: Engr.
Email: ljM8$v4Bnbe/f{C'EyqaS~&]#[_S9ygdp-]y]xL*5zN_VW\op
Telephone: 22 55 49 129
Post: Network Administrator
Marcin Onyszczuk
Degree: Engr.
Email: ljM8$v4Bnbe/f{C'EyqaS~&r]#[ZZ82tqr9dN|%UaLx9'WFI-t_
Telephone: (0-22) 55-49-120
Post: IT Support
Office hours:

Room: U001


Comments :

moja strona: www.mar-wer.pl


Paweł Bardyszewski
Email: ljM8$v4Bnbe/f{C'EyqaS~&rX`=N]#[9sfts[.2iH]}ReZz0_zWK-iWNi#7
Telephone: 22 55 49 120
Post: IT Support
Office hours:

Room: U001


Comments :
Adam Korczyński
Email: ljM8$v4Bnbe/f{C'EyqaS~&rX]#[NV9#dq.-bNOJ^j!17qzG4t2cE
Telephone: 22 55 49 120
Post: IT Support
Office hours:

Room: U001


Ireneusz Kulesz
Email: ljM8$v4Bnbe/f{C'EyqaS]#[VVC!fj/YfQK8\sLh$ozR@
Telephone: 22 55 49 120
Post: IT Support Webmaster
Office hours:

Room: U001


Services * .wne.uw.edu.pl use cookies stored on users' computers. They are necessary for the proper operation of mechanisms websites Faculty of Economic Sciences.

Detailed information on cookies Operating Policy, University of Warsaw in services are available on http://en.uw.edu.pl/cookie-statement