Search Users


tjeruzalski

Tomasz Jeruzalski

Ph.D.
Assistant Professor
Manager of the Computer Laboratory
academic teachers
Department of Management and Information Technology
IT Lab
GXKFMm7^6@?Qo0Cav~&'e/`gt]#[8C-5ChsK*'!hgy!jlv2hJ!iXa

e-Government, Public Economic Efficiency, IT Management, Efficiency of Public Institutions and Companies

Dyżur online - dzień tygodnia: wtorek godz. 20:00-20:45 pod poniższym linkiem w MS Teams (proszę kliknąć link albo skopiować go do przeglądarki):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU0MTMwMzEtYmJiNi00MTNmLThkMDYtY2Y2NzhlNDA4MjAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22848626e1-3584-41c0-b8a8-3f5a43c0027e%22%2c%22Oid%22%3a%223b9f2b1f-9b45-4dcd-8344-d5f661415532%22%7d

UWAGA: W dniu 04.05.2021 dyżur odwołany. W pilnych tematach w okresie pracy zdalnej proszę o kontakt mailowy


www
www

Research activities


Services * .wne.uw.edu.pl use cookies stored on users' computers. They are necessary for the proper operation of mechanisms websites Faculty of Economic Sciences.

Detailed information on cookies Operating Policy, University of Warsaw in services are available on http://en.uw.edu.pl/cookie-statement