Centre for Economic Analyses of Public Sector (CEAPS) założony został w 2009 roku przy Katedrze Ekonomii Politycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym celem działania Ośrodka jest opracowywanie wysokiej jakości niezależnych analiz ekonomicznych sektora publicznego. Prace prowadzone w ramach CEAPS obejmują zarówno badania naukowe, jak i ekspertyzy zlecane przez instytucje zewnętrzne. Posiadane kontakty z wiodącymi instytutami krajowymi i zagranicznymi podejmującymi problematykę sektora publicznego owocują bogatą współpracą badawczą oraz dostępem do najnowszych wyników badań prowadzonych na całym świecie. Dzięki temu Ośrodek bierze aktywny udział w debatach dotyczących problemów sektora publicznego w Polsce i na forum międzynarodowym. Poza zaangażowaniem w prace badawcze, pracownicy CEAPS prowadzą również zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Telefon: 22 55 49 140, 175, 146
Fax: 22 831 28 46
E-mail: zhx'a8y3%Y7Dbf5+jZw]#[^NZsUSq|gb-8kLt|sKd 
www: Strona CEAPS

Pracownicy


Jan Fałkowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: zhx'a8y3%Y7Dbf5+jZwW*4$u]#[eOZoM'q%mCR8QLB|bc]8zAqb
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

prośba o wcześniejszy kontakt e-mail


Uwagi:
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: zhx'a8y3%Y7Dbf5+jZwW*4$]#[fV^wG!mycp//Ho#~s@\M3!m
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Zob. strona własna


Uwagi:
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Stopień naukowy: dr
Email: zhx'a8y3%Y7Dbf5+jZwW*4$u]#[]PhqE3[${ER8QLB|bc]8zAqb
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt e-mailowy w celu umówienia spotkania.


Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw